Dane i instalacja Cisco Explorer 4700

Cisco Explorer 4700 to wszechstronny, wysokowydajny i wielofunkcyjny system do przesyłania danych, który jest obecnie używany w wielu miejscach. Jest to zaawansowany system do przesyłania danych, który zapewnia zintegrowane rozwiązanie dla środowiska sieciowego. System jest wyposażony w wyrafinowane funkcje, takie jak optymalizacja ruchu sieciowego, zaawansowana kontrola dostępu i zabezpieczenia sieci, dzięki którym można utrzymać bezpieczne i niezawodne środowisko sieciowe. Cisco Explorer 4700 jest łatwy w instalacji i obsłudze, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników z różnych poziomów doświadczenia.

Ostatnia aktualizacja: Dane i instalacja Cisco Explorer 4700

Instalacja i interfejs użytkownika narzędzia Kusto. Explorer | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 10 min

Kusto. Explorer to bogata aplikacja klasyczna, która umożliwia eksplorowanie danych przy użyciu język zapytań Kusto w łatwym w użyciu interfejsie użytkownika. W tym omówieniu wyjaśniono, jak rozpocząć konfigurowanie narzędzia Kusto. Explorer i wyjaśniono interfejs użytkownika, którego będziesz używać.

Za pomocą narzędzia Kusto. Explorer można wykonywać następujące czynności:

 • Wykonywanie zapytań dotyczących danych.
 • Przeszukaj dane między tabelami.
 • Wizualizuj dane w wielu różnych wykresach. com/pl-pl/azure/data-explorer/kusto/tools/kusto-explorer-using#share-queries-and-results" data-linktype="relative-path">Udostępnianie zapytań i wyników pocztą e-mail lub używanie linków bezpośrednich.
 • Instalowanie narzędzia Kusto. Explorer

 • Pobierz i zainstaluj narzędzie Kusto. Explorer z:

 • https://aka. ms/ke (Lokalizacja CDN)
 • https://aka. ms/ke-mirror (Lokalizacja innej niż CDN)
 • Zamiast tego uzyskaj dostęp do klastra Kusto przy użyciu przeglądarki pod adresem:https://<your_cluster>. <region>. kusto. windows. net. Zastąp <your_cluster> i <region> nazwą klastra usługi Azure Data Explorer i regionem wdrażania.

  Korzystanie z przeglądarek Google Chrome i Kusto. Explorer

  Jeśli przeglądarka Google Chrome jest domyślną przeglądarką, wymagane jest zainstalowanie rozszerzenia ClickOnce dla przeglądarki Chrome.Jeśli domyślną przeglądarką jest przeglądarka Microsoft Edge oparta na Chromium, instalowanie tego rozszerzenia nie jest wymagane.

  https://chrome. com/webstore/detail/clickonce-for-google-chro/kekahkplibinaibelipdcikofmedafmb/related? hl=en-US

  Omówienie interfejsu użytkownika

  Interfejs użytkownika kusto. Explorer został zaprojektowany z układem opartym na kartach i panelach, podobnie jak w przypadku innych produktów firmy Microsoft:

  1. Przejdź przez karty na panelu menu, aby wykonać różne operacje
  2. Zarządzanie połączeniami w panelu połączeń
  3. Tworzenie skryptów do uruchamiania w panelu skryptów
  4. Wyświetlanie wyników skryptów w panelu wyników

  Panel menu

  Panel menu Kusto. Explorer zawiera następujące karty:

 • Ekran główny
 • Plik
 • Połączenia
 • Wyświetlanie
 • Narzędzia
 • Monitorowanie
 • Zarządzanie
 • Pomoc
 • Karta Narzędzia główne

  Karta Narzędzia główne zawiera ostatnio używane funkcje podzielone na sekcje:

 • Zapytanie
 • Share
 • Wizualizacje
 • Wyświetlanie
 • Sekcja zapytania

  MenuZachowanie
  Lista rozwijana trybu
  • Tryb zapytania: przełącza okno zapytania do trybu skryptu. Polecenia można ładować i zapisywać jako skrypty (ustawienie domyślne)
  • Tryb wyszukiwania: pojedynczy tryb zapytania, w którym każde wprowadzone polecenie jest przetwarzane natychmiast i przedstawia wynik w oknie wyników
  • Tryb Wyszukiwania++: umożliwia wyszukiwanie terminu przy użyciu składni wyszukiwania w co najmniej jednej tabeli. Mer informasjon o korzystaniu z trybu Wyszukiwania++
  Nowa kartaOtwiera nową kartę do wykonywania zapytań kusto

