Ruch zegarka Specyfikacja i rysunek Cab Subway Sb 50

The Ruch zegarka Specyfikacja i rysunek Cab Subway Sb 50 is a modern, efficient and reliable time-keeping device designed for the public transportation system in Poland. It is equipped with an accurate and reliable quartz oscillator for precise timekeeping, as well as a clear LCD display that shows the time in a 24-hour format. The device is designed to be used in a vehicle, either as part of the dashboard or on the wall, and is powered by an external power source. It is also equipped with an integrated speaker so that the time can be heard from a distance. Additionally, it has a backlight that can be used to illuminate the display in the dark. It is a reliable and efficient device that can be used in any environment.

Ostatnia aktualizacja: Ruch zegarka Specyfikacja i rysunek Cab Subway Sb 50

Kreatywny wygląd

Ruchome koła zębate mają wszędzie wyjątkowe, stylowe i eleganckie rustykalne właściwości. Movement of the Gear sprawia, że zegarek staje się żywym elementem na ścianie. Wygląd retro i przemysłowy sprawia, że jest to idealna sztuka dekoracyjna do salonu, warsztatu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, korytarza, mieszkania, szkoły, baru, restauracji, kawiarni lub hotelu.

Idealny wybór na prezent

Ten zegar ścienny w stylu vintage to wyjątkowy prezent, który wyraża Twoje najlepsze życzenia. Można go podarować rodzicom, przyjaciołom, krewnym lub kolegom jako prezent na Boże Narodzenie, urodziny i parapetówkę.

Suwnice to dźwignice pracujące w ruchu przerywanym; zbudowane z konstrukcji nośnej (mostu) przemieszczającego się po torach jezdnych oraz wciągarki lub wciągnika przejeżdżających po konstrukcji nośnej mostu, przeznaczone są do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie; w przestrzeni ograniczonej długością toru jazdy, wysokością podnoszenia oraz rozpiętością mostu. Suwnice mają zastosowanie niemal w każdej dziedzinie gospodarki w procesach produkcyjnych, transportowych, magazynowania, przeładunkowych oraz montażowych. 

Klasyfikacja suwnic

Ze względu na cechy konstrukcyjne suwnice można podzielić na:

 • suwnice pomostowe natorowe,
  • suwnice pomostowe jednodźwigarowe, 
  • suwnice pomostowe dwudźwigarowe, 
 • suwnice pomostowe podwieszane,
  • suwnice podwieszane jednodźwigarowe, 
  • suwnice podwieszane dwudźwigarowe, 
 • suwnice bramowe,
 • suwnice półbramowe,
 • suwnice wspornikowe (konsolowe),
 • suwnice kolumnowe.

Ze względu na rodzaj napędu rozróżniamy:

 • suwnice ręczne,
 • suwnice elektryczno-ręczne,
 • suwnice elektryczne,
 • suwnice hydrauliczne,
 • suwnice pneumatyczne.

Ze względu na przeznaczenie rozróżniamy:

 • suwnice uniwersalne – (ogólnego przeznaczenia):
 • suwnice procesowe – dedykowane do procesów technologicznych:
  • suwnice chwytakowe,
  • suwnice chwytnikowe.
  • suwnice lejnicze,
  • suwnice wsadowe,
  • suwnice łapowe,
  • suwnice kleszczowe, 
  • suwnice kuziennicze,
  • suwnice striperowe.

Ze względu na sposób sterowania rozróżniamy:

 • suwnice sterowane z kabiny,
 • suwnice sterowane z poziomu roboczego,
 • suwnice sterowane zdalnie (bezprzewodowo),
 • suwnice sterowane automatycznie.

Ze względu na rodzaj mostu rozróżniamy:

 • suwnice jednodźwigarowe,
 • suwnice dwudźwigarowe,
 • suwnice wielodźwigarowe.

