Podręcznik planowania Hitachi R E6800nd

Podręcznik planowania Hitachi R E6800nd to kompleksowa instrukcja obsługi urządzenia do przetwarzania danych zbudowanego w oparciu o technologię przetwarzania w chmurze. Podręcznik zawiera kompletne informacje o konfiguracji systemu, instalacji i konfiguracji urządzeń, konfiguracji sieci, tworzeniu i aktualizacji aplikacji. Książka zawiera także szczegółowe wyjaśnienia dotyczące tworzenia i zarządzania zasobami oraz zarządzania zadaniami w systemie. Podręcznik zawiera również przydatne informacje dotyczące monitorowania i zarządzania systemem, a także zarządzania zabezpieczeniami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania Hitachi R E6800nd

 • Home
 • Firma
 • Produkty
 • Konfigurator
 • Wiedza
 • Referencje
 • Service
 • Kontakt
 • Wyszukiwanie

 • Pobieranie
 • Inwestorzy i użytkownicy
 • Rzemiosło i handel hurtowy
 • Zdalna konserwacja
 • Dokumentacja
 • Instrukcje obsługi
 • Podręczniki planowania
 • Informacja o produktach
 • Wskazówki na temat pielęgnacji
 • Podręczniki systemu
 • Architekci i planiści
 • Moje Siedle
 • Profesjonalizm
 • Ogólne Warunki Handlowe
 • Podręczniki planowaniaPodręcznik projektowania magistrali wewnętrznej lub systemu oszczędzającego przewody1+n. Do wyświetlenia dokumentów w formacie PDF jest potrzebny program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie here.
  • Service
   • Pobieranie
    • Rzemiosło i handel hurtowy
     • Dokumentacja
      • Podręczniki planowania
  Tył

  Przejdź do treści

  Napęd o zmiennej częstotliwości HITACHI P1

  Podstawowe parametry szybkiego startu

  • AA101
   – Źródło częstotliwości (prędkości) (domyślnie 01 Wejście analogowe 1)
  • AA111
   – Źródło polecenia uruchomienia (domyślnie 0 zacisk FW/RV) [sterowanie 2-przewodowe]
  • AA115
   – Wybór trybu zatrzymania (domyślnie 00)
  • Hb102
   – Moc silnika w kilowatach (domyślnie NA)
  • Hb103
   – Bieguny silnika (domyślnie 4 bieguny)
  • Hb104
   – Częstotliwość podstawowa (domyślnie 60 Hz)
  • Hb105
   – Maksymalna częstotliwość (domyślnie 60 Hz)
  • Hb106
   – Objętość silnikatage
  • Hb108
   – Prąd silnika w Amps
  • FA-01
   – Ustawienie szybkości klawiatury (domyślnie 00. 00)
  • FA-10
   – Czas przyspieszenia (domyślnie 30 sekund)
  • FA-12
   – Czas zwalniania (domyślnie 30 sekund)

  Aby wejść w tryb programowania i użyć klawiatury P1 do programowania

  FUNKCJE KLAWIATURY

  Górne przyciski o numerach 1 i 2 są klawiszami programowymi, ponieważ zmieniają funkcje na różnych ekranach programowania.

  • A Pad kierunkowy służy do poruszania się po parametrach
  • B Środek klawiatury kierunkowej to klawisz Enter (ο)
  • C Uruchom to zielony dolny lewy klawisz
  • D Stop to czerwony dolny prawy klawisz

  Teraz jesteś gotowy do zaprogramowania napędu P1.

  Aby ustawić dane silnika

  Parametry są pogrupowane intuicyjnie w celu prostego programowania.

  1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
  2. Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
  3. Naciskaj, aż H: Sterowanie silnikiem zostanie osiągnięte
  4. Naciśnij klawisz Enter
  5. Naciskaj klawisz programowalny 2 (Następny Gr. ) aż do osiągnięcia parametrów Hb. Jeśli posuniesz się za daleko, naciskaj klawisz 2, a lista parametrów przeskoczy z powrotem do grupy HA
  6. Wprowadź dane silnika w parametrach wymienionych poniżej.
   Hb102-
   Moc silnika (kw)
   Hb103
   – bieguny motorowe
   Hb104
   – Częstotliwość podstawowa (Hz
   Hb105
   -Maksymalna częstotliwość (Hz)
   Hb106
   – Objętość silnikatage (VAC)
   • Hb108
   – Prąd silnika (Amps)
  7. Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane dla każdego parametru.

