Serwis, części i schematy Epson Eb 84l

Serwis Epson EB 84l to drukarka laserowa przeznaczona do użytku biurowego. Posiada szeroką gamę funkcji, które ułatwiają codzienną pracę. Drukarka ta posiada wyjątkowo wytrzymałą i trwałą konstrukcję, która pozwala jej wytrzymać wiele lat użytkowania. Przygotowana jest do drukowania tekstu i grafiki w wysokiej jakości. Posiada szeroką gamę oryginalnych części i akcesoriów, dzięki którym zachowuje swoją wysoką jakość. Dostarczane jest również wraz z wyrafinowanym schematem, który ułatwia nawigację po drukarkowych funkcjach i ustawieniach. Serwis Epson EB 84l jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują wydajnego i wytrzymałego urządzenia do drukowania w biurze.

Ostatnia aktualizacja: Serwis, części i schematy Epson Eb 84l

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Płyty Główne ASUS

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Płyty Główne ASUS.
Mamy 1, 441 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 1, 434 produktów ASUS w kategorii Płyty Główne.

 • a
 • bcefghijmprsuvxz

1267 Asus podręcznik (-y) są dostępne do pobrania za darmo w formacie PDF

Kliknij poniższą literę, aby zobaczyć pełną listę marek zaczynających się od tej litery.

 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

A

Asus Cell Phone A50

Marka: Asus

Produkt: Cell Phone

Rozmiar: 3. 64 MB

Strony: ~

Pliki do pobrania: 0

Asus Cell Phone G60

Marka: Asus

Rozmiar: 1. 40 MB

Asus Cell Phone M10

Marka: Asus

Rozmiar: 3. 66 MB

Asus Cell Phone V55

Marka: Asus

Rozmiar: 994. 20 KB

Asus Cell Phone V66

Marka: Asus

Rozmiar: 2. 94 MB

Asus Cell Phone V75

Marka: Asus

Rozmiar: 1. 33 MB

Zobacz poniższy poradnik dla Asus DUAL-GTX1660TI-O6G. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Asus DUAL-GTX1660TI-O6G, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Asus DUAL-GTX1660TI-O6G. Upewnij się, że opisujesz trudności z Asus DUAL-GTX1660TI-O6G tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Asus DUAL-GTX1660TI-O6G

Strona: 1

繁體中文343. 2 移除華碩 GPU Tweak3. 2. 1 在 Windows®10/8. 1/8/7(64 bit)中移除華碩 GPU Tweak請按照以下步驟在 Windows®10/8. 1/8/7(64 bit)中移除華碩 GPU Tweak:• 點選 開始 > 控制台 > 程式 > 程式與功能,選擇 ASUS GPU Tweak 項目。點選 移除。

Strona: 2

簡體中文563. 2 卸載華碩 GPU Tweak10/8. 1/8/7(64 bit)中卸載華碩 GPU Tweak10/8. 1/8/7(64 bit)中卸載華碩 GPUTweak:• 點擊【開始】>【控制麵板】>【程序】>【程序與功能】,選擇 ASUSGPU Tweak 項目。點擊【卸載】。

Strona: 3

Karta GraficznaSterowniki i programy narzędzioweInformator Oprogramowania

Strona: 4

Polski224PL15279Wydanie poprawione V6Marzec 2019Copyright © 2019 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania, nie możnapowielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyćna inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywaniakopii zapasowej dokumentacji otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwoleniaASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1) produkt byłnaprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy, modyfikacje lub zmiany zostaływykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub, gdy (2) została uszkodzona lub usunięta etykieta znumerem seryjnym.ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE“JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIA JAKICHKOLWIEKGWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKOZ DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUBDOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY,KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEKNIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEMDANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP. ) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUSUPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓWLUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIECELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZPOWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUSDO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI,KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI IOPROGRAMOWANIEM.Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymiznakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłączniew celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