Ze względu na konstrukcję dźwigara rozróżniamy:

 • suwnice z dźwigarem walcowanym, 
 • suwnice z dźwigarem kratownicowym, 
 • suwnice z dźwigarem blachownicowym.

Główne parametry techniczne suwnic

Udźwig Q [t] - największa dopuszczalna masa ładunku, dla której podnoszenia w określonych warunkach eksploatacji zaprojektowana została suwnica. Do udźwigu wlicza się masę zdejmowalnych urządzeń ładunkowych lub chwytających (chwytak, chwytnik, trawers itp. ), natomiast nie wlicza się haka, zblocza dolnego oraz innych niezdejmowalnych urządzeń chwytających.

Wysokość podnoszenia H [m] - wysokość pionowa od poziomu roboczego suwnicy do urządzenia chwytającego (ładunkowego), znajdującego się w górnym położeniu (dla haka i wideł oraz podestów/pomostów ładunkowych – o ich powierzchni oporowej; dla zamkniętego chwytaka – do najniższego punktu). Dla suwnic pomostowych wysokość podnoszenia przyjmuje się od poziomu podłoża.

Prędkość podnoszenia/opuszczania [m/s] - prędkość pionowego przemieszczania w ruchu ustalonym ładunku, o masie równej udźwigowi suwnicy osiągana przy pracy mechanizmu podnoszenia (prędkość nominalna).

Prędkość jazdy suwnicy [m/s] - prędkość jazdy suwnicy w ruchu ustalonym po płaszczyźnie poziomej z ładunkiem o masie równej udźwigowi suwnicy, mierzona przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 3 m/s na wysokości do 10 m.

Prędkość jazdy wciągarki/wciągnika - prędkość jazdy wciągarki/wciągnika w ruchu ustalonym po torze poziomym, z ładunkiem o masie równej udźwigowi suwnicy, mierzona przy prędkości wiatru nieprzekraczającej 3 m/s na wysokości 10 m.

Rozpiętość suwnicy L [m] - odległość między osiami szyn jezdnych.

Grupa natężenia pracy A (A1 - A8) - parametr, zależny od klasy wykorzystania (liczba cykli pracy w jednostce czasu; wyróżnia się 10 klas U0 - U9) i stanu obciążenia (współczynnik obciążenia względnego Q1 - Q4).

Rodzaje suwnic

Suwnica pomostowa - suwnica, której część nośna konstrukcji (most) opiera się bezpośrednio na torze jezdnym górnym (suwnice natorowe) lub jest podwieszona od spodu na dolnej części toru jezdnego (suwnice podwieszane).

Suwnica półbramowa – suwnica, której nośna część konstrukcji (półbrama) opiera się z jednej strony bezpośrednio na torze jezdnym, a z drugiej strony na estakadzie.

Suwnica bramowa – suwnica, której nośna część konstrukcji (brama) opiera się na torze jezdnym za pomocą podpór.

Suwnica wspornikowa (konsolowa) - suwnica, której część konstrukcji nośnej ma kształt wspornika.

Szczególnym rodzajem suwnicy jest suwnica modułowa – lekka suwnica podwieszana zbudowana z modułowych profili półzamkniętych oraz systemu podwieszeń przegubowych mocowanych bezpośrednio do stropu, konstrukcji dachu lub konstrukcji wsporczych, jako mechanizm podnoszenia wykorzystuje wciągnik łańcuchowy; budowa modułowa pozwala na łatwą przebudowę lub rozbudowę stosownie do potrzeb produkcyjnych.

Suwnica kolumnowa - suwnica pomostowa z pionową kolumną.

zapoznaj się z ofertą suwnic >>

znajdź dostawcę suwnic >>Ruch zegarka Specyfikacja i rysunek Cab Subway Sb 50

Bezpośredni link do pobrania Ruch zegarka Specyfikacja i rysunek Cab Subway Sb 50

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ruch zegarka Specyfikacja i rysunek Cab Subway Sb 50