Ręczny Rapide Canon C12 8454

Canon C12 8454 jest jednym z najbardziej zaawansowanych ręcznych odbiorników radiowych dostępnych na rynku. Jest to wielofunkcyjny odbiornik, który oferuje szybki rapide zarówno z analogowych, jak i cyfrowych sygnałów radiowych. Posiada on mocny i wytrzymały, ale lekki i poręczny, wyświetlacz LCD, który umożliwia precyzyjne odczytywanie wszystkich dostępnych informacji. Urządzenie ma szeroką gamę funkcji, które obejmują tryb konferencji, możliwość zapisywania danych, zarządzanie sieciami i łączność bezprzewodową. Canon C12 8454 jest wytrzymały, wydajny i wygodny w użyciu, co czyni go idealnym odbiornikiem do wszystkich zastosowań.

Ostatnia aktualizacja: Ręczny Rapide Canon C12 8454

Korekta ekspozycji umożliwia rozjaśnienie (zwiększenie ekspozycji) lub przyciemnienie (zmniejszenie ekspozycji) w stosunku do standardowej ekspozycji ustawionej przez aparat.

Korekta ekspozycji dostępne jest w trybach [], [], [], [] i [].

Szczegółowe informacje o korekcie ekspozycji przy jednoczesnym ustawieniu trybu [] i ISO Auto można znaleźć na stronie M: Ręczna regulacja ekspozycji, natomiast informacje o trybie [] można znaleźć na stronie Fv: Elastyczną preselekcją AE.

 1. Sprawdź ekspozycję.

  • Naciśnij spust migawki do połowy i sprawdź wskaźnik poziomu ekspozycji.
 2. Ustaw wartość korekty.

  Większa wartość ekspozycji służy rozjaśnianiu obrazów.

  Mniejsza wartość ekspozycji służy przyciemnianiu obrazów. canon/pl/C003/manual/html/screens/UG-03_s1900_M. png" alt=""/>

 3. Patrząc na monitor LCD, obróć pokrętło .
 4. Wyświetlona zostaje ikona [] wskazująca wartość korekty ekspozycji.
 5. Zrób zdjęcie.

 6. Aby anulować korektę ekspozycji, ustaw poziom ekspozycji [] na wskaźnik ekspozycji standardowej ([]).

Przestroga

 • W przypadku ustawienia [: Auto Lighting Optimizer/: Autom. optymalizator jasności] () na wartość inną niż [Wyłącz], obraz nadal może być jasny, nawet jeśli ustawiono mniejszą wartość kompensacji ekspozycji dla ciemniejszych obrazów.
 • Uwaga

 • Wartość korekty ekspozycji pozostanie aktualna nawet po ustawieniu przełącznika zasilania w pozycji .
 • Jeśli nie można ustawić ostrości za pomocą autofokusa, postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby ustawić ostrość ręcznie.

 • Ustaw [: Tryb ostrości] w pozycji [].

  • Obróć pierścień ostrości na obiektywie, aby ustawić przybliżoną ostrość.
 • Powiększ obraz. canon/pl/C007/manual/html/screens/UG-04_s0340_M. png" alt=""/>

 • Każde dotknięcie [] przełącza z widoku normalnego na powiększenie 5× do 10× (po powiększeniu 10× następuje powrót do normalnego wyświetlania).
 • (1) Blokada AE
 • (2) Pozycja powiększonego obszaru
 • (3) Powiększenie (ok. )
 • Zdefiniuj obszar, który ma zostać powiększony.

 • Możesz przesunąć powiększony obszar, przewijając palcem po dotknięciu.
 • Aby wyśrodkować powiększony obszar, dotknij [].
 • Ustaw ostrość ręcznie.

 • Patrząc na powiększony obraz, obróć pierścień ostrości na obiektywie, aby ustawić ostrość.
 • Po uzyskaniu ostrości naciśnij przycisk [], aby wrócić do widoku standardowego.
 • Zrób zdjęcie.

  Uwaga

 • W przypadku obiektywów innych niż EF-M w kroku 1. należy ustawić przełącznik trybu ostrości na obiektywie w pozycji .
 • Nawet przy ręcznym wyostrzaniu, do fotografowania możesz użyć migawki dotykowej.
 • Ustawienia wyróżniania MF (podkreślania konturów)

  Podczas fotografowania kontury obiektów w obszarze ogniskowania mogą zostać wyróżnione kolorem w celu ułatwienia regulacji ostrości. Można dostosować kolory i czułość (poziom) wykrywania krawędzi zgodnie z wymaganiami (poza trybami /).

  Wybierz opcję [: Nastawy wyróżniania MF]. canon/pl/C007/manual/html/screens/UG-04_s0110. png" alt=""/>

  Wybierz opcję [Wyróżnianie]. canon/pl/C007/manual/html/screens/UG-04_s0120. png" alt=""/>

 • Wybierz opcję [Wł. ].
 • Ustaw poziom i kolor. canon/pl/C007/manual/html/screens/UG-04_s0220. png" alt=""/>

 • Dostosuj ustawienia zależnie od potrzeb.
 • Przestroga

 • W widoku powiększonym ekran wyróżnienia nie jest wyświetlany.
 • W trakcie korzystania z wyjścia HDMI ekran wyróżnienia nie jest wyświetlany na sprzęcie połączonym przez HDMI.
 • Wyróżnienie ręcznej regulacji ostrości może być słabo widoczne w przypadku wysokich czułości ISO, zwłaszcza w przypadku ustawienia dodatkowych czułości ISO. W razie potrzeby zmniejsz czułość ISO lub zmień [Wyróżnianie] na [Wył.
 • Wyróżnianie widoczne na ekranie nie jest zapisywane na obrazach.
  • Jak ustawić natężenie wyzwalania ręcznego błysku w funkcji Pamięci ekspozycji lampy
  • Ręczne ustawianie ekspozycji lampy z wykorzystaniem pomiaru

  Natężenie błysku można ustawić w następujących odstępach co 1/3 stopnia od pełnego błysku (1/1) do 1/8192 błysku.

