Podręcznik instalacji i aktualizacji Caldera Olympia

Podręcznik instalacji i aktualizacji Caldera Olympia zapewnia użytkownikom instrukcje, dzięki którym można łatwo zainstalować i zaktualizować system operacyjny Linux, Caldera OpenLinux. Podręcznik instalacji i aktualizacji Caldera Olympia jest dostosowany do wszystkich wersji systemu operacyjnego Linux, w tym do wersji 3.x, 4.x i 5.x. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące instalacji systemu, konfiguracji sieci i aktualizacji sterowników, a także wyjaśnienia każdego kroku, aby ułatwić użytkownikom instalację i aktualizację systemu. Podręcznik instalacji i aktualizacji Caldera Olympia jest bardzo przydatny dla użytkowników, ponieważ pomaga im wdrożyć system operacyjny Linux w łatwy i szybki sposób.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i aktualizacji Caldera Olympia

 • Rozwiń menu Zwiń menu NOWE! Wyliczanie kwoty przychodu

  1. Upewnij się, że poprawnie wypełniłeś Identyfikator i Rok w blokuDane organizacyjne. W okresie od 02/2020 do12/2020 wpisz identyfikator z zakresu 40-49, w zależności czy jestto dokument, który składasz pierwszy raz, czy korekta. Od 2021 r.będziesz podawać identyfikator z zakresu 1-39.
  2. W bloku IV wypełnij kwoty przychodu i dochodu zgodnie zewskazówkami poniżej:

  Dla przychodów, dla których ma zastosowanie:

 • „Karta podatkowa” lub
 • „Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”,

podaj kwoty przychodu, a następnie użyj przycisku Wylicz, aby wyliczyć dochód.

W przypadku przychodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, dochódwpisz ręcznie.

Więcejinformacji znajdziesz w artykule „Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.- wyjaśnienia z przykładami.

WAŻNE!
Jeżeli do kosztów uzyskania przychodu doliczyłeś składki naswoje ubezpieczenia społeczne (ewentualnie za osobę współpracującą),dolicz kwoty tych składek do rocznego dochodu z pozarolniczejdziałalności gospodarczej.

W pozostałym zakresie szczegółowe wskazówki i wyjaśnienia w zakresieTwoich form opodatkowania uzyskasz w urzędzie skarbowym.

Polecenie Wylicz uzupełnia jednocześnie łączną kwotęprzychodu i dochodu w bloku III.

 1. Po wypełnieniu przychodu i dochodu, wybierz polecenie Narzędzia - Wyliczpodstawę.

 1. W otwartym oknie kalkulatora podstawy wymiaru składek, wypełnijliczbę dni prowadzenia działalności i wybierz przycisk Wylicz. Jeśli chcesz przenieść wyniki dodokumentów, to zaznacz opcję, która umożliwia przeniesieniewartości: przychód, dochód i podstawa wymiaru składek do III blokudokumentu ZUS DRA cz. II/ZUS RCA cz. +3+Kalkulator+podstwy+wymiaru+sk%C5%82adek. png/522e0b39-8879-8018-0ead-06a5ba4b9547? t=1583234676321" target="_self">

  Przeniesiona do dokumentu podstawa pojawi się w bloku III. Pole 02

  1. Zweryfikuj poprawność wprowadzonych danych, klikając przycisk Weryfikuj, a następnie przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisać utworzony dokument. +4+DRA+cz. +II+z+wype%C5%82nionymi+blokami+III+i+IV. png/13553c2c-39d1-5c6d-20ba-cac0c7a3f459? t=1583234676922" target="_self">

   Dokument DRA cz. 2 /RCA cz. 2 za dany okres powinieneś wysłać wrazdokumentami rozliczeniowymi.

   Korektę dokumentu DRA2 cz. /RCA cz. 2 możesz wysłać już bez dołączaniadodatkowych dokumentów.

  2. W jakim celu wprowadzono „Kalkulator najniższej podstawy wymiaru składek”?

   Na potrzeby wyliczenia najniższej podstawy wymiaru składek naubezpieczenia emerytalne i rentowe na dokumencie ZUS DRA cz. II i ZUSRCA cz. II przygotowaliśmy kalkulator, który umożliwia poprawnewyliczenie kwoty podstawy po wprowadzeniu: wysokości przychodu orazliczby dni prowadzenia działalności przez płatnika w poprzednim rokukalendarzowym. 
   Z pomocą kalkulatora możesz wyliczyć kwotęnajniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne irentowe w oparciu o liczbę dni wprowadzoną samodzielnie lub teżustaloną przez nas. 
   Liczba dni prowadzenia działalnościwyznaczona przez ZUS znajduję się w kartotece płatnika.

   Weryfikację poprawności wyliczenia tej kwoty zrobimy w oparciu oliczbę dni prowadzenia działalności ustaloną przez nas, na podstawieprawidłowo przetworzonych dokumentów zgłoszeniowych. 

