Air Print Instrukcja obsługi Cisco M10 Rm

Cisco M10 RM jest urządzeniem bezprzewodowym, które w połączeniu z Air Print umożliwia łatwe drukowanie za pomocą urządzeń Apple. Air Print jest usługą bezprzewodową, która pozwala drukować dokumenty i zdjęcia bezpośrednio z urządzeń kompatybilnych z iOS, bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników. Z Cisco M10 RM możesz łatwo skonfigurować Air Print, aby drukować dokumenty i obrazy bezpośrednio z urządzeń Apple. Aby skonfigurować Air Print, wykonaj następujące czynności: 1) Uruchom aplikację Air Print i zaloguj się do sieci bezprzewodowej, 2) Ustaw opcje drukowania Air Print i wprowadź nazwę drukarki, 3) Sprawdź, czy urządzenie Apple jest połączone z siecią i czy wykrywa drukarkę, 4) Uruchom procedurę drukowania, 5) Sprawdź, czy drukarka drukuje wybrane dokumenty.

Ostatnia aktualizacja: Air Print Instrukcja obsługi Cisco M10 Rm

Instrukcja obsługi funkcji AirPrint firmy Apple - Canon Poland

Jak drukować z urządzenia Apple na drukarce PIXMA?

Użyj tego przewodnika, aby uzyskać pomoc dotyczącą drukowania z urządzeń z systemem Mac lub iOS (urządzenia iPad, iPhone lub iPod Touch) na drukarkach PIXMA zgodnych z funkcją AirPrint.

Funkcja AirPrint firmy Apple umożliwia natychmiastowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów z urządzeń z systemem Mac i iOS bez konieczności instalacji sterowników lub pobierania oprogramowania. Wystarczy wybrać drukarkę obsługującą funkcję AirPrint i już można drukować.

Do korzystania z funkcji AirPrint potrzebna jest drukarka PIXMA zgodna z tą funkcją i jedno z następujących urządzeń Apple:
z systemem Mac

 • OS X 10. 7 (Lion) lub nowszy
 • MacOS

iOS (wersja 4. 2 lub nowsza)

 • iPad
 • iPhone
 • iPod touch
 • Urządzenie Apple i drukarka PIXMA, których chcesz użyć, muszą być podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN). Przejrzyj przewodniki po konfiguracji połączenia bezprzewodowego w urządzeniach PIXMA w celu uzyskania pomocy dotyczącej podłączania drukarki PIXMA.

 • Drukowanie
  z urządzenia
  z systemem iOS
 • Drukowanie z
  urządzenia Mac
 • Sprawdzanie
  statusu drukowania
 • Usuwanie
  zadania
  drukowania
 • Skanowanie
  z urządzenia Mac
 • Rozwiązywanie
  problemów
 • Zgodne
  drukarki
  PIXMA
 • Drukowanie za pomocą urządzenia z systemem iOS

  Uwaga: Poniższe zrzuty ekranu zrobiono w telefonie iPhone z systemem iOS11. 3. W przypadku niektórych urządzeń i wersji zainstalowanego systemu iOS układ może różnić się nieznacznie od przedstawionego, jednak funkcje będą zasadniczo takie same.

  1. Sprawdź, czy drukarka PIXMA firmy Canon jest włączona i podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN), co urządzenie Apple.
   Przejrzyj
  2. W aplikacji urządzenia dotknij opcji [, lub ] (zależnie od wersji zainstalowanego systemu iOS), aby wyświetlić opcje menu, a następnie przejdź do ikony [Print/Drukuj] i dotknij jej.

  3. W pozycji [Printer Options/Opcje drukarki] wybierz model drukarki PIXMA, której chcesz użyć.
   (W tym przykładzie użyjemy serii TS9100). pl/media/Picture_iPhone%20%28iOS7%292_tcm125-1109313. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   Uwaga: upewnij się, że znajdujesz się w zasięgu działania drukarki. Zostaną wyświetlone wszystkie drukarki z funkcją AirPrint znajdujące się w zasięgu.