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

  Aby ustawić prędkość odniesienia

  1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
  2. Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
  3. Naciskaj, aż do osiągnięcia A: Funkcje standardowe
  4. Naciśnij klawisz Enter
  5. Naciśnij enter, aby wybrać parametr AA101
  6.  Wybierz prędkość odniesienia z poniższych opcji
   1 – Wejście analogowe 1 (Ai1)
   2 – Wejście analogowe 2 (Ai2)
   3 – Wejście analogowe 3 (Ai3)
   4 – Wejście analogowe 4 (Ai4)
   5 – Wejście analogowe 5 (Ai5)
   6 – Wejście analogowe 5 (Ai6)
   7 – Klawiatura (parametr FA-01)
   8 – RS485 (komunikacja Modbus)
   9 - Opcja 1
   10 - Opcja 2
   11- Opcja 3
   12– Pociąg impulsowy (w)
   13– Pociąg impulsowy (opcja)
   14– EzSq (łatwe programowanie sekwencji)
   15– PID
   16 – VR (potencjometr na klawiaturze)
  7. Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

  Aby ustawić źródło polecenia uruchomienia

  1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
  2. Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
  3. Naciskaj, aż do osiągnięcia A: Funkcje standardowe
  4. Naciśnij klawisz Enter
  5.  Naciśnij klawisz w dół, aż AA111 zostanie osiągnięty
  6. Naciśnij enter, aby wybrać parametr AA111
  7. Teraz możesz wybrać źródło polecenia Uruchom z poniższych opcji
   0– Terminal (FW)/(RV)
   1– 3 przewody
   2– Klawisz Run (Klawiatura)
   3– RS485
   4- Opcja 1
   5- Opcja 2
   6- Opcja 3
  8.  Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

  Aby ustawić prędkość w Hz za pomocą parametrów klawiatury

  1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
  2.  Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
  3.  Naciskaj aż do osiągnięcia F: Ref-Mon. /Setting
  4.  Naciśnij klawisz Enter
  5. Naciśnij enter, aby wybrać parametr FA-01
  6.  Teraz możesz wybrać prędkość biegu za pomocą klawiszy kierunkowych na klawiaturze kierunkowej
  7.  Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane
   Ten parametr można zmienić podczas pracy lub zatrzymania silnika

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

  Aby ustawić czasy przyspieszania i zwalniania

  1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
  2.  Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
  3.  Naciskaj aż do osiągnięcia F: Ref-Mon. /Setting
  4. Naciśnij klawisz Enter
  5. Naciskaj klawisz w dół, aż zostanie osiągnięty FA-10 (przyspieszenie) lub FA-12 (hamowanie)
  6. Naciśnij enter, aby wybrać parametr FA-10 dla przyspieszenia lub FA-12 dla zwalniania
  7.  Teraz możesz dostosować czas przyspieszania/zwalniania za pomocą klawiszy kierunkowych na klawiaturze kierunkowej
  8.  Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

  Aby ustawić tryb zatrzymania

  1. Naciśnij klawisz programowy 1 (Menu), aby przejść do trybu programowania
  2.  Naciśnij enter, aby wybrać tryb przewijania
  3. Naciskaj, aż do osiągnięcia A: Funkcje standardowe
  4. Naciśnij klawisz Enter
  5.  Naciśnij klawisz w dół, aż zostanie osiągnięty AA115
  6. Naciśnij enter, aby wybrać parametr AA115
  7. Teraz możesz wybrać tryb zatrzymania z poniższych opcji
   0- Opóźnij. Zatrzymać
   1- Swobodny bieg STOP
  8. Naciśnij klawisz programowy 2 (Zapisz), aby zapisać dane

