Dokument dotyczący instalacji produktu 3dhistech Si2bghm00010070001

Instalacja produktu 3dhistech Si2bghm00010070001 jest łatwa dzięki dokumentowi instalacyjnemu, który można znaleźć na stronie producenta. Instrukcja jest napisana w jasny i zrozumiały sposób, aby można było łatwo zainstalować produkt. Dokument zawiera szczegółowe informacje na temat przygotowania produktu do instalacji, takie jak sprawdzenie poprawności oprogramowania i sprzętu. Dokument zawiera również informacje na temat instalacji produktu oraz konfiguracji go w systemie. Po zainstalowaniu produktu należy przeczytać instrukcje obsługi, aby upewnić się, że został on poprawnie zainstalowany i skonfigurowany.

Ostatnia aktualizacja: Dokument dotyczący instalacji produktu 3dhistech Si2bghm00010070001

Serwis wykorzystuje pliki cookie. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Przetwarzamy je w celu poprawy jakości usług, w celach analitycznych oraz statystycznych. Szczegóły w polityce plików cookie, polityce prywatności oraz regulaminie świadczenia usług.

Copyright © TAURON Dystrybucja

Instalowanie i konfigurowanie ASP. NET | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 14 min

Na tej stronie znajdziesz oficjalne dokumenty ułatwiające instalowanie i konfigurowanie ASP.

  • ASP. NET 4
  • oficjalny dokument dotyczący zabezpieczeń ASP. NET
  • Oficjalny dokument dotyczący instalacji i instalacji
  • oficjalny dokument SQL Server
  • Ogólne dokumenty

ASP. NET 4

Informacje dotyczące ASP. NET 4 i Visual Studio 2010.

ASP. NET MVC 4 — informacje o wersji

W tym dokumencie opisano nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w programie ASP. NET MVC 4 Developer Preview for Visual Studio 2010, a także informacje o instalacji i znane problemy. com/pl-pl/aspnet/whitepapers/mvc3-release-notes" title="mvc3-release-notes" data-linktype="relative-path">ASP. NET MVC 3 — informacje o wersji

W tym dokumencie opisano nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w programie ASP. NET MVC 3, a także informacje o instalacji i znane problemy. com/pl-pl/aspnet/whitepapers/aspnet4/" title="aspnet4 ASP. NET 4" data-linktype="relative-path">i Visual Studio 2010 Web Development Overview (Omówienie tworzenia aplikacji internetowych w programie Visual Studio 2010)

Wiele ekscytujących zmian dla ASP. NET jest dostępnych w. NET Framework wersji 4. Ten dokument zawiera omówienie wielu nowych funkcji, które są uwzględnione w nadchodzącej wersji. com/pl-pl/aspnet/whitepapers/aspnet4/breaking-changes" title="zmiany powodujące niezgodność" data-linktype="relative-path">ASP. NET 4 beta 2 zmiany powodujące niezgodność

W tym dokumencie opisano zmiany wprowadzone w wersji. NET Framework 4 beta 2 (czyli ASP. NET wersji 4 Beta 2), które mogą potencjalnie wpływać na aplikacje utworzone przy użyciu wcześniejszych wersji, w tym wydanie ASP. NET 4 beta 1. com/pl-pl/aspnet/whitepapers/what-is-new-in-aspnet-mvc" title="co nowego w aspnet mvc" data-linktype="relative-path"> Co nowego w programie ASP. NET MVC 2

W tym dokumencie opisano nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w ASP. NET MVC 2. com/pl-pl/aspnet/whitepapers/aspnet-mvc2-upgrade-notes" title="aspnet-mvc2-upgrade-notes" data-linktype="relative-path"> Uaktualnianie aplikacji ASP. NET MVC 1. 0 do ASP. NET MVC 2

ASP. NET MVC 2 można zainstalować obok siebie z ASP. 0 na tym samym serwerze. Dzięki temu deweloperzy aplikacji mogą elastycznie wybierać, kiedy uaktualnić aplikację ASP. W tym dokumencie opisano sposób ręcznego uaktualniania i kreatora w wizualizacji...

oficjalny dokument dotyczący zabezpieczeń ASP. NET

Zabezpieczenia są ważnym aspektem aplikacji internetowych, a te oficjalne dokumenty omawiają sposób projektowania i implementowania bezpiecznych aplikacji ASP.

