Podręcznik zarządzania usb Bosch Pr20evsk

Bosch Pr20evsk to profesjonalny podręcznik zarządzania USB, który zawiera najnowsze informacje dotyczące zarządzania napędami USB. Pr20evsk został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc użytkownikom w zarządzaniu wszystkimi źródłami danych i napędami USB. Podręcznik zawiera informacje o konfiguracji, instalacji, aktualizacji i diagnostyce napędów i urządzeń USB. Oprócz tego, podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przywracania systemu po awarii i odzyskiwania danych. Pr20evsk to doskonałe narzędzie, które pomaga użytkownikom w zarządzaniu plikami i dyskami USB.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zarządzania usb Bosch Pr20evsk

Kontrola dostępu stanowi podstawowy element ochrony obiektów. Twoja firma potrzebuje naprawdę niezawodnego oprogramowania do zarządzania profilami dostępu różnych użytkowników chronionego obiektu. Nasze oprogramowanie do kontroli dostępu (Access Management System) to przyszłościowy system zarządzania dostępem dla średnich i dużych zastosowań. System ten jest łatwy do używania, obsługi i rozbudowy. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i szereg funkcji dostępnych tylko w najnowocześniejszych systemach zabezpieczeń. Oprogramowanie umożliwia również integrację z systemami innych firm, dzięki czemu jest bardzo wszechstronnym rozwiązaniem do różnych instalacji kontroli dostępu.

Elastyczność i skalowalność

Wysokie bezpieczeństwo danych

Elastyczność i skalowalność

Nasze rozwiązanie do kontroli dostępu można łatwo rozbudowywać odpowiednio do potrzeb klienta. Oprogramowanie jest oferowane w trzech wstępnie skonfigurowanych pakietach przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości: Lite, Plus i Professional. Pakiety oferują obsługę dużych zbiorów posiadaczy kart i drzwi, co umożliwia łatwą rozbudową wraz z rozwojem organizacji. Największy pakiet umożliwia administrowanie nawet 400 tys. posiadaczy kart i 10 tys. drzwi. Nie jest potrzebna wymiana sprzętu, więc rozbudowa systemu jest bardzo ekonomiczna. Ten wyjątkowo wysoki poziom skalowalności sprawia, że oprogramowanie stanowi inwestycję naprawdę przyszłościową.

Lite Plus Professional
Lite

W pakiecie (maksymalne rozszerzenie)

Plus

W pakiecie (maksymalne rozszerzenie)

Professional

W pakiecie (maksymalne rozszerzenie)

Drzwi

Lite

16 (80)

Plus

32 (288)

Professional

128 (10000)

Karty

Lite

200 (5000)

Plus

2000 (10000)

Professional

5000 (400000)

Strefy

Lite

1 (1)

Plus

2 (5)

Professional

5 (200)

Stacje klienckie

Lite

1 (2)

Plus

2 (5)

Professional

5 (200)

Główny kontroler dostępu (MAC, Master Access Controller)

Lite

1 (1)

Plus

1 (5)

Professional

1 (40)

Trasy dozorowe

Lite

50 (50)

Plus

100 (100)

Professional

200 (200)

Klient sieciowy Visitor Management

Lite

nie (tak)

Plus

nie (tak)

Professional

tak (tak)

Interfejs API REST

Lite

nie (nie)

Plus

tak (tak)

Professional

tak (tak)

Konfiguracja naszego oprogramowania do kontroli dostępu jest łatwa: istniejące mapy kondygnacji są importowane do systemu, a na widok mapy przeciąga się i upuszcza ikony reprezentujące sterowniki, drzwi i budynki. Proste jest również wprowadzanie nowych użytkowników — rejestracja i przydzielanie uprawnień dostępu, a nawet rejestracja danych biometrycznych, np. w celu rozpoznawania twarzy, odbywa się w całości w ramach jednego menedżera okien dialogowych. Dzięki narzędziu importera/eksportera można też szybko, za pomocą kilku kliknięć, zaimportować do systemu dane kilku tysięcy posiadaczy kart, przechowywane w systemach starszego typu lub kadrowych. Możliwość tworzenia profili dostępu o określonym zakresie uprawnień dostępowych upraszcza przypisywanie uprawnień, gdyż nie trzeba przypisywać posiadaczowi karty każdego uprawnienia z osobna, a tylko jeden zdefiniowany uprzednio profil roli. Aby ułatwić wybór czytników i kontrolerów z katalogu produktów Bosch, są one wyświetlane w konfiguracji ze zdjęciem produktu i numerem CTN. jpg 2x" width="1600" height="900" alt="Łatwa obsługa" srcset="https://media. jpg 2x"/>