  UPEWNIJ SIĘ, ŻE NACIŚNIŁEŚ PRZYCISK 2 (ZAPISZ), ABY ZAPISAĆ DANE W EEPROM

  WSPARCIE TECHNICZNE
  980-500-7141
  WEBTEREN
  https://www. com/ac-drives-inverters
  E-MAIL
  Inverter. com

  Dokumenty / Zasoby

  25 marca 2021 r. | Autorka: Julia Bowers, starsza kierowniczka ds. produktu

  Każda udana kampania reklamowa zaczyna się od media planu. Poniżej przedstawiamy kompletny podręcznik planowania mediów reklamowych zawierający między innymi ogólne informacje na temat tego, co to jest planowanie i zakup mediów, jak przygotować media plan oraz na czym polega planowanie i zakup mediów w Amazon Ads. Podręcznik zawiera szablon media planu oraz studium przypadku omawiające markę produktów do pielęgnacji domu.

  Co to jest planowanie mediów?

  Planowanie mediów to proces stosowany przez reklamodawców przed zakupem i uruchomieniem reklam, aby ocenić ich skuteczność i zmaksymalizować zwrot z inwestycji (ROI). To ważny pierwszy krok w każdej kampanii reklamowej. Wymiernym rezultatem procesu planowania mediów jest dokument nazywany „media planem”, który pomoże pokierować kampanią reklamową.

  Jakie są korzyści z planowania mediów?

  Oto niektóre z wielu korzyści uzyskiwanych dzięki planowaniu mediów:

  • Rozpoczniesz i będziesz prowadzić kampanię reklamową w sposób bardziej zorganizowany.
  • Będziesz mieć możliwość określenia i śledzenia budżetu kampanii.
  • Przeprowadzone na początku badania pozwolą Ci dogłębniej zrozumieć grupy odbiorców, co zwiększy skuteczność targetowania i segmentacji grup odbiorców.
  • Będziesz lepiej wiedzieć, co robią konkurenci.
  • Będziesz mieć punkt odniesienia do porównywania przyszłych kampanii reklamowych.

  Jak przygotować media plan? Co to jest proces planowania mediów?

  Media plan składa się z czterech kluczowych elementów.

  • Badania i analizy: docelowe grupy odbiorców, interesariusze segmentu rynku, wnioski wyciągnięte z poprzednich kampanii oraz konkurenci z Twojej kategorii.
  • Cele marketingowe i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): główne cele i analizy biznesowe, których użyjesz do oceny sukcesu — od współczynników konwersji i wskaźników mediów społecznościowych po koszt kliknięcia lub wynik kampanii.
  • Strategia medialna: budżet, najlepsze media i takie, których lepiej unikać (zarówno płatne, jak i niepłatne), najważniejsze komunikaty, wezwanie do działania, specyfikacje, materiały do dostarczenia i oś czasu.
  • Wdrożenie, ocena i pomiar: kiedy i w jaki sposób rozpoczynasz i monitorujesz kampanię reklamową oraz mierzysz jej skuteczność.

  Proces planowania mediów przebiega według następującego schematu:

  1. Przeprowadź badania i analizę. Zorganizuj spotkania z interesariuszami, aby omówić poprzednie kampanie. Określ docelowe grupy odbiorców i lokalizacje.
  2. Zdefiniuj cele i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz uwzględnij je w media planie.
  3. Utwórz budżet i arkusz kalkulacyjny śledzenia budżetu. Przygotuj najważniejsze komunikaty i wezwania do działania oraz określ oś czasu i materiały do dostarczenia zgodnie ze specyfikacjami. Uwzględnij wszystkie te elementy w media planie. Dotrzyj do kanałów medialnych, samodzielnie lub z pomocą specjalistów ds. planowania mediów. Ustal planowane działania i ich terminy.
  4. Rozpocznij i regularnie monitoruj kampanię reklamową. Określ skuteczne i nieskuteczne działania oraz odpowiednio dostosuj strategię. Przeprowadź test A/B, aby sprawdzić, czy inne nagłówki lub obrazy przyniosą lepsze wyniki. Zmierz ostateczne wyniki na koniec kampanii reklamowej pod kątem zgodności z kluczowymi wskaźnikami wydajności (KPI).