  4. Jeśli to konieczne, wybierz liczbę kopii i inne opcje (wydruki dwustronne, ustawienia koloru i rozmiar papieru), a po zakończeniu dotknij przycisku [Print/Drukuj], aby rozpocząć drukowanie. pl/media/Picture_iPhone%20%28iOS7%293_tcm125-1109302. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Ważne:

  Niektóre aplikacje nie obsługują funkcji AirPrint, więc część opcji drukarki może nie zostać wyświetlona. Jeśli aplikacja nie umożliwia dostępu do opcji drukarki, nie można drukować z tej aplikacji.

  Uwaga:

  Opcje drukarki zależą od używanej aplikacji i drukarki. Zazwyczaj po dotknięciu opcji drukowania i wybraniu nazwy modelu opcje drukarki obejmują następujące cztery ustawienia (maks. ):

  • Printer/Drukarka: wybór modelu drukarki, której można używać w sieci bezprzewodowej (sieci WLAN)
  • Copies/Kopie: wybór liczby kopii
  • Double-sided Printing/Drukowanie dwustronne: jeśli model obsługuje drukowanie dwustronne, można wybrać ustawienie On (Włącz) lub Off (Wyłącz)
  • Range/Zakres: z opcji zakresu stron można korzystać tylko w przypadku niektórych aplikacji i rodzajów plików (np. format PDF)
  • Colour/Kolor: wybierz [Black & White/Czarno-biały], aby włączyć drukowanie monochromatyczne.
  • Paper Size/Rozmiar papieru: w przypadku modeli PIXMA, które wprowadzono do sprzedaży przed drugą połowę 2016 r., rozmiar papieru jest wybierany automatycznie w zależności od używanej aplikacji w urządzeniu Apple i od regionu, w którym jest używana funkcja AirPrint.
   Gdy jest używana aplikacja fotograficzna firmy Apple, domyślny format papieru to 4" × 6" lub KG.
   Gdy dokumenty są drukowane z przeglądarki Safari firmy Apple, domyślnym formatem papieru w Europie jest A4.
   W przypadku drukarek udostępnionych do sprzedaży po 2016 roku jest stosowany rozmiar papieru ustawiony w drukarce (za pomocą panelu sterowania).

  Ważne:
  Używana aplikacja może obsługiwać inne formaty papieru.

  W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.

  Drukowanie za pomocą funkcji AirPrint na komputerze Mac (zrzuty ekranu pochodzą z systemu MacOS 10. 14. 5)

  W przypadku niektórych wersji zainstalowanego systemu iOS wygląd/układ może różnić się nieznacznie od przedstawionego na zrzutach, jednak funkcje będą takie same.

  1. Sprawdź, czy drukarka firmy Canon jest włączona i podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (czasami nazywanej siecią WLAN), co urządzenie z systemem Mac.
  2. Kliknij dwukrotnie ikonę preferencji systemowych lub wybierz kolejno Apple > System Preferences (Preferencje systemowe).
  3. Kliknij ikonę Printers & Scanners (Drukarki i skanery). pl/media/printer_image3_tcm125-1701479. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Kliknij symbol „+”. pl/media/Picture_printer_image4_tcm125-1701517. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  5. Wybierz drukarkę AirPrint, którą chcesz dodać, a następnie kliknij Add (Dodaj).
   (W tym przykładzie wybraliśmy serii TS9100).

  6. Wybrana drukarka zostanie dodana do listy drukarek. pl/media/Picture_selected-printer-image6_tcm125-1701519. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.

  7. Aby rozpocząć drukowanie za pomocą funkcji AirPrint na urządzeniu dodanym w aplikacji, wystarczy kliknąć kolejno File (Plik) i Print (Drukuj). pl/media/Picture_online-manual-image7_tcm125-1701520. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  8. Po wybraniu nowo dodanej drukarki skonfiguruj ustawienia drukowania (kopie itp. ), a następnie kliknij opcję Print (Drukuj). pl/media/Picture_image8_tcm125-1701521. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Sprawdzanie stanu drukowania

  Podczas drukowania na liście ostatnio używanych aplikacji jest wyświetlana ikona [Print Centre/Centrum drukowania], która umożliwia sprawdzanie postępu drukowania.

 • Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, naciśnij dwukrotnie przycisk [Home] na urządzeniu Apple (w przypadku telefonu iPhone X przesuń palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj palec na ekranie).
  Zostanie wyświetlona ikona [Print Centre/Centrum drukowania].
 • Wybierz wyświetlone zadanie, aby zobaczyć podsumowanie drukowania. pl/media/Picture_iPad%20%28iOS6%29iPhone%20%28iOS7%29_tcm125-1109292. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Uwaga: centrum drukowania jest dostępne tylko w trakcie drukowania.

 • Usuwanie zadania drukowania

  Jeśli chcesz usunąć zadanie drukowania AirPrint, skorzystaj z jednego z następujących dwóch sposobów:

 • W drukarce: Jeśli drukarka jest wyposażona w monitor LCD, skorzystaj z pulpitu operatora, aby anulować zadanie drukowania.
  Jeśli drukarka nie ma monitora LCD, naciśnij przycisk Stop na urządzeniu, aby anulować zadanie drukowania.
 • Z urządzenia z systemem iOS: dwukrotnie naciśnij przycisk [Home] (w przypadku telefonu iPhone X przesuń palcem w górę od dołu ekranu i przytrzymaj palec na ekranie) i dotknij ikony [Print Centre/Centrum drukowania], aby wyświetlić [Print Summary/Podsumowanie drukowania], jak pokazano poniżej. pl/media/Picture_iPhone%20%28iOS7%294_tcm125-1109294. png" data-aspect="0" width="100%"/>

 • Następnie na ekranie podsumowania drukowania można dotknąć opcji [Cancel Printing/Anuluj drukowanie], aby anulować bieżące zadanie drukowania.
  W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów w niniejszej instrukcji.
 • Jak należy skanować do komputera Mac z drukarki wielofunkcyjnej PIXMA lub skanera LiDE za pomocą usługi AirPrint?

  W przypadku skanowania dokumentów na komputerze Mac postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

 • Kliknij menu [Apple]:

 • Następnie kliknij opcję [System Preferences/Preferencje systemowe]:

 • Kliknij opcję [Printers & Scanners/Drukarki i skanery]:

 • Kliknij kolejno opcje [Scan/Skanowanie] i [Open Scanner/Uruchom skaner]:

 • W oknie skanera kliknij opcję [Show Details/Pokaż szczegóły]:

 • Po zakończeniu skanowania wstępnego będzie można zmienić wymagane ustawienia. Następnie kliknij opcję [Scan/Skanowanie]:

 • Rozwiązywanie problemów z funkcją AirPrint (iOS)

  Jeśli danej drukarki obsługującej funkcję AirPrint nie ma na liście:

 • Po pierwsze upewnij się, że drukarka PIXMA jest zgodna z funkcją AirPrint, klikając tutaj.
 • Od włączenia drukarki do chwili, gdy będzie ona mogła korzystać z sieci bezprzewodowej (WLAN), może minąć kilka minut. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej, a następnie spróbuj rozpocząć drukowanie.
  Przejrzyj
 • Jeśli usługa Bonjour jest wyłączona w drukarce, nie można używać funkcji AirPrint. Usługa Bonjour jest domyślnie włączona, więc powinna być aktywna, o ile wcześniej użytkownik nie dokonał zmian w tym zakresie. Stan usługi Bonjour w drukarce można sprawdzić, drukując informacje o ustawieniach sieci. Przebieg tej procedury zależy od modelu urządzenia. Zapoznaj się z instrukcją obsługi. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, możesz ją pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii PIXMA.
 • Sprawdź, czy w urządzeniu z systemem iOS są zainstalowane najnowsze wersje systemu i aplikacji, z której drukujesz. Szczegółowe informacje zawiera witryna pomocy technicznej firmy Apple:
 • W przypadku niektórych starszych modeli PIXMA może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania układowego w celu umożliwienia obsługi funkcji AirPrint. Upewnij się, że w drukarce zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania układowego znajdują się w instrukcji obsługi danego produktu.
 • Jeśli dokument nie jest drukowany, sprawdź następujące punkty:

 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (WLAN) co urządzenie z systemem iOS. Przejrzyj
 • Upewnij się, że drukarka posiada wystarczającą ilość papieru i atramentu.
 • Jeśli drukarka ma monitor LCD, sprawdź, czy nie jest wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu. Jeśli jest wyświetlany komunikat o błędzie lub kod błędu, należy przejrzeć stronę komunikatów o błędach i kodów błędów urządzeń PIXMA.
 • Jeśli problem się powtarza, użyj komputera, aby uruchomić drukowanie, i sprawdź, czy można normalnie wydrukować dokument na drukarce. Jeśli nie można wydrukować dokumentu, zapoznaj się z instrukcją obsługi danego modelu urządzenia.
  Instrukcję obsługi można pobrać, wybierając swoje urządzenie na Jeśli nadal występują problemy z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszej pomocy.

 • Rozwiązywanie problemów z funkcją AirPrint (Mac)

 • Od włączenia drukarki do chwili, gdy będzie ona mogła korzystać z sieci bezprzewodowej (WLAN), może minąć kilka minut. Upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci bezprzewodowej (WLAN), a następnie spróbuj rozpocząć drukowanie. Przejrzyj
 • Sprawdź, czy są zainstalowane najnowsze aktualizacje dla Twojego systemu operacyjnego.
 • Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do tej samej sieci bezprzewodowej (WLAN), co urządzenie z systemem Mac.
 • Jeśli drukarka ma monitor LCD, sprawdź, czy nie jest wyświetlany komunikat o błędzie.
 • Jeśli nadal występują problemy z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple,

 • Zgodne drukarki PIXMA

  Oto lista drukarek PIXMA zgodnych z funkcją AirPrint firmy Apple.

  Należy pamiętać, że jeśli określony model drukarki PIXMA nie jest umieszczony na liście, to drukarka nie jest zgodna ze standardem AirPrint firmy Apple.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji często zadawanych pytań, wybierając swój produkt z powyższej listy. W przypadku problemów z drukarką PIXMA podczas korzystania z funkcji AirPrint firmy Apple można także skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.

  iPad, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

  Kontakt

  Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

  Canon ID

  Zarejestruj produkt i zarządzaj kontem Canon ID

  Naprawa

  Wyszukaj punkt serwisowy i przydatne informacje dotyczące procedury napraw

  lub

  Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

  Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

  Rozwiń

  • Oferta odosoby prywatnej
  • Stanużywane

  WitamSprzedam instrukcje do junaka z 61r wydanie drugieStan jak na zdjęciach kilka stron przebarwioneWysyłam poczta palska za pobraniemTelefon 727. 6. 8. 7. 9. 3. 6 najlepiej sms

 • Zobacz również
 • Ostatnio oglądane
 • Deutz 1012, 1013 silnik instrukcja napraw i obsługi

  Witam,Mam na sprzedaż instrukcje obsługi i napraw do Deutz 1012, 1013komplet 100 zł j. angielskiW instrukcji obsługi pokazane jak maszynę użytkować i obsługiwać. Objaśnione wszystkie przyciski wajchy. Ustawienia…

  100 zł

  24 Sty 2023Kielce

  New Holland LS150, LS160, LS170 instrukcja obsługi i naprawObjaśnione wszystkie przyciski wajchy.Ustawienia i tabele. Schematyelektryczne i hydrauliczne.Wszystko czytelne jak noweWysyłka pobraniowa – płacisz przy odbiorze paczki ulistonoszaProszę dzwonić lub pisa…

  100 zł

  01 Lut 2023

  Caterpillar 3176C 3196 silniki instrukcja obsługi i naprawKoszt przesyłki zależy od wagi paczki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.*kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru*przy zwrotach kwota zwracana kupującemu to kwota pobra…

  100 zł

  29 Sty 2023

  Instrukcja napraw deutzfahr same full katalog części obsługiPosiadam katalogi części do wszystkich modeli same deutz-fahra także instrukcje napraw i obsługi tel. 517684085posiadam też instrukcje napraw i użytkownika pdf do new holland T7 auto command np. t7. 250 i ciągników fend…

  0, 10 zł

  29 Sty 2023Stawiski

  Instrukcja napraw, obsługa Case, CVX120, CVX130, CVX150, CVKsiążka, napraw w języku angielskim 860 str dokumentacja zawiera wszystko co potrzebne do naprawy ciągnika.-silnik-hydraulikę-przekładnię-hamulce-schematy elektryczne-sprzęgło-przednia oś-ehr- kody błędówi inn…