Strona: 5

225PolskiSpis treściAdnotacje........................................................................................................... 226Bezpieczeństwo................................................................................................. 227O tym Informatorze........................................................................................... 2281. Informacje o pomocniczym dysku CD................................................ 2292. SterownikiVGA.................................................................................... 2302. 1 Instalacja sterownika VGA.................................................................... 2 Odinstalowanie sterownika VGA....................................................... 2313. Program narzędziowy ASUS GPUTweak............................................ 2323. 1 Instalacja ASUS GPU Tweak................................................................. 2 Odinstalowanie ASUS GPU Tweak.................................................... 2334. ASUS APRP............................................................................................ 2344. 1 Instalacja ASUS APRP............................................................................. 2 Odinstalowanie ASUS APRP................................................................ 2355. XSplit Gamecaster................................................................................ 2365. 1 Instalacja XSplit Gamecaster............................................................... 2 Odinstalowanie XSplit Gamecaster.................................................. 2376. ASUS AURA........................................................................................... 2386. 1 Instalacja ASUS AURA............................................................................ 2 Odinstalowanie ASUS AURA............................................................... 2397. Inne informacje.................................................................................... 2407. 1 Przeglądanie pomocniczego dysku CD.......................................... 2 Informacje kontaktowe......................................................................... 3 Przeglądanie pliku Readme................................................................. 241Dodatek: Rozwiązywanie podstawowych problemów.................................. 242

Strona: 6

Polski226AdnotacjeOświadczenie Narodowej Komisji ŁącznościUrządzenietospełniawymogiokreślonewdziale15ZarządzeńKomisji(FCC). Użytkowaniepodlega następującym dwom warunkom:• Urządzenie nie może powodować szkodliwych interferencji• Urządzenie musi przyjmować wszelkie interferencje również takie, które mogąpowodować niepożądane działania.Urządzenietozostałoprzetestowaneiuznanezamieszczącesięwlimitachokreślonychdlaurządzeń elektronicznych Kategori B, zgodne z działem 15 FCC. Limity te zostały ustaloneby wyznaczyć sensowne zabezpieczenie przed szkodliwą interferencją w instalacjachdomowych. Urządzenie to pobiera, używa i może emitować energię fal radiowych i jeśliniejestzainstalowaneiużytkowanezgodniezzaleceniamiproducenta, możepowodowaćszkodliwezakłóceniapołączeńradiowych. Ztegopowoduniegwarantujesię, żezakłócenieniewystąpiwjakiejśkonkretnejinstalacji. Jeśliurządzenietopowodujezakłóceniaodbioruradia lub telewizji, co może być potwierdzone przez włączenie i wyłączenie urządzenia,zachęca się użytkownika do naprawienia tego poprzez ktoryś z poniższych sposobów:• Zmieniając kierunek lub przestawiając antenę odbiorczą.• Zwiększając odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.• Podłączając urządzenie do kontaktu należącego do innego obwodu elektrycznegoniż odbiornik.• Kontaktując się ze specjalistą od napraw sprzętu radiowo-telewizyjnego.Oświadczenie KanadyjskiegoWydziału ŁącznościTo urządzenie elektroniczne nie przekracza limitów emitowanego hałasu radiowegowyznaczonychdlaurządzeńkategoriiB, przezZarządzeniadotycząceZakłóceńRadiowychdla urządzeń elektronicznych, ustalonych przez Kanadyjski Wydział Łączności.To urządzenie elektroniczne kategori B spełnia wymogi kanadyjskiej ICES-003.Zgodnie z zarządzeniem FCC, monitor i karta graficzna mają być połączone kablemobudowanym. Zmiany lub modyfikacja urządzenia nie zatwierdzona przez stronęodpowiedzialnązaprzestrzeganiezasad, możespowodowaćutratęprawaużytkowaniaurządzenia przez użytkownika.REACHZgodniezrozporządzeniemREACH(Rejestracja, ocena, autoryzacjaiograniczenieśrodkówchemicznych), publikujemyinformacjeośrodkachchemicznychwnaszychproduktach, nastronie internetowej ASUS REACH pod adresem http://csr. asus. com/english/REACH. htm.