  Czym różni się planowanie mediów od zakupu mediów?

  Zakup mediów następuje po przygotowaniu kompletnego media planu — oba elementy działają w parze. Podczas planowania mediów określa się parametry zakupu mediów. Zakup polega na ocenie wszystkich opcji reklamy w mediach w ramach parametrów budżetu w celu określenia, które grupy odbiorców, typy reklam i kombinacje kanałów medialnych pomogą uzyskać najlepsze wyniki kampanii, a następnie na zakupieniu tych reklam. Przy zakupie mediów reklamowych marki często współpracują ze specjalistami ds. Kupowanie mediów skupia się na mediach płatnych. org/Question" data-is-faq="true" id="">

  Czym różnią się media płatne od niepłatnych?

  Media płatne i niepłatne wspólnie wspierają Twój biznes lub produkt. Te pierwsze obejmują reklamę cyfrową i reklamę tradycyjną (telewizyjną, radiową, outdoorową itp. ). Do mediów niepłatnych należą natomiast bezpłatne posty w mediach społecznościowych lub blogi w Twojej witrynie internetowej, gdzie kontrolujesz przekaz, a nie musisz płacić za publikowanie. Zarówno media płatne, jak i niepłatne powinny być szczegółowo opisane w media planie.

  W Amazon Ads media płatne obejmują rozwiązania takie jak Sponsored Display i reklamy filmowe, natomiast do mediów niepłatnych należą sklepy Store i usługa Posts — taktyki, które wspierają działania marki, ale są bezpłatne dla reklamodawców.

  Szablon planowania mediów

  Oto szablon ze szczegółowymi instrukcjami tworzenia media planu.

  Szablon media planu Amazon Ads

  Firma: nazwa firmy
  Kampania: tytuł

  BADANIA I ANALIZY

  Grupy odbiorców

  Uwzględnij dane demograficzne docelowej grupy odbiorców, w tym zainteresowania, styl życia i inne istotne szczegóły.

  Lokalizacja

  Szczegółowo określ zasięg geograficzny kampanii.

  Interesariusze

  Wymień wszystkich decydentów i ich role.

  Tło i sytuacja

  Uwzględnij ważne informacje biznesowe i branżowe dotyczące kampanii.

  Poprzednie wyniki

  Wymień trzy największe sukcesy poprzednich lub podobnych kampanii.

  Wyciągnięte wnioski

  Wymień trzy rzeczy, które można było zrobić lepiej.

  Konkurencja

  Przygotuj listę konkurencyjnych firm i produktów.

  CELE MARKETINGOWE I KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI

  Cele marketingowe

  Wymień główne cele kampanii.

  Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

  Wskaźniki KPI stanowią analityczny sposób oceny sukcesu. Mogą obejmować liczbę kliknięć lub potencjalnych klientów, współczynniki konwersji, wzrost kwotowy lub procentowy oraz inne wskaźniki.

  STRATEGIA MEDIALNA

  Budżet

  Uwzględnij koszt mediów płatnych, a także koszty strategii, treści, projektowania i wdrażania.

  Media

  Wymień preferowane taktyki medialne w kolejności według priorytetu.

  Taktyki medialne, których należy unikać

  Wymień taktyki, które nie przyniosły efektu w przeszłości.

  Najważniejsze komunikaty

  Określ najważniejsze punkty w kolejności, w jakiej chcesz je komunikować w kampanii. Do każdego przygotuj trzy punkty pomocnicze.

  Wezwanie do działania

  Określ, co chcesz, aby klienci zrobili w wyniku obejrzenia kampanii.

  Specyfikacje wizualne

  Określ, co chcesz zobaczyć w materiałach wizualnych kampanii, a czego chcesz uniknąć.

  Materiały do dostarczenia

  Wymień zasoby, które należy utworzyć na potrzeby kampanii, wraz ze specyfikacjami.

  Oś czasu

  Podaj szczegółowe informacje dotyczące etapów planowania, rozpoczęcia i pomiaru wyników kampanii. Weź pod uwagę, że niektóre media, na przykład część tradycyjnych reklam, należy kupić kilka miesięcy przed rozpoczęciem kampanii.