  100 zł

  02 Sty 2023Gdów

  MF 264, 294, 298, 275 instrukcja napraw i obsługiMam na sprzedaż instrukcje obsługi i napraw do:MF 230, 235, 240, 250, 255, 265, 290, 294, 264, 298, 275cena instrukcji napraw 90 złcena instrukcji obsługi 70 złkomplet 130 zł + dodatek gratis!j. angielski…

  90 zł

  24 Sty 2023

  SAME LASER 110, 130, 150 instrukcja obsługi, naprawMam na sprzedaż instrukcje napraw i instrukcje obsługi do:SAME LASER 110, 130, 150cena instrukcji obsługi 100 złcena instrukcji napraw 150 złkomplet 200 złMożliwa wysyłka w języku polskimW instrukcji …

  100 zł

  20 Sty 2023

  Yanmar ViO45, ViO55 instrukcja napraw, obsługiMam na sprzedaż instrukcje napraw i obsługi do Yanmar ViO45, ViO55.cena instrukcji napraw 200 złcena instrukcji obsługi 120 złna innym ogłoszeniu również katalog częściW instrukcji napraw pok…

  120 zł

  29 Sty 2023

  GENIE, TEREX, JLG instrukcja napraw OBSŁUGI katalog częściWitam!Posiadam instrukcje napraw, obsługi i katalogi części do wszystkich produktów marki GENIE, TEREX, JLG m. in:- podnośniki przegubowe teleskopowe- podnośniki nożycowe- podnośniki koszowe- podnośniki towarowe…

  150 zł

  11 Lut 2023Gdańsk

  Instrukcja napraw obsługi Suzuki LS 650 Savage od 1986Instrukcja napraw obsługi Suzuki LS 650 Savage od 1986Instrukcja napraw do Suzuki LS 650 Savage.Książka nadaje się do bieżącej obsługi pojazdu oraz naprawy silnika i innych mechanizmów.Zawiera pomocne wskazówki dl…

  72 zł

  05 Lut 2023Rewal

  Jawa 90 instrukcja napraw

  40 zł

  07 Lut 2023

  Komatsu PC240NLC-7K instrukcja napraw PLMam na sprzedaż instrukcje napraw do: Komatsu PC240NLC-7Kjezyk angielski 100 złj. polski 200 złW instrukcji napraw pokazane jak naprawiać, schematy elektryczne hydrauliczne bardzo dużo rysunków, wersja papi…

  100 zł

  07 Lut 2023

  Komatsu PC240NLC-6k instrukcja napraw PLMam na sprzedaż instrukcje napraw do: Komatsu PC210 PC210LC-6K PC240 PC240LC PC240NLC-6kW instrukcji napraw pokazane jak naprawiać, schematy elektryczne hydrauliczne bar…

  TAKEUCHI TB175W instrukcja napraw PLMam na sprzedaż instrukcje napraw do koparki: TAKEUCHI TB175Wposiadam też instrukcje obsługi DTRj. polskiW instrukcji napraw pokazane jak całą maszyne naprawiać, schematy elektryczne hydrauliczne bardzo duż…

  230 zł

  24 Sty 2023

  BOBCAT 763 instrukcja naprawMam na sprzedaż instrukcje napraw do: BOBCAT 763W instrukcji napraw pokazane jak całą maszyne naprawiać, schematy elektryczne hydrauliczne bardzo dużo rysunków, wersja papierowa można zabrać do ga…

  250 zł

  24 Sty 2023

  Škoda 1101 instrukcja naprawMam na sprzedaż instrukcje napraw do Škoda 1101j, czeskiW instrukcji napraw pokazane jak całą maszyne naprawiać, schematy elektryczne hydrauliczne bardzo dużo rysunków, wersja papierowa można zabrać do gar…

  180 zł

  14 Sty 2023

  Air Print Instrukcja obsługi Cisco M10 Rm

  Bezpośredni link do pobrania Air Print Instrukcja obsługi Cisco M10 Rm

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Air Print Instrukcja obsługi Cisco M10 Rm