Instrument ASP. NET 2. 0 Applications for Security

W ten sposób pokazano, jak używać niestandardowych zdarzeń monitorowania kondycji do instrumentowania aplikacji ASP. NET w celu śledzenia zdarzeń i operacji związanych z zabezpieczeniami. ASP. NET w wersji 2. 0 zapewnia monitorowanie kondycji, które obejmuje instrumentację dla wielu standardowych... com/library/ms998367. aspx" data-linktype="external">Przeprowadzanie przeglądu wdrożenia zabezpieczeń dla ASP. 0

W ten sposób przedstawiono sposób przeprowadzania przeglądu wdrożenia zabezpieczeń dla aplikacji ASP. 0 w celu zidentyfikowania potencjalnych luk w zabezpieczeniach wprowadzonych przez niewłaściwe ustawienia konfiguracji. Większość procesu przeglądu obejmuje... com/library/ms998331. aspx" data-linktype="external">Używanie funkcji ADAM dla ról w ASP. 0

W ten sposób przedstawiono sposób tworzenia witryny sieci Web ASP. NET korzystającej z trybu aplikacji usługi Active Directory (ADAM) do przechowywania ról ASP. Pokazano w nim, jak skonfigurować magazyn zasad ADAM i Menedżera autoryzacji (AzMan), jak utworzyć nowe role i... com/library/ms998336. aspx" data-linktype="external">Używanie menedżera autoryzacji (AzMan) z ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak używać Menedżera autoryzacji (AzMan) w połączeniu z interfejsem API menedżera ról ASP. NET do zarządzania rolami, sprawdzania członkostwa użytkownika i autoryzowania ról w celu wykonywania określonych operacji względem magazynu zasad AzMan. Instrukcje... com/library/ms998347. aspx" data-linktype="external">Korzystanie z członkostwa w ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak używać funkcji członkostwa w aplikacjach ASP. 0. Pokazano, jak używać dwóch różnych dostawców członkostwa: ActiveDirectoryMembershipProvider i SqlMembershipProvider. Funkcja członkostwa... com/library/ms998314. aspx" data-linktype="external">Korzystanie z menedżera ról w ASP. 0

W tym temacie Pokazano, jak używać menedżera ról ASP. Menedżer ról ułatwia zarządzanie rolami i wykonywanie autoryzacji opartej na rolach w aplikacji. Pokazuje on, jak skonfigurować różnych dostawców ról do użycia z... com/library/ms998358. aspx" data-linktype="external">Korzystanie z uwierzytelniania systemu Windows w ASP. 0

W tym artykule Pokazano, jak skonfigurować i używać uwierzytelniania systemu Windows w aplikacji internetowej ASP. Uwierzytelnianie systemu Windows jest preferowanym podejściem, gdy użytkownicy są częścią domeny systemu Windows. Takie podejście umożliwia korzystanie z istniejącego magazynu tożsamości... com/library/ms998364. aspx" data-linktype="external">Przeprowadzanie przeglądu kodu zabezpieczeń dla kodu zarządzanego (działanie punktu odniesienia)

W tym artykule Przedstawiono sposób przeprowadzania przeglądów kodu zabezpieczeń. W tym module przedstawiono kroki związane z działaniem oraz techniki analizowania wyników. Skorzystaj z instrukcji "Lista pytań zabezpieczeń: kod zarządzany (. NET Framework 2. 0)"... com/library/aa302400. aspx" data-linktype="external">Implementowanie delegowania protokołu Kerberos dla systemu Windows 2000

Delegowanie protokołu Kerberos umożliwia przepływ uwierzytelnionej tożsamości w wielu warstwach fizycznych aplikacji w celu obsługi uwierzytelniania i autoryzacji podrzędnej. W ten sposób przedstawiono kroki konfiguracji wymagane do wykonania tej pracy. com/library/ms998351. aspx" data-linktype="external">Używanie personifikacji i delegowania w ASP. 0

