Karta charakterystyki produktu Hitachi Rac 25cnh2

Karta charakterystyki produktu Hitachi Rac 25cnh2 to kompaktowy sprężarkowy jednostopniowy agregat chłodniczy, który może wytwarzać duże ilości chłodnego powietrza w wydajny sposób. Jest wyposażony w energooszczędny silnik o mocy 1,2 kW, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii. Urządzenie jest kompatybilne z różnymi systemami wentylacyjnymi, dzięki czemu może być z powodzeniem wykorzystywane w wielu zastosowaniach. Dodatkowo, jego wytrzymała i wytrzymała konstrukcja sprawia, że może być używany przez długie lata bez konieczności wymiany części.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Hitachi Rac 25cnh2

Zrównoważony rozwój

Hitachi - Globalny Zrównoważony Rozwój

Hitachi jest innowatorem zmian klimatycznych – pomaga rządom, miastom i klientom w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla.

Lepsze życie dzieci z cukrzycą typu 1

Hitachi wspólnie z lekarzami opracowuje oprogramowanie, które ma pomóc dzieciom z cukrzycą typu 1. Platforma umożliwia rodzicom i opiekunom dziecięcych pacjentów przesyłanie danych medycznych bezpiecznie prosto z domu. Może to zmniejszyć liczbę wizyt lekarskich i szpitalnych o ponad 50%, pozwalając dzieciom żyć łatwiej i bezpieczniej mimo choroby, a lekarzom lepiej zarządzać leczeniem pacjentów.

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

  • nowych wymogów dla nanopostaci substancji,
  • dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,
  • dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP),
  • wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,
  • obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. Karty charakterystyki niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r.

Bezpośredni link do rozporządzenia.

Lista rozporządzeń zmieniających rozporządzenie REACH dostępna na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego REACH HelpDesk. Link

16. 2020 10:08 Jacek Cieśla
TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Karty charakterystyki – rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH3. 016. 07. 2020 10:11 Jacek Cieśla2. 01. 2020 10:04 Jacek Cieśla

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

2022-06-09

Działająca w obszarze bezpieczeństwa chemicznego i informacji chemicznej firma EKOS przypomina, iż od 1 stycznia 2023 r. będzie obowiązywać wyłącznie jeden szablon karty charakterystyki. 

Zmiana jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Dotychczasowy format karty charakterystyki (830/2015) nie będzie już obowiązywał.

Do najważniejszych zmian należą:
• nowy format sekcji 9
• wyodrębnienie nowej podsekcji 11. 2
• wyodrębnienie nowych podsekcji 12. 6 oraz 12. 7
• zmiana brzmienia podsekcji w sekcji 14. 1 oraz 14. 7.

Eksperci z EKOS informują, że Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:
• nowych wymogów umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci substancji,
• wymogów podania informacji o właściwościach substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,
• dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,
• dostosowania do przepisów załącznika VIII do Rozporządzenia WE 1272/2008 (CLP),
• obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego dla substancji, współczynnika M i oszacowanej toksyczności ostrej ATE, ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Dokument przewiduje zmiany w zapisach oraz formacie karty charakterystyki.

Karta charakterystyki substancji lub mieszaniny jest niezbędna, aby prawidłowo, bezpiecznie i skutecznie postępować z chemikaliami, zwłaszcza tymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Jako dokument stanowi zbiór informacji o niebezpiecznych właściwościach mieszaniny (lub substancji) i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Przede wszystkim jest przeznaczona dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska. Umożliwia pracodawcy określenie czy produkt zawiera niebezpieczne środki chemiczne oraz umożliwia ocenę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, wynikających ze stosowania chemikaliów. 


EKOSprawo

Karta charakterystyki produktu Hitachi Rac 25cnh2

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Hitachi Rac 25cnh2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Hitachi Rac 25cnh2