Widok mapy budynku z rzeczywistymi mapami pięter zaimportowanymi do systemu. Funkcja przeciągania i upuszczania ikon przedstawiających kontrolery, drzwi i obiekty budowlane.
Zrzut ekranu narzędzia importera/eksportera, które umożliwia szybkie importowanie danych posiadaczy kart w procesie zbiorczym. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_3_easy-configuration_res_1280x720. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_3_easy-configuration_res_1984x1116. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_3_easy-configuration_res_992x558. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_3_easy-configuration_res_800x450. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_3_easy-configuration_res_1600x900. jpg 2x" width="1600" height="900" alt="Ekran oprogramowania 3: konfiguracja kontrolera i czytnika"/>
Łatwa konfiguracja kontrolera i czytnika dzięki wyświetlaniu zdjęcia produktu i numeru CTN. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_4_events-display_res_1280x720. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_4_events-display_res_1984x1116. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_4_events-display_res_992x558. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_4_events-display_res_800x450. com/fs/media/pb/images/products/access_control/AMS_4_events-display_res_1600x900. jpg 2x" width="1600" height="900" alt="Ekran oprogramowania 4: wyświetlanie zdarzeń na żywo"/>
Zdarzenia są wyświetlane na żywo w widoku mapy budynku, na przykład lista ostatnich posiadaczy kart, którzy próbowali uzyskać dostęp do drzwi, komu przyznano dostęp, a komu nie.

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu naszego przyjaznego dla użytkownika systemu kontroli dostępu łatwe jest również korzystanie z niego dzięki intuicyjnej liście ikon alarmów i schematowi kolorystycznemu, które zapewniają szybkie i skuteczne reakcje operatora. W wyniku natychmiastowych powiadomień o zdarzeniach w punktach dostępu, co jest możliwe dzięki kompleksowemu wglądowi w mapę widoczną na ekranie, operator ma przez cały czas pełny obraz sytuacji. Operator widzi stale aktualizowaną listę posiadaczy kart, którzy starali się uzyskać dostęp do wybranych drzwi, a także kto uzyskał dostęp, a kto nie. Ponadto na widoku mapy widać poszczególne drzwi, dzięki czemu operator może szybko zobaczyć, gdzie ma miejsce dane zdarzenie. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_office-two-monitors_res_400x225. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_office-two-monitors_res_800x450. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_office-two-monitors_res_640x360. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_office-two-monitors_res_1280x720. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_office-two-monitors_res_1600x900. jpg 2x"/>

Wysokie bezpieczeństwo danych

Bosch stosuje najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności (zgodnie z RODO). Aby zapewnić ochronę przed cyberprzestępstwami i utratą danych osobowych, cała komunikacja jest na wszystkich poziomach szyfrowana. Nasze oprogramowanie do kontroli dostępu oferuje również zaufane certyfikaty cyfrowe, które umożliwiają wzajemne uwierzytelnianie pomiędzy serwerem i klientem. Zastosowano w nim też zasady bezpiecznego projektowania, takie jak „domyślnie bezpieczny” oraz „zasada najmniejszego uprzywilejowania”. Dzięki najlepszym w branży produktom firmy Bosch dane Twojej firmy są naprawdę bezpieczne. jpg 2x" width="1600" height="900" alt="Wysokie bezpieczeństwo danych" srcset="https://media. jpg 2x"/>