  Dane do schowkaEksportuje zapytanie i zestaw danych do schowka. Jeśli zostanie wyświetlony wykres, eksportuje wykres jako mapę bitowąWynik do schowkaEksportuje zestaw danych do schowka. Jeśli zostanie wyświetlony wykres, eksportuje wykres jako mapę bitowąZapytanie do SchowkaEksportuje zapytanie do schowka

  Sekcja Wizualizacje

  Wykres warstwowyPrzedstawia wykres warstwowy, w którym oś X jest pierwszą kolumną (musi być numeryczna). Wszystkie kolumny liczbowe są mapowane na różne serie (oś Y)Wykres kolumnowyPrzedstawia wykres kolumnowy, na którym wszystkie kolumny liczbowe są mapowane na różne serie (oś Y). Kolumna tekstowa przed liczbą jest osią X (można kontrolować w interfejsie użytkownika)Wykres słupkowyPrzedstawia wykres słupkowy, na którym wszystkie kolumny liczbowe są mapowane na różne serie (oś X). Kolumna tekstowa przed liczbą jest osią Y (można kontrolować w interfejsie użytkownika)skumulowany wykres warstwowyPrzedstawia skumulowany wykres warstwowy, w którym oś X jest pierwszą kolumną (musi być numeryczna). Wszystkie kolumny liczbowe są mapowane na różne serie (oś Y)Wykres osi czasuPrzedstawia wykres czasu, w którym oś X jest pierwszą kolumną (musi być data/godzina). Wszystkie kolumny liczbowe są mapowane na różne serie (oś Y). Wykres liniowyPrzedstawia wykres liniowy, w którym oś X jest pierwszą kolumną (musi być numeryczna). Wykres anomaliiPodobnie jak w przypadku wykresu czasowego, ale znajduje anomalie w danych szeregów czasowych przy użyciu algorytmu anomalii uczenia maszynowego. W przypadku wykrywania anomalii narzędzie Kusto. Explorer używa funkcji series_decompose_anomalies. Wykres kołowyWyświetla wykres kołowy, w którym oś kolorów jest pierwszą kolumną. Oś ta (musi być miarą, przekonwertowaną na procent) jest drugą kolumną. Drabina czasowaPrzedstawia wykres drabiny, w którym oś X jest dwiema ostatnimi kolumnami (musi być data/godzina). Oś Y jest złożoną z innych kolumn. Wykres punktowyPrzedstawia wykres punktowy, w którym oś X jest pierwszą kolumną (musi być numeryczna). Wykres przestawnyPrzedstawia tabelę przestawną i wykres przestawny, który zapewnia pełną elastyczność wybierania danych, kolumn, wierszy i różnych typów wykresów. Przestawna godzinaInteraktywna nawigacja po wierszach czasu zdarzeń (przestawna na osi czasowej)

  Uwaga

  Wykres anomalii: Algorytm oczekuje danych szeregów czasowych, które składają się z dwóch kolumn:

 • Czas w zasobnikach o stałym interwale
 • Wartość liczbowa wykrywania anomalii Aby wygenerować dane szeregów czasowych w usłudze Kusto. Explorer, podsumuj je według pola czasu i określ przedział czasu.
 • Wyświetl sekcję

  Tryb pełnego widokuMaksymalizuje przestrzeń roboczą, ukrywając menu wstążki i Panel połączeń. Zamknij tryb pełnego widoku, wybierającpozycję Tryb pełnoekranowy strony głównej> lub naciskając klawisz F11. Ukryj puste kolumnyUsuwa puste kolumny z siatki danychZwiń pojedyncze kolumnyZwija kolumny z wartościami pojedynczymiEksplorowanie wartości kolumnPokazuje rozkład wartości kolumnZwiększ czcionkęZwiększa rozmiar czcionki karty zapytania i siatki danych wynikówZmniejsz czcionkęZmniejsza rozmiar czcionki karty zapytania i siatki danych wyników

  Ustawienia widoku danych:

  Usługa Kusto. Explorer śledzi, jakie ustawienia są używane dla unikatowego zestawu kolumn. Gdy kolumny zostaną ponownie uporządkowane lub usunięte, widok danych zostanie zapisany i będzie ponownie używany za każdym razem, gdy dane z tymi samymi kolumnami zostaną pobrane. Aby zresetować widok do wartości domyślnych, na karcie Widok wybierz pozycję Resetuj widok.