Strona: 7

227BezpieczeństwoBezpieczna elektryka• Podłączając lub odłączając urządzenia do lub z systemu, należy się upewnić, żesą one wyłączone z prądu, zanim kable sygnałowe zostaną podłączone. Jeśli tomożliwe przed podłączeniem urządzenia należy wyłączyć cały system z prądu.• Należy się upewnić, że zasilacz jest ustawiony na odpowienie na dany regionnapięcie. Jeśli nie jest się pewnym jakie się ma napięcie w kontakcie, należyskontaktować się miejscową elektrownią.• Jeśli zasilacz jest zepsuty, nie należy go próbować samemu naprawiać. Należyskontaktować się z wykwalifikowanym technikiem lub sprzedawcą urządzenia.Bezpieczne użytkowanie• Przedzainstalowaniemurządzenianależydokładnieprzeczytaćwszelkiezałączoneinstrukcje.• Przedużyciemnależysprawdzićpodłączeniewszystkichkabliiupewnićsię, żekabeldoprowadzającyprądniejestuszkodzony. Wwypadkuuszkodzeniapowinnosiębezzwłocznie skontaktować z dealerem.• By uniknąć zwarcia, spinacze, śrubki i zszywki powinny być trzymane z dala odzłącz, gniazdek, wtyczek oraz obwodów elektrycznych.• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie należy trzymać wmiejscu gdzie może ulec zamoczeniu.• Produkt należy trzymać na stabilnej powierzchni.• W razie problemów technicznych należy skontaktować się z wykwalifikowanymtechnikiem lub dealerem.Informacja o Produkcie Korporacji MacrovisionTourządzeniewykorzystujetechnologięchronionąpewnymipatentamiUSAorazprawamiwłasności intelektualnej należącymi do Korporacji Macrovision oraz innych właścicielitych praw. Użytkowanie tej chronionej prawami autorskimi technologi musi odbywać sięza zezwoleniem Korporacji Macrovision i jest przeznaczone tylko do użytku domowegoi innych ograniczonych wzglądów chyba, że za zezwoleniem Korporacji Macrovision.Inżynieria wsteczna lub rozkładanie jest zabronione.

Strona: 8

Polski228Oznaczenia użyte w tym informatorzeBy mieć pewność, że wykonuje się prawidłowo pewne operacje, proszę zapoznać się znastępującymi oznaczeniami używanymi w tym Informatorze.Gdzie znaleźć informacjePo więcej informacji oraz aktualizacje urządzenia i oprogramowania, należy zwrócić siędo następujących źródeł:1. Strona Internetowa ASUSStrony ASUS (https://www. com/) na całym świecie zawierają zaktualizowaneinformacje dotyczące urządzeń ASUS i oprogramowania. Witryny firmy ASUSzostały wymienione w informacjach kontaktowych firmy ASUS na wewnętrznejstronie przedniej okładki niniejszej instrukcji instalacji.2. Dodatkowa DokumentacjaIndywidualneproduktymogązawieraćrownieżinneinformacjejakulotkigwarancjidodane przez dealera. Nie stanowią one części standardowego pakietu.O tym InformatorzeOstrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia ciałapodczas wykonywania danego zadania.Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia elementuWażne: Należy koniecznie wykonać, w celu wykonania zadania.UWAGA: Rady i dodatkowe informacje ułatwiające wykonanie zadania.