Ścisłe uprawnienia dostępu do danych osobowych

Można gromadzić tylko istotne dane

Czas przechowywania danych zgodny z zasadami firmy

Bezpieczeństwo wpisane w założenia projektowe: szyfrowanie, uwierzytelnianie, certyfikaty

Domyślnie bezpieczny: wszystkie ustawienia bezpieczeństwa są domyślnie ustawione na najwyższym poziomie

Zasada najmniejszego uprzywilejowania: możliwość przypisywania operatorom szczegółowych uprawnień

Bardzo ważna jest dla nas elastyczność i otwartość. Nasz system zaprojektowaliśmy zatem tak, aby oferował możliwość pełnej integracji, jednocześnie pozostając bezpiecznym i niezawodnym, jak przystało na rozwiązanie Bosch. Dostępny jest interfejs API REST, umożliwiając tworzenie aplikacji przez programistów zewnętrznych. Pozwala to dużo szybciej zaoferować klientom pełne rozwiązanie.

Przykłady integracji

 • Zarządzanie systemem wizyjnym
 • Zarządzanie alarmami włamaniowymi
 • Zarządzanie obiektem (aplikacje mobilne)
 • Zarządzanie tożsamością (na podstawie przepływu pracy)
 • Zarządzanie odwiedzającymi i dostawcami
 • Zarządzanie trasą dozorową
 • Bezpieczeństwo i ochrona personelu
 • Rejestracja czasu pracy
 • Integracja czytników mobilnych i biometrycznych
 • Zarządzanie parkingami i obłożeniem

Integracje z rozwiązaniami innych firm

Nasze oprogramowanie do kontroli dostępu może łączyć się z czytnikami i oprogramowaniem firm innych niż Bosch. Nasze najnowsze ulepszenia umożliwiają integrację coraz większej liczby aplikacji innych firm z naszym systemem kontroli dostępu.

Integracja z systemem zarządzania obrazem wizyjnym

Użytkownik może korzystać z naszego oprogramowania do kontroli dostępu (Access Management System) w połączeniu z systemami dozoru wizyjnego, takimi jak Bosch Video Management System (BVMS 10. 1 lub nowszy) bądź systemy innych producentów, takie jak Milestone Xprotect. Integracja z systemem zarządzania sygnałem wizyjnym umożliwia manualną weryfikację materiału wideo, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa przy drzwiach. Operator monitorujący obiekt sprawdza, czy osoba przy drzwiach wygląda jak osoba zarejestrowana w bazie danych, a jeśli tak, pozwala jej wejść. System ten można również wykorzystywać do wyszukiwania określonych zdarzeń. W systemie zarządzania sygnałem wizyjnym można również obsługiwać polecenia dostępu oraz zdarzenia, co zapewnia maksymalną efektywność działania całego zintegrowanego rozwiązania. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Time_Attendance_res_640x360. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Time_Attendance_res_1280x720. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Time_Attendance_res_992x558. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Time_Attendance_res_1984x1116. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Time_Attendance_res_800x450. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Time_Attendance_res_1600x900. jpg 2x" width="1600" height="900" alt="Rejestracja czasu pracy" srcset="https://media. jpg 2x"/>

Integracja rozwiązań do rejestracji czasu pracy

Nasze oprogramowanie domyślnie zapewnia łatwy eksport danych, jakich wymagają inne systemy do rejestracji czasu pracy lub HR. W przypadku systemów, które nie obsługują danych domyślnych, nasze oprogramowanie zapewnia możliwość dostosowania pliku eksportu za pomocą znaczników czasu. Oferujemy w tym zakresie praktyczną instrukcję eksportu krok po kroku z możliwością dostosowania. Za pomocą funkcji eksportu można wybrać dowolne rozwiązanie najlepiej dopasowane do danych potrzeb i bezproblemowo zintegrować je z naszym oprogramowaniem do kontroli dostępu. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Offline_Locks_res_640x360. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Offline_Locks_res_1280x720. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Offline_Locks_res_992x558. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Offline_Locks_res_1984x1116. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Offline_Locks_res_800x450. com/fs/media/pb/images/products/access_control/ACS_Offline_Locks_res_1600x900. jpg 2x" width="1600" height="900" alt="Zamki offline" srcset="https://media. jpg 2x"/>