W tym temacie Pokazano, jak i kiedy należy używać personifikacji w aplikacjach ASP. Domyślnie personifikacja jest wyłączona i można uzyskiwać dostęp do zasobów przy użyciu tożsamości procesu aplikacji internetowej ASP. Można jednak użyć... com/library/ms978527. aspx" data-linktype="external">Tworzenie modelu zagrożeń dla aplikacji internetowej w czasie projektowania

W tym artykule opisano podejście do tworzenia modelu zagrożeń dla aplikacji internetowej. Działanie modelowania zagrożeń ułatwia modelowanie projektu zabezpieczeń, dzięki czemu można ujawnić potencjalne wady i luki w zabezpieczeniach przed zainwestowaniem...

Uwierzytelnianie formularzy

Ochrona uwierzytelniania formularzy w ASP. 0

W ten sposób przedstawiono sposób bezpiecznego konfigurowania i używania uwierzytelniania formularzy przy użyciu aplikacji ASP. Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, obejmują prawidłowe zabezpieczanie biletu uwierzytelniania i zabezpieczanie magazynu tożsamości użytkownika oraz dostęp do tego magazynu.... com/library/ms998360. aspx" data-linktype="external">Używanie uwierzytelniania formularzy z usługą Active Directory w ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak używać uwierzytelniania formularzy w usłudze katalogowej Microsoft® Active Directory® przy użyciu elementu ActiveDirectoryMembershipProvider. Jak skonfigurować dostawcę i utworzyć i uwierzytelnić użytkowników. com/library/ms998345. aspx" data-linktype="external">Używanie uwierzytelniania formularzy z usługą Active Directory w wielu domenach w ASP. 0

Używanie uwierzytelniania formularzy z SQL Server w ASP. 0

W tym artykule Pokazano, jak używać uwierzytelniania formularzy za pomocą dostawcy członkostwa SQL Server. Uwierzytelnianie formularzy za pomocą SQL Server jest najbardziej stosowane w sytuacjach, gdy użytkownicy aplikacji nie są częścią domeny systemu Windows i w rezultacie,... com/library/aa302399. aspx" data-linktype="external">Tworzenie obiektów GenericPrincipal za pomocą uwierzytelniania formularzy w ASP. NET 1. 1

W ten sposób przedstawiono sposób tworzenia i obsługi obiektów GenericPrincipal i FormsIdentity podczas korzystania z uwierzytelniania formularzy. com/library/aa302397. 1

W tym artykule z instrukcjami pokazano, jak zaimplementować uwierzytelnianie formularzy względem magazynu poświadczeń usługi Active Directory. com/library/aa302398. 1

W tym artykule Pokazano, jak zaimplementować uwierzytelnianie formularzy względem magazynu poświadczeń SQL Server. Pokazano również, jak przechowywać skróty haseł w bazie danych.

Walidacja danych wejściowych użytkownika

Walidacja żądań — zapobieganie atakom skryptów

W tym dokumencie opisano funkcję weryfikacji żądań ASP. NET, w której domyślnie aplikacja nie może przetwarzać niekodowanej zawartości HTML przesłanej na serwer. Tę funkcję weryfikacji żądania można wyłączyć, gdy aplikacja została... com/library/ms998274. aspx" data-linktype="external">Zapobieganie skryptom między witrynami w ASP. NET

W ten sposób pokazano, jak można chronić aplikacje ASP. NET przed atakami skryptowymi między witrynami przy użyciu odpowiednich technik weryfikacji danych wejściowych i kodowania danych wyjściowych. W tym artykule opisano również wiele innych mechanizmów ochrony, których można użyć w... com/library/ms998271. aspx" data-linktype="external">Ochrona przed wstrzyknięciem kodu SQL w ASP. NET

W ten sposób przedstawiono wiele sposobów ochrony aplikacji ASP. NET przed atakami polegającymi na wstrzyknięciu kodu SQL. Iniekcja SQL może wystąpić, gdy aplikacja używa danych wejściowych do konstruowania dynamicznych instrukcji SQL lub gdy używa procedur składowanych w celu nawiązania połączenia z... com/library/ms998267. aspx" data-linktype="external">Ograniczanie danych wejściowych w ASP. NET za pomocą wyrażeń regularnych

W tym temacie How To pokazano, jak można używać wyrażeń regularnych w aplikacjach ASP. NET w celu ograniczenia niezaufanych danych wejściowych. Wyrażenia regularne to dobry sposób sprawdzania poprawności pól tekstowych, takich jak nazwy, adresy, numery telefonów i inne informacje o użytkowniku. Możesz użyć...