Strona: 9

229Kliknij aby wyświetlićinformacje o dysku CDKliknij aby opuścićaplikacjęKliknij abywyświetlićplikreadmeKliknij, abyprzeglądaćstronę sieci webASUSzainstalowaćoprogramowanieotworzyćpodręcznikużytkownika1. Informacje o pomocniczym dysku CDPłyta CD z oprogramowaniem zawiera sterowniki i narzędzia, które należy zainstalowaćna komputerze celem obsługi karty graficznej. Kliknąć ikony w menu głównym płyty CDz oprogramowaniem, aby uzyskać informacje kontaktowe do firmy ASUS, przeglądaćzawartość płyty CD lub obejrzeć plik Readme.Włóż płytę CD do napędu optycznego komputera. Jeżeli włączona jest funkcja Autorun,automatycznie wyświetlone zostanie menu główne.• Obraz pokazany w tej instrukcji może nie odzwierciedlać wiernie obrazuwyświetlonego na ekranie.• Niektóre sterowniki oraz programy narzędziowe zawarte na pomocniczym dyskuCD mogą pasować tylko do konkretnych modeli kart VGA.• Możesz potrzebować uprawnień administratora aby zainstalować sterowniki orazprogramy narzędziowe. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacjisystemu operacyjnego.• Zawartość pomocniczego dysku CD może ulec zmianie w każdym momenciebez powiadomienia. Odwiedź stronę internetową ASUS w celu pobraniaaktualizacji (www. com)..Jeśli opcja automatycznego uruchomienia nie jest włączona w komputerze, przejrzyjzawartość pomocniczego dysku CD w celu odszukania pliku UI. EXE. Aby uruchomićprogram instalacyjny pomocniczego dysku CD kliknij dwukrotnie plik UI. EXE.

Strona: 10

Polski2302. SterownikiVGASterownik VGA to program umożliwiający działanie urządzenia w systemie operacyjnym.Po fizycznej instalacji karty graficznej, użyj dowolne, zalecane w tej części metody, doinstalacji, aktualizacji lub usuwania sterownika VGA.Przy zamianie starej karty graficznej na nową kartę graficzną ASUS, należy usunąć zsystemu stary sterownik karty grafiki.2. 1 Instalacja sterownikaVGA2. 1. 1 Instalacja w systemie operacyjnym Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64bitowym)Aby zainstalować sterownik VGA dla systemu operacyjnego Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64bitowym):1. Włóż pomocniczy dysk CD donapędu optycznego.2. Jeżeli włączona jest funkcjaAutorun, menu głównewyświetlane jest automatycznieJeśli automatyczne uruchamianiejest wyłączone, uruchom plikUI. exe znajdujący się w głównymkatalogu pomocniczego dyskuCD.3. W menu głównym, kliknij Install(Zainstaluj).4. Wybierz Display Driver(Sterownik ekranu) i kliknijprzycisk Install (Zainstaluj).5. Po zakończeniu instalacji,kliknij OK w celu ponownegouruchomienia systemu.

Strona: 11

2312. 2 Odinstalowanie sterownikaVGA2. 1 Odinstalowanie sterownikówVGA wWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64W celu usunięcia sterownika VGA w systemie operacyjnym Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64• Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Programs and Features(Programy i funkcje), wybierz sterownik grafiki. Kliknij Uninstall (Odinstaluj).

Strona: 12

Polski2323. Program narzędziowy ASUS GPUTweakProgram narzędziowy ASUS GPU Tweak umożliwia monitorowanie i optymalizacjęustawień dla uzyskania optymalnej wydajności karty graficznej ASUS.1. IWłóż pomocniczy dysk CD doAutorun (Autoruruchamianie),zostanie automatyczniewyświetlone menu główne.Jeśli wyłączona jest funkcjaAutorun (Autouruchamianie),uruchom UI. exe w głównymkatalogu pomocniczej płyty CD.4. Po zakończeniu instalacji, kliknijOK.3. 1 Instalacja ASUS GPUTweak3. 1 Instalacja ASUS GPUTweak w systemieWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7(64 bitowym)W celu instalacji ASUS GPU Tweak w systemie operacyjnym Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (643. W menu głównym kliknij InstallWybierz ASUS GPU Tweak i kliknij

Strona: 13

2333. 2 Odinstalowanie ASUS GPUTweak3. 1 Usuwanie ASUS GPUTweak wWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64W celu usunięcia ASUS GPU Tweak w Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64 bitowym):• Kliknij Start > Control Panel (Panel sterowania) > Programs (Programy) >Programs and Features (Programy i funkcje), zaznacz ASUS GPU Tweak. KliknijUninstall (Odinstaluj).