Integracja zamków offline

Zamki offline zapewniają elastyczność w przypadku projektów ze zdalnymi lokalizacjami lub ograniczeniami architektonicznymi. Są również przydatne w przypadku drzwi wewnętrznych wymagających umiarkowanego poziomu bezpieczeństwa, takich jak pomieszczenia magazynowe i powierzchnie biurowe. Nasze oprogramowanie zapewnia pełną funkcjonalność integracji zamków offline, umożliwiając wybór dowolnego dostawcy zamków offline obsługującego standard OSS-SO. com/fs/media/pb/images/products/access_control/access_management_system_1/park_management-16x9_res_640x360. com/fs/media/pb/images/products/access_control/access_management_system_1/park_management-16x9_res_1280x720. com/fs/media/pb/images/products/access_control/access_management_system_1/park_management-16x9_res_992x558. com/fs/media/pb/images/products/access_control/access_management_system_1/park_management-16x9_res_1984x1116. com/fs/media/pb/images/products/access_control/access_management_system_1/park_management-16x9_res_800x450. com/fs/media/pb/images/products/access_control/access_management_system_1/park_management-16x9_res_1600x900. jpg 2x" width="1600" height="900" alt="Zarządzanie parkingami" srcset="https://media. jpg 2x"/>

Integracja z systemem zarządzania parkingiem

Do kontroli dostępu do parkingów zwykle używa się standardowych czytników, ale można go zapewnić także za pomocą czytników dalekiego zasięgu i kart identyfikacyjnych, lub za pomocą kamer wideo i funkcji rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Na rynku funkcjonuje wielu wyspecjalizowanych dostawców rozwiązań do zarządzania parkingami, a nasze oprogramowanie kontroli dostępu można bez trudu zintegrować z niemal każdym z nich.

Zaawansowane oprogramowanie

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe

Zarządzanie poziomem zagrożenia

Zarządzanie trasą dozorową

System kontroli dostępu łączy logikę, kontrolę i sygnalizację w celu zapewnienia fizycznego zabezpieczenia pomieszczeń. Dlatego tak ważna jest niezawodność współpracy oprogramowania po stronie administratora i sprzętu po stronie drzwi. Bosch, jako producent zarówno sprzętu, jak i oprogramowania, zapewnia bezproblemową integrację w ramach spójnego i niezawodnego rozwiązania końcowego.

Poznaj wydajne połączenie kontrolera i oprogramowania Bosch jako podstawę systemu kontroli dostępu

Zawsze dostępny

Firma Bosch opracowała unikatową dwu-etapową metodę, dzięki której może zaoferować większą odporność i wysoki poziom dostępności. Nasze oparte na protokole IP rozwiązanie do kontroli dostępu wykorzystuje jeden lub więcej (redundantnych) głównych kontrolerów dostępu (Master Access Controller, MAC) między serwerem a modułowymi kontrolerami dostępu (Access Modular Controller, AMC). Jeśli serwer ulegnie awarii, kontrolery MAC przejmują kontrolę i dbają o to, aby kontrolery AMC nadal się ze sobą komunikowały. Dzięki temu można nadal realizować funkcje wymagające współpracy różnych kontrolerów, odpowiedzialnych na przykład za zapobieganie podwójnemu przejściu oraz kontrolę tras dozorowych i obszarów.

Nawet w bardzo mało prawdopodobnym przypadku awarii obu kontrolerów MAC, kontrolery AMC pozostają aktywne i nadal mogą podejmować właściwe decyzje o dostępie na podstawie najnowszego dostępnego statusu. W czasie braku połączenia można zapisać do 2 milionów zdarzeń. Technologia ta zapewnia użytkownikowi końcowemu najwyższy na rynku poziom dostępności systemu.