Zabezpieczenia dostępu kodu

Używanie zabezpieczeń dostępu kodu w programie ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak wybrać odpowiedni poziom zaufania dla aplikacji i w razie potrzeby utworzyć niestandardowy plik zasad zabezpieczeń dostępu do kodu ASP. NET w celu zdefiniowania niestandardowego poziomu zaufania. Możesz użyć innego zaufania zabezpieczeń dostępu do kodu... com/library/aa302362. aspx" data-linktype="external">Tworzenie niestandardowego uprawnienia szyfrowania

W tym artykule opisano sposób tworzenia niestandardowego uprawnienia zabezpieczeń dostępu kodu w celu kontrolowania dostępu programowego do niezarządzanych funkcji szyfrowania zapewnianych przez interfejs API ochrony danych Win32® (DPAPI). Użyj tego uprawnienia niestandardowego z zarządzaną otoczką DPAPI... com/library/aa302361. aspx" data-linktype="external">Używanie zasad zabezpieczeń dostępu kodu w celu ograniczenia zestawu

Administrator może skonfigurować zasady zabezpieczeń dostępu kodu w celu ograniczenia operacji. NET Framework kodu (zestawów). W tym temacie Instrukcje skonfigurujesz zasady zabezpieczeń dostępu do kodu, aby ograniczyć możliwość wykonywania operacji we/wy pliku i ograniczania...

Zabezpieczenia komunikacji

Konfigurowanie protokołu SSL na serwerze sieci Web

Aby obsługiwać połączenia HTTPS z aplikacji klienckich, należy skonfigurować serwer sieci Web dla protokołu SSL. W ten sposób pokazano, jak skonfigurować protokół SSL na serwerze sieci Web. com/library/aa302412. aspx" data-linktype="external">Konfigurowanie certyfikatów klienta

Usługi IIS obsługują uwierzytelnianie certyfikatu klienta. W ten sposób pokazano, jak skonfigurować aplikację internetową w celu wymagania certyfikatów klienta. Przedstawiono również sposób instalowania certyfikatu na komputerze klienckim i używania go podczas wywoływania aplikacji internetowej. com/library/aa302366. aspx" data-linktype="external">Używanie protokołu IPSec do filtrowania portów i uwierzytelniania

Zabezpieczenia protokołu internetowego (IPSec) to protokół, a nie usługa, która zapewnia usługi szyfrowania, integralności i uwierzytelniania dla ruchu sieciowego opartego na protokole IP. Ponieważ protokół IPSec zapewnia ochronę serwer-serwer, można użyć protokołu IPSec do przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym... com/library/aa302413. aspx" data-linktype="external">Używanie protokołu IPSec do zapewnienia bezpiecznej komunikacji między dwoma serwerami

IPSec to technologia dostarczana przez system Windows 2000, która umożliwia tworzenie szyfrowanych kanałów między dwoma serwerami. Protokół IPSec może służyć do filtrowania ruchu IP i uwierzytelniania serwerów. W ten sposób pokazano, jak skonfigurować protokół IPSec w celu zapewnienia bezpiecznego (zaszyfrowanego)... com/library/aa302414. aspx" data-linktype="external">Zabezpieczanie komunikacji przy użyciu protokołu SSL z usługą SQL Server

Często ważne jest, aby aplikacje mogły zabezpieczyć dane przekazywane do i z serwera bazy danych SQL Server. Za pomocą SQL Server możesz użyć protokołu SSL do utworzenia zaszyfrowanego kanału. W ten sposób pokazano, jak zainstalować certyfikat na serwerze bazy danych,... com/library/aa302408. aspx" data-linktype="external">Wywoływanie usługi sieci Web przy użyciu certyfikatów klienta z ASP. 1

W tym artykule opisano sposób przekazywania certyfikatu klienta do usługi sieci Web na potrzeby uwierzytelniania z aplikacji internetowej ASP. NET lub aplikacji Windows Forms. Certyfikat klienta można zainstalować w magazynie komputera lokalnego lub magazynie użytkownika. Jeśli... opcja... com/library/aa302409. aspx" data-linktype="external">Wywoływanie usługi sieci Web przy użyciu protokołu SSL z ASP. 1

Szyfrowanie Secure Sockets Layer (SSL) może służyć do zagwarantowania integralności i poufności komunikatów przekazywanych do i z usługi sieci Web. W ten sposób pokazano, jak używać protokołu SSL z usługami sieci Web.