  WDROŻENIE I POMIAR

  Rozpoczęcie

  Ustaw datę rozpoczęcia kampanii.

  Pomiar

  Określ, kiedy i jak będziesz śledzić wyniki.

  Koniec kampanii

  Ustaw datę zakończenia kampanii oraz zebrania końcowych wyników wraz ze statystykami i rekomendacjami do wykorzystania w przyszłych kampaniach reklamowych.

  Planowanie mediów z Amazon Ads

  Amazon Ads oferuje wiele zasobów wspomagających planowanie mediów. Statystki ułatwiają poznanie grupy odbiorców. Nasze narzędzia ułatwiają optymalne wykorzystanie tych statystyk, przez co możesz dowiedzieć się, gdzie najlepiej zainwestować środki przeznaczone na marketing. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat tego, jak jeden z reklamodawców wykorzystał statystyki i narzędzia Amazon Ads do przygotowania i wdrożenia skutecznego media planu.

  Historia sukcesu klienta: roczny plan marki produktów do pielęgnacji domu

  Wykorzystanie statystyk do opracowania strategii medialnej marki produktów do pielęgnacji domu

  W opracowaniu media planu jednej z marek produktów do pielęgnacji domu na 2020 rok pomogły trzy kluczowe statystyki.

  1. Świadomość marki

  Wyszukiwania z nazwami marek pomogły marce produktów do pielęgnacji domu w określeniu, czy klienci byli jej świadomi i czy wykazywali do niej upodobanie podczas zakupu produktów z określonych kategorii.

  Aby uzyskać te informacje, warto wyjaśnić różnicę między wyszukiwaniami z nazwami i bez nazw marek. Wyszukiwania bez nazw marek to zapytania zakupowe, które nie zawierają nazwy firmy ani nie odzwierciedlają znajomości marki. Wyszukiwania z nazwami marek to zapytania zakupowe zawierające nazwę firmy i odzwierciedlające znajomość marki. Wyszukiwania z nazwami marek służą do podkreślenia ogólnej świadomości marki wśród klientów podczas poszukiwania konkretnych produktów, takich jak zapach do domu.

  Według statystyk w 2019 r. marce produktów do pielęgnacji domu udało się zdecydowanie zwiększyć świadomość marki. W latach 2018–2019 indeks wyszukiwania marki wzrósł o 38%. Oznacza to, że 38% więcej klientów wpisywało jej nazwę na pasku wykrywania w witrynie Amazon. Pomogła w tym inwestycja w taktykę górnej części lejka sprzedażowego z 2019 r., ukierunkowana na świadomość marki i obejmująca między innymi filmy OTT (over-the-top) i reklamy na tablecie Fire: więcej klientów odkryło markę, co przyczyniło się do wzrostu liczby wyszukiwanych haseł z jej nazwą.

  Wyszukiwania z nazwami marek wiele mówią o zamiarach kupujących, tj. czy odwiedzają witrynę Amazon, szukając konkretnej marki czy ogólnie rodzaju produktu. Spośród łącznej liczby kliknięć reklam sponsorowanych marki produktów do pielęgnacji domu aż 97% pochodziło od klientów korzystających z zapytań zakupowych z nazwami marek. Oznacza to, że tylko 3% sponsorowanych reklam marki kliknęły osoby korzystające z ogólnych zapytań zakupowych, takich jak „zapach do domu” czy „odświeżacze do toalety”. To mówi nam, że gdy klienci używają wyszukiwań z nazwami marek podczas kupowania produktów marki, są bardziej skłonni kliknąć jej produkty. Kliknięcia mogą prowadzić do wyświetlenia produktów, co pomaga określić działania remarketingowe i w konsekwencji zwiększyć sprzedaż.

  Marka musiała zatem skupić strategię medialną na taktyce budowania świadomości.

  2. Częstotliwość zakupów

  Przed opracowaniem media planu każda marka powinna określić swoją pozycję na tle konkurencji w danej kategorii. Aby dokonać porównania na tle konkurentów z branży produktów do pielęgnacji domu, przeanalizowano częstotliwość zakupów. Statystyka ta pomaga markom poznać lojalność klientów i dowiedzieć się, czy decydują się oni ponownie zakupić ich produkty.