Tutaj oferujemy kilka praktycznych narzędzi, które pomogą zrozumieć naszą ofertę oprogramowania do kontroli dostępu. Infografika przedstawia funkcje i zalety naszego oprogramowania do kontroli dostępu wraz z ikonami i obrazami. W przewodniku po oprogramowaniu do zarządzania dostępem pokazujemy, jak zbudować własny system kontroli dostępu. Skorzystaj również z linku do naszego internetowego katalogu produktów, skąd możesz pobrać wszystkie potrzebne pliki do najnowszej wersji systemu zarządzania dostępem (V5. 0).

Infografika

Pobierz infografikę o systemie zarządzania dostępem

AMS System guide

Pobierz AMS System guide

Jeśli interesują Cię możliwości oferowane przez nasze oprogramowanie do kontroli dostępu lub chcesz dowiedzieć się, gdzie można kupić nasze produkty do kontroli dostępu, kliknij przycisk, aby skontaktować się z lokalnym specjalistą.

INFORMACJA O PRODUKTACH

Pytania dotyczące Elektronarzędzi, narzędzi pomiarowych i osprzętu Bosch Professional.

Pon. - Pt. :8. 30 – 16. 30

0 801 100 900

0 801 100 900

*koszt połączenia wg taryfy lokalnej

INFOLINIA SERWISOWA

Pytania dotyczące napraw, serwisu elektronarzędzi oraz części zamiennych do elektronarzędzi Bosch Professional.

+ 22 715 44 50*
+ 22 715 44 60*

+ 22 715 44 50*
+ 22 715 44 60*

Pytania i odpowiedzi

Tutaj uzyskasz odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące naszych usług serwisowych.

Dowiedz się więcej

Nowe wydanie cieszącego się od lat zainteresowaniem podręcznika akademickiego dla studentów uczelni ekonomicznych, który jest w pełni dostosowany do programów nauczania takich przedmiotów, jak: zarządzanie, podstawy zarządzania, zarządzanie przedsiębiorstwem, planowanie i zarządzanie.

Autor w jasny i przystępny sposób wyjaśnia zawiłe kwestie związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, sięgając po przykłady zaczerpnięte z polskiej gospodarki, co pozwala czytelnikowi na lepsze zrozumienie praktycznego wykorzystania przedstawionych zagadnień. Dużą zaletą książki jest jej struktura, w której zostały wyodrębnione pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków, umożliwiające łatwe powtórzenie materiału.

Podręcznik jest podzielony na 15 rozdziałów-wykładów, w których autor omawia m. in. :
- teorie zarządzania,
- społeczny kontekst działania przedsiębiorstwa,
- środowisko przedsiębiorstwa,
- proces podejmowania decyzji,
- planowanie,
- organizowanie,
- zarządzanie kadrami,
- zachowanie organizacyjne,
- przewodzenie,
- przedsiębiorczość,
- kontrolowanie.

Nowe wydanie zostało uaktualnione i uzupełnione informacjami z zakresu technologii informacyjnej oraz wzbogacone nowymi treściami z zakresu zarządzania e-biznesem.

Autor trafnie i umiejętnie argumentuje pilną potrzebę upowszechnienia nowoczesnej teorii i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem biznesu elektronicznego i jego wirtualizacji w działalności przedsiębiorstwa (…). Podjął aktualne, złożone i ambitne zadanie zaprezentowania i przedyskutowania wielu problemów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej z zastosowaniem e-biznesu i nowoczesnych technologii informacji i komunikacji (ICT), bazując na własnych badaniach i doświadczeniach innych krajów oraz najnowszym dorobku naukowym, zawartym w krajowej i anglojęzycznej literaturze przedmiotu. Treści zawarte w podręczniku znacząco wpłyną na rozwój edukacji i sylwetki zawodowej studentów kierunku biznesowego, a także studentów innych specjalności.
Prof. dr hab. Bernard F. Kubiak


Rok wydania2022
Liczba stron402
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22137-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o. o.
 • Nauki ekonomiczne
 • Zarządzanie, organizacja, strategie

Celem niniejszej książki jest przedstawienie wybranych zagadnień zarządzania bankiem, przede wszystkim bankiem uniwersalnym, traktowanym jako specyficzne przedsiębiorstwo – instytucja zaufania publicznego, której działalność opiera się...