   Po zainstalowaniu wersji 10. 02. 002 przy próbie podłączenia bazy danych występuje komunikat dotyczący konwersji bazy; z czym jest to związane? Zmiany funkcjonalności programu Płatnik - w tym wprowadzenie obsługinowych formularzy ZUS oraz rozszerzenie zakresu informacjiprzechowywanych w kartotece ubezpieczonego - powodują koniecznośćdokonania odpowiednich modyfikacji w strukturze bazy danych. Dlatego teżkonieczne jest uruchomienie funkcji konwertującej bazę danych, którabyła utworzona w poprzedniej wersji programu. Zgodność wersji bazydanych z wersją programu Płatnik sprawdzana jest każdorazowo przynawiązywaniu połączenia z bazą. W sytuacji, gdy wersja bazy jest starszaniż wymagana przez bieżącą wersję programu, konwersja uruchamiana jestautomatycznie. Wymóg konwersji dotyczy zarówno bazy roboczej jak i bazyarchiwum. Z uwagi na konwersję bazy, dodaj do nazwy bazy numer wersjiprogramu Płatnik, w formacie "bez kropek" np. 10_02_002. 
   Po przekonwertowaniu bazy danych do wersji wymaganej przezprogram Płatnik 10. 002 nie będzie możliwości pracy z bazą za pomocąpoprzednich wersji programu. W przypadku, gdy przed instalacją programu Płatnik wersja 10. 002 niebył odinstalowany program Płatnik wersja 10. 01. 001 instalatorprzechwytuje ustawienia poprzedniej wersji programu (w tym ustawieniabazy danych).

   W jaki sposób ponownie wysłać dokumenty o statusie odrzucony (wysłane z wersji 10. 001).

   Przed ponownym utworzeniem dokumentów w obowiązującej wersji10. 002 musisz zarchiwizować zestawy dokumentów odrzuconychwysłanych z wersji 10. 001.

   Kroki archiwizacji:

   Upewnij się czy w programie jest ustawiona Baza archiwum. Jeżelinie, utwórz nowe archiwum (Administracja – Ustawienia archiwum –Zmień bazę archiwum).

   Utwórz kopię dokumentów wysłanych (z menu bocznegowybierz: Dokumenty wysłane – podświetl dokument i wybierz prawymprzyciskiem myszy – utwórz kopię dokumentu).

   Zweryfikuj i dodaj do zestawu.

   Następnie podświetl odrzucony zestaw – z menu Administracjawybierz Archiwizuj zestaw dokumentów. Na ekranie zostaniewyświetlone okno dialogowe z pytaniem „Czy zestaw wraz zdokumentami ma zostać usunięty z bazy”. Kliknij TAK.

   Po tej czynności będziesz mógł utworzyć i wysłać zestawdokumentów za styczeń z nowej wersji programu Płatnik.

   Więcej szczegółów znajdziesz w podręczniku administratora wrozdziałach: „Konfiguracja archiwum”, „Archiwizacja zestawudokumentów”, „Kreator migracji archiwum”.

  Drukuje się pusta strona z IMIR. Co mam zrobić?

  Powinieneś zoptymalizować bazę danych. W tym celu wykonaj następujące kroki:

 2. Upewnij się, że znana jest Ci lokalizacja i hasło do bazy danych.
 3. Uruchom program Płatnik za pomocą opcji - kliknij prawymprzyciskiem myszy na ikonę Programu Płatnik i wybierz Uruchom jako Administrator.
 4. Z menu Administracja wybierz polecenie Ustawienia bazy danych.
 5. W oknie Ustawienia bazy danych z menu Baza wybierz polecenieOptymalizuj bazę danych. Czas procesu optymalizacji jest uzależnionyod wielkości bazy.
 6. Po zakończeniu wykonywania procesu optymalizacji, kliknijprzycisk OK, aby zamknąć okno komunikatu
 7. Po wykonaniu optymalizacji ponownie pobierz aktualizację.
 8.  Utwórz IMIR

Прежде чем показать вам список и фотографии одиноких женщин, которые готовы к новым знакомствам, мы должны задать несколько вопросов.

Многие из этих девушек ищут мужское внимание и новые впечатления. Согласны ли вы, если они сами будут проявлять инициативу?

Вы ищите серьезные отношения?

Вы согласны сохранить в тайне ваши встречи?

(Можно выбрать несколько вариантов)

НормальныеС большой грудьюС сексуальной попкой18 - 2422 - 2828 - 3434 - 4545 и старшеОдно свиданиеДружбуИнтрижкуОтношенияВ радиусе 1 кмВ радиусе 10 кмВ моём городеГде угодно

Теперь вы можете посмотреть фотографии и список одиноких женщин, готовых к новым знакомствам и живущих рядом с вами. Пожалуйста, уважайте их желания и сохраняйте конфиденциальность ваших встреч!

Нажмите на кнопку ниже, чтобы продолжить

Поиск одиноких женщин в вашем городе...

EPUB to jeden z najpopularniejszych standardów publikacji e-książek na świecie. Do otwarcia plików w formacie EPUB potrzebne jest specjalne oprogramowanie. Link do aplikacji na urządzenie mobilne znajduje się poniżej.

Podręcznik instalacji i aktualizacji Caldera Olympia

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i aktualizacji Caldera Olympia

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i aktualizacji Caldera Olympia