Strona: 14

Polski2344. ASUS APRP4. 1 Instalacja ASUS APRP4. 1 Instalacja ASUS APRP w systemieWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64W celu instalacji ASUS APRP w Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64 bitowym):Wybierz ASUS APRP i kliknij

Strona: 15

2354. 2 Odinstalowanie ASUS APRP4. 1 Usuwanie ASUS APRP wWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64 bitowym)W celu usunięcia ASUS APRP w Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64 bitowym):(Programy i funkcje), zaznacz ASUS APRP. Kliknij Uninstall (Odinstaluj).

Strona: 16

Polski2365. XSplit Gamecaster5. 1 Instalacja XSplit Gamecaster5. 1 Instalacja XSplit Gamecaster w systemieWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7W celu instalacji XSplit Gamecaster Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64 bitowym):Wybierz XSplit Gamecaster i kliknij

Strona: 17

2375. 2 Odinstalowanie XSplit Gamecaster5. 1 Usuwanie XSplit Gamecaster w systemieWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7W celu usunięcia XSplit Gamecaster Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64 bitowym):Programs and Features (Programy i funkcje), zaznacz XSplit Gamecaster. Kliknij

Strona: 18

Polski2386. ASUS AURA6. 1 Instalacja ASUS AURA6. 1 Instalacja ASUS AURA w systemieWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64Wybierz ASUS AURA i kliknij

Strona: 19

2396. 2 Odinstalowanie ASUS AURA6. 1 Usuwanie ASUS AURA wWindows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64 bitowym)W celu usunięcia ASUS AURA w Windows® 10 / 8. 1 / 8 / 7 (64 bitowym):Programs and Features (Programy i funkcje), zaznacz ASUS AURA. Kliknij

Strona: 20

Polski2401. Wstaw pomocniczy dysk CD dowyświetlane jest automatycznie.UI. exe znajdujący się w katalogugłównym pomocniczego dysku CD.3. Kliknij w menu głównym BrowseCD (Przeglądaj CD), aby obejrzećzawartość płyty CD.7. Inne informacje7. 1 Przeglądanie pomocniczego dysku CDAby przeglądać pomocniczy dysk CD:7. 2 Informacje kontaktowe1. Wstaw pomocniczy dysk CD do napędu optycznego.2. Jeżeli włączona jest funkcja Autorun, menu główne wyświetlane jestautomatycznie.Jeśli automatyczne uruchamianie jest wyłączone, uruchom plik UI. exe znajdującysię w katalogu głównym pomocniczego dysku CD.3. W menu głównym, kliknij Contact Us (Skontaktuj się z nami), aby przejść dostrony sieci web ASUS w celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji.

Strona: 21

2417. 3 Przeglądanie pliku ReadmeAby przeglądać plik Readme:głównym pomocniczego dysku3. W menu głównym, kliknij ReadMe (Przeczytaj).

Strona: 22

Polski242Dodatek: Rozwiązywanie podstawowych problemówJeśli po zainstalowaniu karty graficznej pojawią się wymienione dalej objawy, przedskontaktowaniem się z pomocą techniczną należy spróbować rozwiązać problemsamodzielnie, korzystając z przedstawionych tu możliwych sposobów rozwiązaniaproblemu.Więcej informacji w przypadku dalszych problemów z urządzeniem można znaleźć wwitrynie https://www. com/support.Problem Brak obrazu po zainstalowaniu kartyPrzyczyna Nieprawidłowo zainstalowana karta.Rozwiązanie Upewnij się, czy karta nie jest przechylona lub włożona pod kątemdo gniazda.Przyczyna Nieprawidłowo podłączony monitor.Rozwiązanie Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest prawidłowo podłączony domonitora i karty graficznej.Przyczyna Karta graficzna nie jest obsługiwana przez posiadaną płytę główną.Rozwiązanie Sprawdź dokumentację techniczną dostarczoną z płytą głównąi sprawdź wymagane specyfikacje dla karty graficznej. (np.wymagania dotyczące napięcia AGP)Przyczyna Niepodłączone dodatkowe zasilanie karty graficznej.Rozwiązanie Sprawdź, czy kable zasilania dodatkowego są prawidłowopodłączone do zasilacza.Przyczyna Nieodpowiednie zasilanie.Rozwiązanie Sprawdź, czy zasilacz może zapewnić zasilanie zgodnie zminimalnymi wymaganiami dotyczącymi zasilania systemu.Przyczyna Nieprawidłowe ustawienia systemowe płyty głównej (tj. połączeniapanela sterowania systemu).Rozwiązanie • Upewnij się, że są prawidłowo podłączone kable panela sterowaniasystemu (tj. Przełącznik zasilania, Reset).• Upewnij się, że procesor, wentylator procesora i/lub modułypamięci DIMM są w dobrym stanie oraz, że są prawidłowo podłąc-zone.