  Zestawiono odsetek klientów marki, którzy wielokrotnie kupowali produkty marki w ciągu roku, z odsetkiem klientów, którzy dokonali zakupu jednorazowo lub kupują produkty marki tylko raz w roku. Większość klientów (83%) kupowało produkty marki w witrynie Amazon raz w roku. 17% wróciło, aby ponownie dokonać zakupu.

  Według statystyk inne marki skuteczniej angażowały lojalnych klientów. Wprawdzie niektórzy klienci marki wracali i kupowali jej produkty dwa razy w roku, ale podobne marki miały więcej klientów wracających i kupujących dwa razy w roku. Podobne marki skuteczniej zachęcały też do dokonania zakupu trzy, cztery, pięć, a nawet więcej razy. Okazało się zatem, że klienci kupują zapachy do domu wiele razy w ciągu roku. Marka miała więc szansę popracować nad tym, aby klienci powracający w celu zakupu zapachów do domu rozważyli jej produkty.

  3. Wartość klientów marki

  Marka produktów do pielęgnacji domu wykorzystała wartość klienta marki rozumianą jako średni roczny przychód z jednego klienta, aby przełożyć przyjęte cele wzrostu na liczbę zamówień i wartość pojedynczego zamówienia w dolarach, które należy osiągnąć w nadchodzącym roku. Dane te przydały się podczas tworzenia media planu marki.
  W 2019 r. wartość klienta marki wynosiła 15 USD na klienta.

  W 2020 r. chciano uzyskać wzrost o 20%. Ze statystyk wynikało, że do osiągnięcia tego 20-procentowego celu marka będzie potrzebowała media planu, który pomoże zwiększyć bazę klientów z 400 tysięcy do 488 tysięcy, czyli przyciągnąć 88 tysięcy nowych klientów.

  Przychody na klienta można także spróbować podnieść przez zwiększenie liczby powtórnych zakupów oraz za pomocą funkcji Subskrybuj i oszczędzaj. Aby w ten sposób uzyskać założony wzrost o 20%, klienci powinni zwiększyć wydatki na produkty marki z 15 USD do 18, 30 USD rocznie. W celu osiągnięcia i przekroczenia celów na 2020 r. marka musiałaby uwzględnić w media planie inwestycje zarówno w pozyskiwanie klientów, jak i wzmacnianie ich lojalności.

  Rekomendowane rozwiązania dla marki produktów do pielęgnacji domu

  Na każdym etapie ścieżki klienta rozmowa z klientami przebiega inaczej. Amazon Ads oferuje zatem różnorodne produkty reklamowe, które zalecamy stosować na różnych etapach. Oto nasze rekomendacje dla marki produktów do pielęgnacji domu na podstawie jej konkretnych potrzeb biznesowych na 2020 r.

  Aby zwiększyć świadomość marki wśród klientów nieposzukujących produktów do pielęgnacji domu, zarekomendowaliśmy reklamy na urządzeniach Fire TV. Umożliwiają one reklamodawcom prezentację historii marki w atrakcyjnych miejscach docelowych.
  W przypadku klientów, którzy poszukują produktów do pielęgnacji domu, lecz jeszcze nie znają marki, zarekomendowaliśmy wyświetlanie reklam na tablecie Fire oraz reklam displayowych na urządzeniach mobilnych i komputerach. Reklamy te zawierają wyraźne wezwanie do działania: dowiedz się więcej o marce i jej ofercie, aby sprawdzić, czy pasują do Twoich potrzeb. Doskonałym miejscem, do którego reklamy mogą kierować klientów, aby pomóc im dowiedzieć się więcej o marce, jest także sklep Store marki w witrynie Amazon.

  Aby dotrzeć do grup odbiorców, którzy już oglądali produkty marki, ale ich nie kupili, zarekomendowaliśmy wyświetlanie reklam w witrynie Amazon i poza nią za pośrednictwem platformy Amazon DSP. Reklamy te mogą pomóc przypomnieć grupom odbiorców o produktach po tym, jak odwiedzili ich strony. Mogą zawierać przekierowania do strony szczegółów, pozwalając klientom na bezproblemowy zakup.

