Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Epson Actiondesk 4000Plus

Kontrola pomieszczenia API Podręcznik Epson Actiondesk 4000Plus jest zestawem narzędzi do tworzenia aplikacji, które mogą kontrolować i monitorować wszystkie elementy wyposażenia pomieszczenia, takie jak systemy HVAC, systemy automatyki budynku, systemy kontroli dostępu, systemy monitorowania i wiele innych. API umożliwia aplikacjom tworzenie i przesyłanie komend do urządzeń, odbieranie danych i wykonywanie innych czynności związanych z zarządzaniem pomieszczeniem. API zapewnia również bezpieczeństwo i zgodność z istniejącymi systemami. Kontrola pomieszczenia API Podręcznik Epson Actiondesk 4000Plus został opracowany w celu ułatwienia tworzenia przyjaznych dla użytkownika aplikacji do kontrolowania i monitorowania systemów w pomieszczeniach.

Ostatnia aktualizacja: Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Epson Actiondesk 4000Plus

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Zaleca się rozwiązywanie problemów dotyczących drukarki dwuetapowo: najpierw należy zdiagnozować problem, a następnie zastosować prawdopodobne rozwiązania, aż problem zostanie rozwiązany.

Informacje przydatne do diagnozowania i rozwiązywania najczęściej występujących problemów można uzyskać w trakcie rozwiązywania problemów w trybie online, w oknie Control Panel (Panel sterowania), w programie narzędziowym EPSON Status Monitor lub przeprowadzając test działania drukarki. Patrz odpowiednia sekcja poniżej.

W przypadku wystąpienia określonego problemu związanego z jakością wydruku, problemu z wydrukiem nie związanego z jakością wydruku, problemu z podawaniem papieru lub jeśli drukarka w ogóle nie drukuje, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w odpowiedniej sekcji.

Aby rozwiązać problem, konieczne może być anulowanie drukowania.

Wskaźniki błędów

Wiele częstych problemów z drukarką można zidentyfikować za pomocą lampek drukarki. Jeśli drukarka przestanie działać, a lampki świecą się lub migają, należy zdiagnozować problem używając poniższej tabeli, a następnie postąpić zgodnie z zalecanymi procedurami.

Lampki

Problem i rozwiązanie

Koniec papieru

Nie włożono papieru.

Umieść papier w podajniku, a następnie naciśnij przycisk papieru . Drukarka wznowi wydruk, a lampka zgaśnie.

Pobieranie podwójnych kartek

Drukarka wciąga jednocześnie dwie kartki papieru.

Naciśnij przycisk , aby wsunąć papier i wysunąć go z drugiej strony. Jeżeli papier pozostaje w drukarce, patrz Zacięcie papieru.

Zacięcie papieru

Papier zaciął się w drukarce.

Patrz sekcja Zacięcie papieru

Tusz zużyty

W jednym z pojemników skończył się tusz lub pojemnik nie został zainstalowany.

Wymień pojemnik na tusz. Jeśli lampka nadal świeci po wymianie pojemnika, może to oznaczać, że nie został on zainstalowany poprawnie. Zainstaluj ponownie pojemnik, upewniając się, że nastąpiło zatrzaśnięcie.
Wymiana pustego pojemnika na tusz

Nieprawidłowy pojemnik

Obecnie zainstalowany pojemnik na tusz nie może być używany w tej drukarce.

Należy go zastąpić odpowiednim pojemnikiem na tusz. com/onlineguides/pl/b40series/html/ink_5. htm#s-00800-00500">Wymiana pojemnika na tusz przed jego wyczerpaniem

Nieprawidłowo zainstalowany pojemnik na tusz

Pojemnik nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie włóż pojemnik na tusz. com/onlineguides/pl/b40series/html/trble_6. htm#s-01200-00900-00400">Po wymianie pojemnika na tusz lampka błędu świeci się lub miga

Mało tuszu

Pojemnik na tusz jest na wyczerpaniu.

Kup dodatkowy pojemnik na tusz. Aby sprawdzić, który z pojemników jest na wyczerpaniu, sprawdź stan pojemników na tusz. com/onlineguides/pl/b40series/html/ink_1. htm#s-00800-00100">Sprawdzanie stanu pojemnika na tusz

Otwieranie pokrywy

Pokrywa drukarki jest otwarta.

Zamknij pokrywę drukarki.

Migają na przemian

Konserwacja

Poduszki wchłaniające tusz są nasycone.

Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Epson, aby uzyskać informacje na temat wymianę poduszek wchłaniających tusz. com/onlineguides/pl/b40series/html/images/ba5570009h. gif"/>

Nieznany błąd drukarki

Wystąpił nieznany błąd drukarki.

Wyłącz drukarkę. Otwórz pokrywę drukarki i wyjmij papier oraz inne przeszkody ze ścieżki papieru.

Następnie włącz drukarkę. Jeśli błąd nie zostanie usunięty, skontaktuj się ze sprzedawcą.

= włączone, = wyłączone, = miga wolno, miga szybko

EPSON Status Monitor (tylko w systemie Windows)

W przypadku wystąpienia problemu podczas drukowania w oknie Status monitor (Monitor stanu) zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika na tusz, kliknij przycisk How To (Jak) na ekranie, aby w programie EPSON Status Monitor uruchomić procedurę wymiany pojemnika krok po kroku.

Jeśli zostanie wyświetlany komunikat o błędzie wskazujący, że okres eksploatacji poduszek wchłaniających tusz dobiegł końca, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Epson, aby je wymienić. Gdy poduszki wchłaniające tusz są nasycone, drukarka przestaje działać i aby wznowić drukowanie konieczna jest interwencja pomocy technicznej firmy Epson.

Uruchamianie testu działania drukarki

Jeśli nie można określić źródła problemu, wykonanie testu działania drukarki może pomóc w stwierdzeniu, czy problem jest związany z drukarką czy z komputerem.

Aby wykonać test działania drukarki, wykonaj poniższe czynności.

Co to są mechanizmy kontroli tokenów API?

Tokeny API pozwalają użytkownikowi na uwierzytelnienie się w aplikacjach Cloud oraz pominięcie weryfikacji dwuetapowej i SSO, a także pobranie danych z instancji poprzez API REST. Mechanizmy kontroli tokenów pozwalają administratorom wyświetlać informacje dotyczące korzystania z tokenów API przez konta zarządzane, a także odwoływać tokeny.

Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Epson Actiondesk 4000Plus

Bezpośredni link do pobrania Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Epson Actiondesk 4000Plus

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Kontrola pomieszczenia Api Podręcznik Epson Actiondesk 4000Plus

Upewnij się, że drukarka i komputer są wyłączone.

Odłącz kabel od złącza interfejsu drukarki. com/onlineguides/pl/b40series/html/files/step_3. gif"/>

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4. com/onlineguides/pl/b40series/html/images/ha5570022h. gif"/>

Zostanie wydrukowany wzór testu dysz. Jeśli we wzorze występują przerwy, należy oczyścić głowicę drukującą.

Jeśli wzór zostanie wydrukowany, problem prawdopodobnie leży w ustawieniach programu, kablu lub komputerze. Istnieje również możliwość, że oprogramowanie nie zostało zainstalowane prawidłowo. Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować oprogramowanie. com/onlineguides/pl/b40series/html/app_4. htm#s-00300-01900">Odinstalowywanie oprogramowania drukarki

Jeśli wzór testu nie zostanie wydrukowany, problem może dotyczyć drukarki. Spróbuj wykonaj instrukcje zawarte w kolejnej sekcji. htm#s-01200-00900">Drukarka nie drukuje