Dług publiczny, a w szczególności zadłużenie instytucji rządowych, stanowi obecnie jeden z najważniejszych obszarów analiz finansów publicznych na całym świecie. Autorka prezentuje kompleksowe ujęcie zarządzania długiem publicznym we... pl/fiszka/1893/zarzadzanie-dzialem-sprzedazy-firmy. html" title="Zarządzanie działem sprzedaży firmy">

Kompendium wiedzy o tym, jak zarządzać sprzedażą, by odnieść sukces na wysoce konkurencyjnym rynku! Doskonały poradnik dla praktyków, uwzględniający nową sytuację, związaną z wejściem Polski do Unii Europejskiej i postępującą... pl/fiszka/1909/zarzadzanie-finansami-przedsiebiorstw. html" title="Zarządzanie finansami przedsiębiorstw">

Prezentujemy trzecie, uaktualnione w związku z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej, wydanie podręcznika, który zyskał już uznanie wykładowców i studentów! Autorzy – wybitni specjaliści w tej dziedzinie – koncentrują się głównie... pl/fiszka/5613/zarzadzanie-finansami-w-przedsiebiorstwie-turystycznym. html" title="Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie turystycznym">

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, z wykorzystaniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wymaga wiedzy menedżerskiej i umiejętności korzystania z systemów informacji w zakresie zakupów, sprzedaży, marketingu, personelu i... pl/fiszka/77/zarzadzanie-i-planowanie-marketingowe. html" title="Zarządzanie i planowanie marketingowe">

Podręcznik akademicki, przedstawiający zagadnienia zarządzania i planowania marketingowego w sposób interakcyjny, uwzględniający zintegrowanie działalności marketingowej z finansami, produkcją oraz innowacjami. Autor analizuje przedstawione... pl/fiszka/1949/zarzadzanie-jakoscia-w-urzedach-gminy. html" title="Zarządzanie jakością w urzędach gminy">

Autor stawia pytanie, czy uzyskanie przez gminę certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 to rzeczywista potrzeba, czy przelotna moda? Nie sposób nie odpowiedzieć, że każda zmiana, która choćby w najmniejszym stopniu przyczynia się do... pl/fiszka/26609/zarzadzanie-kapitalem-ludzkim-w-polskich-przedsiebiorstwach-metody-narzedzia-mierniki. html" title="Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki">

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach W dobie gospodarki opartej na wiedzy właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim nabiera szczególnego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wiedza, kompetencje i postawy pracowników...

W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne aspekty zarządzania kryzysowego, uwzględniając w szczególności problemy bezpieczeństwa i zagrożeń, zarządzania strategicznego bezpieczeństwem. Rozdział drugi został poświęcony...