Strona: 23

243Problem Złe zrównoważenie kolorówPrzyczyna Karta może nie być prawidłowo zainstalowana.Rozwiązanie Upewnij się, czy karta nie jest przechylona lub włożona podkątem do gniazda.Przyczyna Mogą być nieprawidłowo ustawione elementy sterowaniaobrazem.Rozwiązanie • Skonfiguruj ręcznie elementy sterowania, zgodnie z wyma-ganymi ustawieniami.• Skonfiguruj rozdzielczość wyświetlania karty graficznej (tj.zmień Właściwości ekranu).Przyczyna W systemie może być zainstalowany sterowniknieobsługiwanej karty graficznej. Instalacja sterownikówpochodzących od różnych dostawców może być przyczynąkonfliktów.Rozwiązanie • Usuń nieużywane sterowniki kart graficznych zainstalowanew systemie.• Zainstaluj sterownik karty graficznej dostarczony wraz z kartą.Przyczyna Nie jest podłączone dodatkowe zasilanie karty graficznej.Przyczyna Jeśli monitor wykorzystuje złącza BNC, jedno lub więcejpołączeń może być nieprawidłowe.Rozwiązanie Sprawdź, czy wszystkie złącza BNC są prawidłowo podłączonedo odpowiadających im portów.Przyczyna Może być nieprawidłowe ustawienie monitoraoprogramowania.Rozwiązanie Skonfiguruj monitor oprogramowania zgodnie z wymaganymiustawieniami.

Strona: 24

Polski244Inne problemy które mogą się pojawić odnoszą się do innych części lub akcesoriówsystemu (tj. płyty głównej, zasilacza, monitora LCD/CRT).Przyczyna Monitor nie obsługuje wymaganych ustawień wyświetlania.Rozwiązanie Sprawdź, czy monitor obsługuje wymagane ustawieniawyświetlania. Patrz dokumentacja techniczna dostarczona zmonitorem.Przyczyna Posiadana karta graficzna nie obsługuje wymaganych ustawieńsystemowych.Rozwiązanie Sprawdź, czy posiadana karta graficzna może obsłużyć wymaganeustawienia wyświetlania. Patrz tabela specyfikacji dostarczona wrazz kartą graficzną.Przyczyna Niektóre pliki sterownika mogą być uszkodzone.Rozwiązanie Usuń bieżące sterowniki graficzne i zainstaluj ponownie sterowniki zpomocniczego dysku CD.Przyczyna Słabe odprowadzanie ciepła wewnątrz obudowy.Rozwiązanie Sprawdź, czy prawidłowo działają wentylator obudowy, procesor iradiator z wentylatorem i/lub wentylator karty graficznej.Przyczyna Za bardzo przetaktowana pamięć GPU lub VGA.Rozwiązanie Odtwarzanie domyślnych ustawień częstotliwości pamięci GPU iVGA.

Serwis, części i schematy Epson Eb 84l

Bezpośredni link do pobrania Serwis, części i schematy Epson Eb 84l

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Serwis, części i schematy Epson Eb 84l