  Wreszcie marka może nadal angażować grupy odbiorców po zakupie za pomocą reklam displayowych w celu sprzedaży dodatkowej, sprzedaży krzyżowej lub zachęcania do wielokrotnych zakupów. Ponieważ klienci już są zadowoleni z marki, przekazy mogą być tak sformułowane, aby pomóc im odkryć więcej ofert marki lub łatwo dodać ulubione produkty do koszyka.

  Rekomendowany budżet dla marki produktów do pielęgnacji domu

  Ostatnim krokiem było określenie budżetu i kluczowych wskaźników wydajności (KPI), które marka produktów do pielęgnacji domu będzie mogła śledzić przez cały rok. Jeśli chodzi o ustalanie budżetu, aby poznać magiczną kwotę do zainwestowania, nie trzeba zgadywać ani eksperymentować. Rekomendowany budżet można strategicznie zaplanować, korzystając z kosztu tysiąca odsłon (CPM) dla każdego wybranego produktu reklamowego i wielkości grupy odbiorców, których marka może zaangażować na każdym etapie.

  Na przykład łączna grupa odbiorców w ciągu roku, która „dodała do koszyka” lub oglądała produkty marki, ale ich jeszcze nie kupiła, liczyła od 1, 5 do 2 mln osób. Ponieważ ci odbiorcy byli bliscy konwersji, marka chciała dotrzeć do jak największej liczby klientów. Na tym etapie procesu kluczowym wskaźnikiem wydajności, na który marka zwracała uwagę, był zwrot z wydatków na reklamę (ROAS). Mnożąc liczbę odbiorców, do których chciano dotrzeć, przez CPM i częstotliwość zaangażowania, ustalono roczny budżet na poziomie 300 000 USD.

  Tę samą metodę wyznaczania budżetu można powtórzyć dla każdego etapu. Na każdym etapie będą śledzone różne kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na podstawie działań, które mamy nadzieję, że klienci będą podejmować w wyniku oglądania reklam.

  Wyniki marki produktów do pielęgnacji domu

  Po zobaczeniu naszego planu i poznaniu statystyk stojących za każdą rekomendacją marka wprowadziła zmiany w sposobie planowania mediów w 2019 r.

  Dostrzeżono znaczenie kampanii na zasadzie ciągłej obecności zarówno w celu prowadzenia remarketingu wśród zainteresowanych grup odbiorców, jak i zaangażowania osób interesujących się daną kategorią produktów. W 2020 r. marka zainwestowała więcej w kampanie DSP prowadzone na zasadzie ciągłej obecności, zwiększając wydatki o 79% rok do roku. Marka zdała sobie sprawę, że powinna również rozpocząć testowanie kampanii lojalnościowych, aby zachęcić obecnych klientów do korzystania z funkcji Subskrybuj i oszczędzaj, która zwiększa wygodę i daje dostęp do rabatów.
  Dzięki temu w tym roku nie tylko czuła się pewniej w decyzjach inwestycyjnych, ale także zauważała pierwsze wyniki udowadniające ich zasadność.

  Jak stwierdził kierownik ds. e-commerce marki: „Nasza obecna strategia sprawdza się znacznie lepiej, niż początkowo oczekiwaliśmy! Obserwujemy doskonałe wyniki dotyczące naszego rozwoju i świadomości marki”.
  Amazon oferuje wiele statystyk, które pomogą Ci ocenić świadomość marki i częstotliwość zakupów, aby opracować media plan pozwalający na osiągnięcie założonych kluczowych wskaźników wydajności. Dowiedz się, jak zmaksymalizować skuteczność marketingu i nawiązać kontakt z kupującymi dzięki reklamowaniu na etapie rozważania zakupu i rozwiązaniom marketingowym uwzględniającym środek lejka sprzedażowego.

  Podręcznik planowania Hitachi R E6800nd

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania Hitachi R E6800nd

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania Hitachi R E6800nd