  Karta Plik

  ---------Skrypt zapytania---------Otwiera nowe okno karty do wykonywania zapytań w usłudze KustoOtwórz plikŁaduje dane z pliku *. kql do aktywnego panelu skryptówZapisz w plikuZapisuje zawartość aktywnego panelu skryptów w pliku *. kqlZamknij kartęZamyka bieżące okno karty---------Zapisywanie danych---------Dane do pliku CSVEksportuje dane do pliku CSV (wartości rozdzielane przecinkami)Dane do formatu JSONEksportuje dane do pliku sformatowanego w formacie JSONDane do programu ExcelEksportuje dane do pliku XLSX (Excel)Dane do tekstuEksportuje dane do pliku TXT (tekstowego)Skrypt danych do języka KQLEksportuje zapytanie do pliku skryptuDane do wynikówEksportuje zapytanie i dane do pliku wyników (QRES)Uruchamianie zapytania w pliku CSVUruchamia zapytanie i zapisuje wyniki w lokalnym pliku CSV---------Ładowanie danych---------Z wynikówŁaduje zapytanie i dane z pliku wyników (QRES)---------Schowka---------Wykonywanie zapytań i wyników do schowkaEksportuje zapytanie i zestaw danych do schowka. Jeśli wykres zostanie przedstawiony, eksportuje wykres jako mapę bitowąEksportuje dane ustawione do schowka. Jeśli wykres zostanie przedstawiony, eksportuje wykres jako mapę bitową---------Wyniki---------Wyczyść pamięć podręczną wynikówCzyści buforowane wyniki poprzednio wykonanych zapytań

  Karta Połączenia

  ---------Grupy---------Dodaj grupęDodaje nową grupę serwerów KustoZmień nazwę grupyZmienia nazwę istniejącej grupy serwerów KustoUsuń grupęUsuwa istniejącą grupę serwerów Kusto---------Klastrów---------Importowanie połączeńImportuje połączenia z pliku określającego połączeniaEksportowanie połączeńEksportuje połączenia z plikiemDodawanie połączeniaDodaje nowe połączenie z serwerem KustoEdytuj połączenieOtwiera okno dialogowe edytowania właściwości połączenia z serwerem KustoUsuń połączenieUsuwa istniejące połączenie z serwerem KustoOdświeżOdświeża właściwości połączenia serwera Kusto---------Zabezpieczeń---------Sprawdzanie podmiotu zabezpieczeń ADDPokazuje bieżące szczegóły aktywnego użytkownikaWylogowywanie z usługi AADWylogowanie bieżącego użytkownika z połączenia z usługą AAD---------Zakres danych---------Zakres buforowania

  • Funkcja Hot DataExecute wykonuje zapytania tylko w gorącej pamięci podręcznej danych
  • Wszystkie dane: wykonywanie zapytań dotyczących wszystkich dostępnych danych (ustawienie domyślne)
  Kolumna DateTimeNazwa kolumny, która może być używana do filtrowania wstępnego czasuFiltr czasuWartość filtru wstępnego czasu

  Karta Widok

  ---------Wygląd---------Maksymalizuje przestrzeń roboczą, ukrywając menu wstążki i Panel połączeniaResetuj układResetuje układ kontrolek i okien dokowania narzędziaZmienianie nazwy karty DokumentZmienianie nazwy wybranej karty---------Widok danych---------Resetuj widokResetuje ustawienia widoku danych do ustawień domyślnychKoncentracja na statystykach zapytańZmienia fokus na statystyki zapytań zamiast wyników zapytania po zakończeniu zapytaniaUkryj duplikatyPrzełącza usuwanie zduplikowanych wierszy z wyników zapytaniaPrzełącza usuwanie pustych kolumn z wyników zapytaniaZwiń kolumny pojedynczePrzełącza zwijanie kolumn z pojedynczą wartością---------Filtrowanie danych---------Filtrowanie wierszy w wyszukiwaniuPrzełącza opcję wyświetlania tylko pasujących wierszy w wyszukiwaniu wyników zapytania (Ctrl+F)---------Wizualizacje---------WizualizacjeZobacz Wizualizacje powyżej.

