Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Electrolux Eob63100x

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Electrolux Eob63100x jest przydatnym narzędziem dla użytkowników tego pralko-suszarki. Podręcznik użytkownika zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące funkcji i czynności wymaganych do korzystania z tego urządzenia, w tym opisania jego bezpiecznego używania. Instrukcja instalacji zawiera informacje dotyczące lokalizacji, wymagań, wytycznych i procedur instalacji urządzenia. Podręcznik użytkownika zapewnia użytkownikom wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania maksymalnego potencjału urządzenia i korzystania z niego w bezpieczny sposób. Instrukcja instalacji Electrolux Eob63100x jest dostępna jako dokument PDF do pobrania z oficjalnej strony internetowej.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Electrolux Eob63100x

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
   7. Praca z kontami przechowywania online
    1. Dostęp do plików z usługi Box
    2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
    3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
    4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
    5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
    6. Acrobat i macOS
    7. Powiadomienia programu Acrobat
    8. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
    9. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
    10. Tworzenie plików PDF
     1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
     2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
     3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
     4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
     5. Konwersja stron internetowych na format PDF
     6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
     7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
     8. Czcionki PDF
     9. Edytowanie plików PDF
     10. Edycja tekstu w plikach PDF
     11. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
     12. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
     13. Edycja zeskanowanych plików PDF
     14. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
     15. Optymalizowanie plików PDF
     16. Właściwości dokumentu PDF i metadane
     17. Łącza i załączniki w plikach PDF
     18. Warstwy PDF
     19. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
     20. Kreator operacji (Acrobat Pro)
     21. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
     22. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
     23. Artykuły PDF
     24. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
     25. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
     26. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
     27. Usuwanie stron z pliku PDF
     28. Skanowanie i OCR
      1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
      2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
      3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
      4. Formularze
       1. Podstawy formularzy PDF
       2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
       3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
       4. Wypełnianie formularzy PDF
       5. Właściwości pola formularza PDF
       6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
       7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
       8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
       9. Podstawy pola formularza PDF
       10. Pole z kodem kreskowym PDF
       11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
       12. Moduł śledzący formularze — informacje
       13. Formularze PDF — pomoc
       14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
       15. Łączenie plików
        1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
        2. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
        3. Kadrowanie stron dokumentu PDF
        4. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
        5. Dodawanie tła do plików PDF
        6. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
        7. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
        8. Opis ogólny portfolio PDF
        9. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
        10. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
         1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
         2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
         3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
         4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
         5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
         6. Udział w recenzji pliku PDF
         7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
         8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
         9. Postępy zatwierdzania
         10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
         11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
         12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
         13. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
          1. Zapisywanie plików PDF
          2. Konwersja pliku PDF na format Word
          3. Konwersja pliku PDF na format JPG
          4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
          5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
          6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
          7. Zabezpieczenia
           1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
           2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
           3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
           4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
           5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
           6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
           7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
           8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
           9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
           10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
           11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
           12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
           13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
           14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
           15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
           16. Podpisy elektroniczne
            1. Podpisywanie dokumentów PDF
            2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
            3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
            4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
            5. Podpisy oparte na certyfikacie
            6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
            7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
            8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
            9. Drukowanie
             1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
             2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
             3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
             4. Drukowanie do pliku PDF
             5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
             6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
             7. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
              1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
              2. Funkcje dostępności w plikach PDF
              3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
              4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
              5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
              6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
              7. Wyszukiwanie i indeksowanie
               1. Tworzenie indeksów PDF
               2. Przeszukiwanie plików PDF
               3. Multimedia i modele 3D
                1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
                2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
                3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
                4. Praca z modelami 3D
                5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
                6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
                7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
                8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
                9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
                10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
                11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
                12. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
                 1. Omówienie narzędzi drukowania
                 2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
                 3. Podgląd wyjściowy
                 4. Spłaszczanie przezroczystości
                 5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
                 6. Zalewkowanie kolorów
                 7. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
                  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
                  2. Profile inspekcji wstępnej
                  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
                  4. Raporty inspekcji wstępnej
                  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
                  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
                  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
                  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
                  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
                  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
                  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
                  12. Zmienne inspekcji wstępnych
                  13. Zarządzanie kolorami
                   1. Utrzymywanie spójności kolorów
                   2. Ustawienia kolorów
                   3. Zarządzanie kolorami dokumentów
                   4. Praca z profilami kolorów
                   5. Omówienie zarządzania kolorami
                   6. Witamy w podręczniku użytkownika programu Acrobat! Wybierz temat poniżej, uzyskaj instrukcje krok po kroku i rozwijaj umiejętności.

                    Tworzenie plików PDF w programie Acrobat

                    Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów

                    Edycja tekstu w plikach PDF

                    Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet

                    Pierwsze kroki z programem Acrobat

                    Co nowego w programie Acrobat

                    Podstawy pracy z przestrzenią roboczą | Acrobat

                    Samouczki programu Acrobat dla początkujących

                    Naucz się podstaw lub doskonal swoje umiejętności, korzystając z samouczków, które inspirują.

                    1. HomeBrother
                    2. Serwis i wsparcie
                    3. Podręczniki i instrukcje

                    Znajdź instrukcję obsługi lub podręcznik użytkownika do swojego urządzenia.

                    Aby rozpocząć, podaj proszę model urządzenia. Znajdziesz go na samym urządzeniu lub na jego opakowaniu. Jeśli nie znasz modelu, pomożemy Ci go znaleźć.

                    Jeśli nie znajdziesz swojego modelu, odwiedź stronę support. com

                    Podręcznik użytkownika

                    TytułOpisData wydania
                    (Wersja)Plik
                    (Rozmiar)

                    Podstawowy Podręcznik Użytkownika

                    19/02/2014
                    (0)
                    Pobierz
                    (2. 91MB)

                    Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

                    Pobierz
                    (1. 28MB)

                    Podręczniki oprogramowania i obsługi dla sieci

                    25/12/2013
                    (B)
                    Widok
                    (-)

                    Podręcznik Instalacji

                    Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu

                    13/02/2019
                    (A)

                    Podręcznik szybkiej obsługi

                    26/12/2013
                    (0)

                    Przewodnik funkcji dodatkowych

                    Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Urządzenia Apple
                    (Angielski)

                    29/09/2016
                    (B)

                    Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™
                    (Angielski)

                    23/06/2015
                    (A)

                    Przewodnik Przenośnego Drukowania/Skanowania dla Brother iPrint&Scan - Android™ (HTML)
                    (Angielski)

                    Widok
                    (-)

                    Przewodnik AirPrint

                    25/02/2014
                    (A)
                    Pobierz
                    (0. 46MB)

                    Brother Image Viewer Guide for Android™
                    (Angielski)

                    10/05/2012
                    (0)

                    Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

                    02/09/2014
                    (B)

                    Załącznik

                    Informacje o licencji Open Source
                    (Angielski)

                    20/03/2015
                    (05)

                    Dokumenty prawne

                    Deklaracja zgodności

                    13/06/2017
                    (10)

                    Rozporządzenie Komisji (UE) NR 801/2013
                    (Angielski)

                    14/10/2016
                    (C)

                    Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

                    Powiązane łącza

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Electrolux Eob63100x

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Electrolux Eob63100x

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Electrolux Eob63100x