Kryptografia

Tworzenie biblioteki DPAPI na platformie. 1

W ten sposób pokazano, jak utworzyć bibliotekę klas zarządzanych, która uwidacznia funkcję DPAPI dla aplikacji, które chcą szyfrować dane, na przykład parametry połączenia bazy danych i poświadczenia konta. com/library/aa302405. aspx" data-linktype="external">Tworzenie biblioteki szyfrowania na platformie. 1

W tym temacie How To pokazano, jak utworzyć bibliotekę klas zarządzanych w celu zapewnienia funkcji szyfrowania dla aplikacji. Umożliwia aplikacji wybranie algorytmu szyfrowania. Obsługiwane algorytmy obejmują DES, Triple DES, RC2 i Rijndael. com/library/aa302406. aspx" data-linktype="external">Przechowywanie zaszyfrowanych parametrów połączenia w rejestrze w ASP. 1

Aplikacje mogą przechowywać zaszyfrowane dane, takie jak parametry połączenia i poświadczenia konta w rejestrze systemu Windows. W ten sposób pokazano, jak przechowywać i pobierać zaszyfrowane ciągi w rejestrze. com/library/aa302403. aspx" data-linktype="external">Używanie interfejsu DPAPI (Machine Store) z ASP. 1

W ten sposób pokazano, jak używać interfejsu DPAPI z aplikacji internetowej ASP. NET lub usługi sieci Web do szyfrowania poufnych danych. com/library/aa302404. aspx" data-linktype="external">Używanie interfejsu DPAPI (magazynu użytkowników) z ASP. 1 z usługami Enterprise Services

W ten sposób pokazano, jak używać interfejsu DPAPI z aplikacji internetowej lub usługi ASP. NET do szyfrowania poufnych danych. W ten sposób używasz interfejsu DPAPI z magazynem użytkowników, który wymaga użycia składnika usług Enterprise Services poza procesem.

Oficjalny dokument instalacji i instalacji

Te oficjalne dokumenty zawierają instrukcje krok po kroku dotyczące instalowania i konfigurowania ASP. NET na serwerze. com/library/ms998297. aspx" data-linktype="external">Tworzenie konta usługi dla aplikacji ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak utworzyć i skonfigurować niestandardowe konto usługi o najniższych uprawnieniach do uruchamiania aplikacji internetowej ASP. Domyślnie aplikacja ASP. NET w systemach Microsoft Windows Server 2003 i IIS 6. 0 działa przy użyciu wbudowanej usługi sieciowej... com/library/aa480478. aspx" data-linktype="external">Zwiększanie bezpieczeństwa podczas hostowania wielu aplikacji w ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak można odizolować wiele aplikacji od siebie i od udostępnionych zasobów systemowych w środowisku hostingu sieci Web. Środowisko hostingu może być serwerem sieci Web udostępnianym przez usługodawcę internetowego (ISP), który hostuje wiele... com/library/ms998341. aspx" data-linktype="external">Używanie średniej relacji zaufania w programie ASP. 0

W tym temacie How To pokazano, jak skonfigurować ASP. NET aplikacje internetowe do uruchamiania w średnim zaufaniu. Jeśli hostujesz wiele aplikacji na tym samym serwerze, możesz użyć zabezpieczeń dostępu kodu i średniego poziomu zaufania w celu zapewnienia izolacji aplikacji. Ustawiając... com/library/ms998320. aspx" data-linktype="external">Uzyskiwanie dostępu do zasobów w programie ASP. 0 przy użyciu konta usługi sieciowej