  Ustawienia widoku danych:

  Narzędzie Kusto. Explorer śledzi ustawienia używane dla unikatowego zestawu kolumn. Gdy kolumny zostaną ponownie uporządkowane lub usunięte, widok danych zostanie zapisany i będzie ponownie używany przy każdym pobraniu danych z tymi samymi kolumnami.

  ---------Intellisense---------Włączanie funkcji IntelliSenseWłącza i wyłącza funkcję IntelliSense na panelu skryptów---------Analizować---------Analizator zapytańUruchamia narzędzie Analizator zapytańSprawdzanie zapytańAnalizuje bieżące zapytanie i generuje zestaw odpowiednich zaleceń dotyczących ulepszeńKalkulatorUruchamia kalkulator---------Analytics---------Raporty analityczneOtwiera pulpit nawigacyjny z wieloma wstępnie utworzonymi raportami na potrzeby analizy danych---------Przetłumacz---------Wykonywanie zapytań w usłudze Power BITłumaczy zapytanie na format odpowiedni do użycia w usłudze Power BI---------Opcje---------Opcje resetowaniaUstawia ustawienia aplikacji na wartości domyślneOpcjeOtwiera narzędzie do konfigurowania ustawień aplikacji. Mer informasjon o opcjach kusto. Explorer.

  Karta Monitorowanie

  ---------Monitor---------Diagnostyka klastraPrzedstawia podsumowanie kondycji dla grupy serwerów aktualnie wybranej w Panelu połączeńNajnowsze dane: wszystkie tabelePrzedstawia podsumowanie najnowszych danych we wszystkich tabelach aktualnie wybranej bazy danychNajnowsze dane: Wybrana tabelaPokazuje na pasku stanu najnowsze dane w wybranej tabeli

  Karta Zarządzanie

  ---------Autoryzowane podmioty zabezpieczeń---------Zarządzanie autoryzowanymi jednostkami klastraUmożliwia zarządzanie podmiotami zabezpieczeń klastra dla autoryzowanych użytkownikówZarządzanie autoryzowanymi jednostkami bazy danychUmożliwia zarządzanie podmiotami zabezpieczeń bazy danych dla autoryzowanych użytkownikówZarządzanie autoryzowanymi jednostkami tabelUmożliwia zarządzanie podmiotami zabezpieczeń tabeli dla autoryzowanych użytkownikówZarządzanie autoryzowanymi jednostkami funkcjiUmożliwia zarządzanie jednostkami funkcji dla autoryzowanych użytkowników

  Karta Pomoc

  ---------Dokumentacji---------HelpOtwiera link do dokumentacji online usługi KustoCo nowegoOtwiera dokument zawierający listę wszystkich zmian w programie Kusto. ExplorerProblem z raportemOtwiera okno dialogowe z dwiema opcjami:

  • Zgłaszanie problemów związanych z usługą
  • Zgłaszanie problemów w aplikacji klienckiej
  Sugerowanie funkcjiOtwiera link do forum opinii usługi KustoSprawdzanie AktualizacjeSprawdza, czy istnieją aktualizacje używanej wersji narzędzia Kusto. Explorer

  Panel połączeń

  W okienku Połączenia są wyświetlane wszystkie skonfigurowane połączenia klastra. Dla każdego klastra wyświetlane są bazy danych, tabele i atrybuty (kolumny). Wybierz elementy (które ustawia niejawny kontekst wyszukiwania/zapytania w panelu głównym) lub kliknij dwukrotnie elementy, aby skopiować nazwę do panelu wyszukiwania/zapytania.

  Jeśli rzeczywisty schemat jest duży (na przykład baza danych z setkami tabel), możesz go wyszukać, naciskając klawisze CTRL+F i wprowadzając podciąg (bez uwzględniania wielkości liter) nazwy jednostki, której szukasz.

  Narzędzie Kusto. Explorer obsługuje sterowanie panelem Połączenia z okna zapytania, co jest przydatne w przypadku skryptów. Na przykład można uruchomić plik skryptu za pomocą polecenia, które nakazuje usłudze Kusto. Explorer nawiązanie połączenia z klastrem/bazą danych, której dane są wykonywane przez skrypt, przy użyciu następującej składni:

  #connect cluster('help'). database('Samples')StormEvents | count

  Uruchom każdy wiersz przy użyciu metody F5lub podobnej.