Spis treści

Wstęp 9
ROZDZIAŁ 1. Podstawy zarządzania 13
1. 1. Koncepcja zarządzania 13
1. 2. Funkcje zarządzania 19
1. 3. Istota przedsiębiorstwa 21
1. 4. Efektywność zarządzania przedsiębiorstwem 26
1. 5. Role i umiejętności kierownika 28
1. 6. Paradygmat kompetencji kierownika 34
1. 7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 38
ROZDZIAŁ 2. Ewolucja teorii zarządzania 41
2. Rys historyczny zarządzania 41
2. Klasyczne teorie zarządzania 45
2. Teorie zarządzania behawioralnego 53
2. Specyficzne podejścia do zarządzania 59
2. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 65
ROZDZIAŁ 3. Społeczny kontekst działalności przedsiębiorstwa 68
3. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa 68
3. Zakres odpowiedzialności 70
3. Ochrona środowiska naturalnego 74
3. Kultura przedsiębiorstwa 77
3. Dylematy etyczne 82
3. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 87
ROZDZIAŁ 4. Środowisko przedsiębiorstwa 90
4. Czynniki środowiskowe 90
4. Wpływ środowiska ogólnego na przedsiębiorstwo 92
4. Specyficzne środowisko przedsiębiorstwa 95
4. Krajowy system społeczno-gospodarczy 97
4. Działalność międzynarodowa przedsiębiorstwa 101
4. Zarządzanie działalnością międzynarodową 107
4. Współczesne wyzwania przedsiębiorstwa 112
4. 8. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 114
ROZDZIAŁ 5. Podejmowanie decyzji 118
5. Podejmowanie decyzji jako istota zarządzania 118
5. Proces podejmowania decyzji 120
5. Racjonalność decyzji 126
5. Decyzje grupowe 128
5. Ilościowe metody wspomagania decyzji 132
5. Informacyjne wspieranie decyzji 136
5. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 144
ROZDZIAŁ 6. Planowanie 147
6. Koncepcja i zakres planowania 147
6. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 150
6. Planowanie strategiczne 155
6. Analiza SWOT 159
6. Metody planowania strategicznego 161
6. Techniki wspierania planowania 166
6. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 171
ROZDZIAŁ 7. Organizowanie 174
7. Tworzenie organizacji 174
7. Formowanie stanowisk pracy 177
7. Warianty struktury organizacyjnej 179
7. Projektowa struktura organizacyjna 185
7. Hierarchiczny układ struktury organizacyjnej 188
7. Funkcjonowanie i modyfikowanie struktury organizacyjnej 190
7. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 195
ROZDZIAŁ 8. Zarządzanie kadrami 198
8. Proces zarządzania kadrami 198
8. Projektowanie stanowisk pracy 200
8. Nabór pracowników 203
8. Wybór między kandydatami na pracowników 206
8. Polityka kadrowa 209
8. Współczesne trendy zatrudnienia 213
8. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 217
ROZDZIAŁ 9. Zachowania organizacyjne 220
9. Przesłanki zachowań organizacyjnych 220
9. Osobowość pracownika 224
9. Zachowania grupowe 229
9. Efektywność pracy zespołowej 233
9. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 237
ROZDZIAŁ 10. Przewodzenie 240
10. Rola przywódcza kierownika 240
10. Style przewodzenia 243
10. Teorie przywództwa 246
10. Motywowanie 250
10. Podłoże i techniki załagodzenia konfliktu 258
10. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 264
ROZDZIAŁ 11. Przedsiębiorczość 267
11. Przesłanki przedsiębiorczości 267
11. Zakładanie przedsiębiorstwa 273
11. Rozwój przedsiębiorstwa 278
11. Tworzenie planu biznesowego 283
11. Konstrukcja planu biznesowego 286
11. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 289
ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie biznesem elektronicznym 292
12. Geneza biznesu elektronicznego 292
12. Zastosowanie Internetu w biznesie elektronicznym 296
12. Modele biznesu elektronicznego 302
12. Zarządzanie relacjami przedsiębiorstwa z klientami 309
12. Strategie biznesu elektronicznego 314
12. Pytania kontrolne, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 319
ROZDZIAŁ 13. Zarządzanie jakością, wprowadzanie innowacji i zmian 322
13. Kompleksowe zarządzanie jakością 322
13. Stymulowanie innowacji 326
13. Determinanty zmiany działalności 329
13. Rodzaje i sekwencje zmiany 334
13. Przezwyciężanie stresu 338
13. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 341
ROZDZIAŁ 14. Zarządzanie produkcją 345
14. Proces produkcyjny 345
14. Planowanie produkcji 351
14. Metody planowania produkcji 356
14. Analiza wyników produkcji 361
14. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 366
ROZDZIAŁ 15. Kontrolowanie 369
15. Funkcje kontroli 369
15. Proces kontrolny 373
15. Techniki kontroli finansowej 377
15. Efektywność kontroli 383
15. Pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne, studium przypadku 386
Bibliografia 389
Indeks rzeczowy 396
O Autorze 402

RozwińZwiń

Podręcznik zarządzania usb Bosch Pr20evsk

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zarządzania usb Bosch Pr20evsk

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zarządzania usb Bosch Pr20evsk