W ten sposób pokazano, jak można użyć konta komputera NT AUTHORITY\Network Service w celu uzyskania dostępu do zasobów lokalnych i sieciowych. Domyślnie w systemie Windows Server 2003 aplikacje ASP. NET działają przy użyciu tożsamości tego konta. Jest to najmniej uprzywilejowany... com/library/ms998355. aspx" data-linktype="external">Używanie przejścia protokołu i ograniczonego delegowania w ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak skonfigurować i używać przejścia protokołu i ograniczonego delegowania, aby umożliwić aplikacji ASP. NET dostęp do zasobów sieciowych podczas personifikacji oryginalnego wywołującego. System operacyjny Microsoft® Windows® 2000... com/pl-pl/aspnet/whitepapers/side-by-side-with-10" title="obok siebie z 1. 0" data-linktype="relative-path">ASP. NET wykonywanie równoległe. NET Framework 1. 0 i 1. 1

W tym oficjalnym dokumencie opisano sposób instalowania zarówno platformy. 0, jak i. 1 na maszynie, umożliwiając uruchamianie aplikacji internetowej ASP. NET w każdej wersji platformy. com/pl-pl/aspnet/whitepapers/denied-access-to-iis-directories" title="odmowa dostępu do katalogów usług IIS" data-linktype="relative-path">ASP. NET odmowa dostępu do katalogów usług IIS

W tym oficjalnym dokumencie opisano, co należy zrobić, jeśli żądanie do aplikacji ASP. NET zwróci błąd "Odmowa dostępu do katalogu DirectoryName. Nie można uruchomić monitorowania zmian katalogu. com/pl-pl/aspnet/whitepapers/aspnet-and-iis6" title="aspnet i iis6" data-linktype="relative-path"> Uruchamianie ASP. 1 z usługami IIS 6. 0

Chociaż system Windows Server 2003 zawiera usługi IIS 6. 0 i ASP. 1, te składniki są domyślnie wyłączone. W tym oficjalnym dokumencie opisano sposób włączania usług IIS 6. 1 oraz zaleca się stosowanie kilku ustawień konfiguracji w celu uzyskania optymalnej... com/pl-pl/aspnet/whitepapers/ms03-32-issue" title="ms03-32-issue" data-linktype="relative-path"> Poprawka dotycząca błędu "Aplikacja serwera niedostępna" po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń dla programu IE

W tym dokumencie opisano poprawkę, która rozwiązuje problem z aktualizacją zabezpieczeń MS03-32 dla programu Internet Explorer, która ma wpływ na aplikacje ASP. 0 działające w systemie Windows XP Professional. com/library/aa302396. aspx" data-linktype="external">Tworzenie konta niestandardowego do uruchamiania ASP. 1

ASP. NET aplikacje internetowe są zwykle uruchamiane przy użyciu wbudowanego konta ASPNET. Czasami możesz użyć konta niestandardowego. W tym artykule z instrukcjami pokazano, jak utworzyć najmniej uprzywilejowane konto lokalne do uruchamiania ASP. NET aplikacji internetowych....

Konfigurowanie

Konfigurowanie klucza komputera w ASP. 0

W tym artykule opisano <element machineKey> w pliku Web. config i pokazano, jak skonfigurować <element machineKey> w celu kontrolowania sprawdzania manipulacji i szyfrowania elementu ViewState, biletów uwierzytelniania formularzy i plików cookie roli. Stan widoku jest podpisany... com/library/ms998280. aspx" data-linktype="external">Szyfruj sekcje konfiguracji w ASP. 0 przy użyciu interfejsu DPAPI

W ten sposób pokazano, jak używać chronionego dostawcy konfiguracji interfejsu programowania aplikacji ochrony danych systemu Windows (DPAPI) i narzędzia Aspnet_regiis. exe do szyfrowania sekcji plików konfiguracji. Możesz użyć narzędzia Aspnet_regiis. exe do... com/library/ms998283. 0 przy użyciu rsa

W tym temacie How To shows how to use the RSA Protected Configuration provider and the Aspnet_regiis. exe tool to encrypt sekcje plików konfiguracji. Za pomocą narzędzia Aspnet_regiis. exe można szyfrować poufne dane, takie jak parametry połączenia, przechowywane w...