  Kontrolowanie tożsamości użytkownika łączącej się z usługą Kusto. Explorer

  Domyślnym modelem zabezpieczeń dla nowych połączeń jest AAD-Federated zabezpieczenia. Uwierzytelnianie odbywa się za pośrednictwem usługi Azure Active Directory przy użyciu domyślnego środowiska użytkownika usługi AAD.

  Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowej kontroli nad parametrami uwierzytelniania, możesz rozwinąć pole edycji "Zaawansowane: parametry połączenia" i podać prawidłową wartość συμβολοσειρά σύνδεσης Kusto.

  Na przykład użytkownicy z obecnością w wielu dzierżawach usługi AAD czasami muszą używać określonej "projekcji" tożsamości do określonej dzierżawy usługi AAD. Zrób to, podając συμβολοσειρά σύνδεσης, taką jak poniższa (zastąp wyrazy IN CAPITALS określonymi wartościami):

  Data Source=https://CLUSTER_NAME. net;Initial Catalog=DATABASE_NAME;AAD Federated Security=True;Authority Id=AAD_TENANT_OF_CLUSTER;User=USER_DOMAIN
 • AAD_TENANT_OF_CLUSTER to nazwa domeny lub identyfikator dzierżawy usługi AAD (identyfikator GUID) dzierżawy usługi AAD, w której jest hostowany klaster. Jest to zwykle nazwa domeny organizacji, która jest właścicielem klastra, na przykład contoso. com.
 • USER_DOMAIN to tożsamość użytkownika zaproszonego do tej dzierżawy (na przykład user@example. com).
 • Nazwa domeny użytkownika nie musi być taka sama jak nazwa dzierżawy hostująca klaster. com/pl-pl/azure/data-explorer/kusto/tools/images/kusto-explorer/advanced-connection-string. png" alt="Zaawansowane συμβολοσειρά σύνδεσης programu Kusto Explorer. " data-linktype="relative-path"/>

  Skróty klawiaturowe

  Może się okazać, że użycie skrótów klawiaturowych umożliwia szybsze wykonywanie operacji niż za pomocą myszy. Zapoznaj się z tą listą skrótów klawiaturowych Kusto. Explorer, aby dowiedzieć się więcej.

  Kolory wierszy tabeli

  Program Kusto. Explorer próbuje interpretować poziom ważności lub szczegółowości każdego wiersza w panelu wyników i odpowiednio je kolorować. Robi to, pasując do odrębnych wartości każdej kolumny z zestawem znanych wzorców ("Ostrzeżenie", "Błąd" itd. ).

  Aby zmodyfikować schemat kolorów danych wyjściowych lub wyłączyć to zachowanie, w menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje>Podgląd> wynikówSchemat kolorów szczegółowości. com/pl-pl/azure/data-explorer/kusto/tools/images/kusto-explorer/ke-color-scheme. png" alt="Modyfikacja schematu kolorów narzędzia Kusto Explorer. " data-linktype="relative-path"/>Legenda schematu kolorów programu ExcelLegenda żywego schematu kolorów

  Następne kroki

  Mer informasjon o pracy z usługą Kusto. Explorer:

 • Korzystanie z narzędzia Kusto. Explorer
 • Skróty klawiaturowe Kusto. com/pl-pl/azure/data-explorer/kusto/tools/kusto-explorer-options" data-linktype="relative-path">Opcje narzędzia Kusto. com/pl-pl/azure/data-explorer/kusto/tools/kusto-explorer-troubleshooting" data-linktype="relative-path">Rozwiązywanie problemów z narzędziem Kusto. Explorer
 • Mer informasjon o narzędziach i narzędziach Kusto. com/pl-pl/azure/data-explorer/kusto/tools/kusto-explorer-code-analyzer" data-linktype="relative-path">Analizator kodu Kusto. com/pl-pl/azure/data-explorer/kusto/tools/kusto-explorer-codenav" data-linktype="relative-path">Nawigacja po kodzie kusto. com/pl-pl/azure/data-explorer/kusto/tools/kusto-explorer-refactor" data-linktype="relative-path">Refaktoryzacja kodu Kusto. com/pl-pl/azure/kusto/query/" data-linktype="absolute-path">Kusto Query Language (KQL)


Opinia

Dodatkowe zasoby

Dane i instalacja Cisco Explorer 4700

Bezpośredni link do pobrania Dane i instalacja Cisco Explorer 4700

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dane i instalacja Cisco Explorer 4700