  Do określenia ilości światła potrzebnej do uzyskania prawidłowej ekspozycji lampy błyskowej można użyć (dostępnego w sprzedaży) światłomierza do światła błyskowego. Zaleca się ustawienie trybu fotografowania aparatu jako lub .

 • Ustaw przy użyciu dżojstika.

 • Ustaw tryb błysku

  Ustaw przy użyciu dżojstika. canon/pl/A003/manual/html/screens/UG-02_i0340. png" alt=""/>

  Ustaw ilość światła. canon/pl/A003/manual/html/screens/UG-02_i0350. png" alt=""/>

 • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz aby ustawić natężenie błysku, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
 • Po wciśnięciu do połowy spustu migawki aparatu zostają wyświetlone odległość fotografowania (1) i wartość przysłony (2).
 • Jak ustawić natężenie wyzwalania ręcznego błysku w funkcji Pamięci ekspozycji lampy

  Możesz ustawić natężenie wyzwalania wyregulowane w trybie wyzwalania jako natężenie wyzwalania w trybie wyzwalania .

  Ustaw funkcję Pamięci ekspozycji lampy. canon/pl/A003/manual/html/screens/UG-02_i0690. png" alt=""/>

 • Skonfiguruj ustawienie P. Fn-05 w funkcjach osobistych na 1:ON ().
 • Fotografuj w trybie wyzwalania ustawionym na . canon/pl/A003/manual/html/screens/UG-02_i0700. png" alt=""/>

 • Naciśnij przycisk migawki do pełna, aby wykonać zdjęcie.
 • Ustaw tryb błysku

  Sprawdź ilość światła. canon/pl/A003/manual/html/screens/UG-02_i0730. png" alt=""/>

  Przestroga

 • Aby wyzwolić błysk za pomocą ustawienia , zrób tak kiedy lampa ładowania będzie świecić się na czerwono (w pełni naładowana).
 • Po fotografowaniu z ustawieniem , jeśli dokonasz zmiany w czułości ISO, wartości przysłony lub ustawieniach związanych z natężeniem wyzwalania, jak intensywność światła, zoom itd., zalecamy powrót do fotografowania w ustawieniu

  Kiedy balans bieli aparatu ustawiony jest na , różnica temperatur kolorów pomiędzy błyskiem i światłem otoczenia jest duża oraz gdy korekta błysku ustawiona jest na stronę negatywną oraz [Balans E-TTL] ustawiony jest na [Prior. atmosf. ], barwa obrazu może różnić się pomiędzy ustawieniami i

 • Lampa fluorescencyjna (białe światło dzienne) → Światło filtra kolorowego
 • Lampa żarówkowa → Gęstość filtra kolorowego
 • Światło słoneczne → filtr nie jest wymagany
 • Korzystając z funkcji pamięci ekspozycji lampy w trybie fotografowania bezprzewodowego z wieloma lampami, ustaw wcześniej grupy błysków na te same konfiguracje. Kiedy jest ustawione na , ustaw na .
 • W zależności od warunków fotografowania, wyświetlanie efektywnego zakresu błysków i wyświetlanie zakresu fotografowania może się różnić.
 • Ręczne ustawianie ekspozycji lampy z wykorzystaniem pomiaru

  W przypadku korzystania z aparatu z serii EOS-1D przed wykonaniem zdjęć można ręcznie ustawić prawidłowy poziom ekspozycji lampy. Jest to przydatna funkcja w sytuacji, gdy odległość od obiektu jest niewielka. Należy zastosować odbłyśnik z 18% szarością (dostępny w sprzedaży) i wykonać zdjęcia w następujący sposób.

  Określ odpowiednie ustawienia aparatu i lampy błyskowej Speedlite.

  Ustaw ostrość na obiekt.

 • Ustaw ręcznie ostrość na obiekt.
 • Użyj szarego reflektora 18%.

 • Umieść odbłyśnik z szarością w miejscu, gdzie znajduje się obiekt.
 • Ustaw aparat tak, aby całe pole pomiaru punktowego widoczne na środku wizjera znajdowało się w obszarze odbłyśnika z szarością.
 • Naciśnij przycisk , lub ().

 • Lampa Speedlite wyzwoli przedbłysk; potrzebna ilość światła dla prawidłowej wartości ekspozycji lampą zostanie zapisana w pamięci.
 • Wskaźnik poziomu ekspozycji po prawej stronie wizjera wskazywać będzie poziom ekspozycji lampy w porównaniu do standardowej ekspozycji.
 • Ustaw poziom ekspozycji lampy błyskowej. canon/pl/A003/manual/html/screens/UG-02_i0370. png" alt=""/>

 • Wyreguluj ręcznie ilość światła lampy Speedlite oraz wartość przysłony, tak aby poziom ekspozycji lampy pokrywał się ze wskaźnikiem ekspozycji standardowej.
 • Zrób zdjęcie.

 • Usuń odbłyśnik z szarością i wykonaj zdjęcie.
 • Uwaga

 • Ręczna regulacja ekspozycji lampy błyskowej z pomiarem jest dostępna tylko w przypadku aparatów z serii EOS-1D.
 • Ręczny Rapide Canon C12 8454

  Bezpośredni link do pobrania Ręczny Rapide Canon C12 8454

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ręczny Rapide Canon C12 8454