W tym temacie How To pokazano, jak i kiedy należy używać personifikacji w aplikacjach ASP. Domyślnie personifikacja jest wyłączona i można uzyskać dostęp do zasobów przy użyciu tożsamości procesu aplikacji internetowej ASP.

oficjalny dokument SQL Server

Chociaż ASP. NET współpracuje z różnymi bazami danych, te oficjalne dokumenty dotyczą konkretnie łączenia aplikacji ASP. NET z SQL Server. com/library/ms998300. aspx" data-linktype="external">Nawiązywanie połączenia z usługą SQL Server przy użyciu uwierzytelniania SQL w programie ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak bezpiecznie połączyć aplikację ASP. NET z usługą Microsoft® SQL Server ™, gdy uwierzytelnianie dostępu do bazy danych korzysta z natywnego uwierzytelniania SQL. Uwierzytelnianie systemu Windows to zalecany sposób nawiązywania połączenia z SQL Server, ponieważ... com/library/ms998292. aspx" data-linktype="external">Nawiązywanie połączenia z SQL Server przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows w ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak nawiązać połączenie z SQL Server 2000 przy użyciu konta usługi systemu Windows z poziomu aplikacji ASP. Należy używać uwierzytelniania systemu Windows zamiast uwierzytelniania SQL zawsze, gdy jest to możliwe, ponieważ unika się przechowywania poświadczeń w... aspx" data-linktype="external">Zabezpieczanie komunikacji przy użyciu protokołu SSL z SQL Server 2000

Często ważne jest, aby aplikacje mogły zabezpieczyć dane przekazywane do i z serwera bazy danych SQL Server. W tym temacie Przedstawiono sposób instalowania certyfikatu na serwerze bazy danych,...

Ogólne oficjalne dokumenty

W poniższej analizie przypadku opisano proces, który został użyty do migrowania witryn internetowych społeczności. NET firmy Microsoft z tradycyjnego środowiska hostingu do platformy Microsoft Azure.

Migrowanie witryn ASP. NET firmy Microsoft i witryn społeczności IIS. NET do platformy Microsoft Azure

Te oficjalne dokumenty obejmują różne tematy dotyczące ASP. com/library/ms998306. aspx" data-linktype="external">Używanie monitorowania kondycji w programie ASP. 0

W ten sposób pokazano, jak używać monitorowania kondycji do instrumentowania aplikacji na potrzeby zdarzenia niestandardowego. Aby utworzyć niestandardowe zdarzenie monitorowania kondycji, należy utworzyć klasę pochodną System. Web. Management. WebBaseEvent, skonfigurować kondycjęMonitorowanie <>... com/library/aa302364. aspx" data-linktype="external">Implementowanie zarządzania poprawkami

W tym temacie opisano zarządzanie poprawkami, w tym sposób aktualizowania pojedynczych lub wielu serwerów. Dodatkowe oprogramowanie nie jest wymagane, z wyjątkiem narzędzi dostępnych do pobrania z firmy Microsoft. Operacje i zasady zabezpieczeń powinny przyjąć zarządzanie poprawkami... com/fwlink/? LinkId=153377" data-linktype="external">kontrolki serwera ASP. NET dla programu Silverlight w zestawie SDK programu Silverlight 3

Kontrolki ASP. NET Server Controls for Silverlight ("kontrolki ASP. NET Silverlight"), które są kontrolkami ASP. NET MediaPlayer i Silverlight, zostały usunięte z zestawu Silverlight SDK dla programu Silverlight w wersji 3. Ten dokument zawiera wskazówki dla deweloperów, którzy pracowali z tymi ASP. NET...

Tworzenie aplikacji internetowych o wysokiej wydajności

Dowiedz się, jak używać nowych funkcji w bibliotece ASP. NET Ajax do tworzenia aplikacji internetowych o wysokiej wydajności

Dodatkowe zasoby

Dokument dotyczący instalacji produktu 3dhistech Si2bghm00010070001

Bezpośredni link do pobrania Dokument dotyczący instalacji produktu 3dhistech Si2bghm00010070001

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument dotyczący instalacji produktu 3dhistech Si2bghm00010070001