Sprawozdanie z badania Canon Arizona 1300 Series

Sprawozdanie z badania Canon Arizona 1300 Series to niezwykle szczegółowa analiza wydajności drukarki tej serii. Badanie przeprowadzono w celu sprawdzenia, jak wydajne są drukarki Canon Arizona 1300 Series pod względem druku wielkoformatowego, druku plakatowego, druku fotograficznego i druku wielobarwnego. Wykorzystano w tym celu specjalistyczny sprzęt pomiarowy, tak aby uzyskać najdokładniejsze wyniki. Wyniki badania wskazują, że drukarki tej serii są niezwykle wydajne i wytrzymałe, a ich jakość jest bardzo wysoka.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Canon Arizona 1300 Series

Dzienniki resortowe

Dz. Urz. MZiOS. 1986. 10. 39

Akt utracił moc

Wersja od: 10 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 7 lipca 1986 r.

w sprawie obowiązków sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie art. 4 i art. 17 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

1 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (Dz. 1987. 9. 60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1987 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik nr 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r.

Raport półroczny Raport za I kwartał Raport roczny
Raport za III kwartał
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022 r. Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III kwartał 2022 rokuRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowegoŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S. A. w I półroczu 2022 r. eu/wp-content/uploads/2022/09/Sprawozdanie-Zarządu-z-dzialalności-Spólki-za-2022HY-FINAL. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Oświadczenie Zarządu w Sprawie Rzetelności Sporządzenia Sprawozdania FinansowegoŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 r. eu/wp-content/uploads/2022/05/Srodroczne-skrocone-sprawozdanie-finansowe-za-okres-3-miesiecy-zakonczony-31-marca-2022-r.. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S. za I kwartał 2022 r. eu/wp-content/uploads/2022/05/42568363_Pozostale_informacje_1Q2022_FINAL_1. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. _PDF – plik niestanowiący wersji oficjalnejSprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. eu/wp-content/uploads/2022/04/42260773_Mabion_SF_2021_PL_final_10. xhtml" target="_blank" title="Open and read. xhtml" title="Download" download="">Sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S. eu/wp-content/uploads/2022/05/Sprawozdanie-Zarzadu-MABION-SA-za-2021. eu/wp-content/uploads/2022/04/42260773_Sprawozdanie_Zarzadu_MABION_SA_za_2021_3. eu/wp-content/uploads/2022/11/42260773_Sprawozdanie_Zarzadu_MABION_SA_za_2021. xhtml_13. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu AudytuOświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu_XADESInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiejInformacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej_XADESList PrezesaList Prezesa_XADESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badaniaSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania_XADESOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdańOświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdań_XADESOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowegoOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego_XADESŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/mabion_sa_kwartalne_sprawozdanie_finansowe_za_9m_2021-1. za III kwartał 2021 roku Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-SF-2021H1_POL_FINAL-sig-sig-sig. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2021Q1-POL-sig-sig-sig. za I kwartał 2021 roku
Oświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań za rok 2020Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiejList_prezesa_2020MABION 2020 – Sprawozdanie z badania – podpisaneMabion S. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2020-sig-sig-sig. za rok 2020Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2020Q3-ENG_07-23-11-2020_oswiadczenie-sig-sig-sig. za III kwartał 2020 rokuOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2020H1-POL_05-22-09-2020-FINAL-sig-sig-sig. w I półroczu 2020 rokuŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2020 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2020Q1-05. 25-v. 2-sig-sig. za I kwartał 2020 roku
List Prezesa Zarządu do raportu rocznego 2019Informacja Zarzadu nt. eu/wp-content/uploads/2022/02/35824725_Informacja_Zarzadu_nt. _wyboru_firmy_audytorskiej-sig-sig. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-Sprawozdanie-z-Badania-2019_signed_final. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-Sprawozdanie-Finansowe-2019-sig-sig. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowegoOświadczenie Zarządu dot. sprawozdańSprawozdanie z działalności Zarządu MABION SAŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-Q3-2019-POL_final-sig-sig-sig. za III kwartał 2019 rokuŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2019H1-POL_final-sig-sig-sig. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-S. -raport-z-przegladu-30. 06. 2019_signed. eu/wp-content/uploads/2022/02/Oswiadczenie-Zarzadu-w-sprawie-rzetelnosci-sporzadzenia-sprawozdania-finansowego-sig-sig. w I półroczu 2019 rokuŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-IQ2019_final-sig-sig-sig-sig. za I kwartał 2019 roku
2019. 04. 09 List PrezesaSprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2018-PL-FINAL-sig-sig-sig-sig. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Sprawozdanie z badania 2018Ocena sprawozdań Spółki Rada NadzorczaOświadczenie Zarządu ws. rzetelności sprawozdań za rok 2018Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2018 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-Q3-2018. za III kwartał 2018 roku Śródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe na dzień i za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2018H1. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-raport. w I półroczu 2018 rokuŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2018Q1. za I kwartał 2018 roku
List od Prezesa Mabion S. eu/wp-content/uploads/2022/02/30243143_List_od_Prezesa_Mabion_S. A.. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Sprawozdanie Zarzadu 2017Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-2017. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017Oświadczenie w sprawie wyboru biegłego rewidentaŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2017 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/29087339_Mabion_MSSF_Q3_2017. za III kwartał 2017 rokuRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-HY-raport-final. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Raport półroczny za I półrocze 2017OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MABION S. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCHKorekta Raportu – Raport półroczny za I półrocze 2017Korekta Raportu – ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHKorekta Raportu – Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-HY-raport. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Korekta Raportu – OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MABION S. eu/wp-content/uploads/2022/02/Oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-podmiotu-do-badania-sprawozdania-finansowego. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Korekta Raportu – Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoŚródroczne Skrócone Sprawozdanie Finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF-PL-2017Q1. za I kwartał 2017 roku
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-MSSF. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Sprawozdanie Zarzadu 2016Opinia Raport MABION SA 2016Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowegoOświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2016Pismo Prezesa ZarząduInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S. za III kwartał 2016 rokuRaport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. eu/wp-content/uploads/2022/02/Mabion-raport-z-przegladu-skroconego-30. 2016. svg" alt="" data-eio="l" data-old-src="data:image/gif;base64, R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=="/>Informacja dodatkowa do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Mabion S. za I półrocze 2016 rokuSprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S. w I półroczu 2016 rokuOśw zarzadu w sprawie podmiotu do badania spr finansowego
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Mabion S. za III kwartał 2015 roku

EN

 • PL
 • EN
 • Dla Biznesu
 • Biegli RewidenciFirmy audytorskieKandydaci30 lat PIBR

  zostań biegłymlogowanie

 • Praktyczne przykłady sprawozdań z badania
 • Praktyczne przykłady sprawozdań z badania oparte o uchwałę nr 3430/52a/2019 z późn. zm.

  W celu wsparcia biegłych rewidentów we właściwym raportowaniu wyników badania sprawozdania finansowego za 2021 rok opracowaliśmy cztery praktyczne przykłady sprawozdań z badania.

  Praktyczne przykłady sprawozdań z badania opierają się na przykładach ilustrujących stanowiących załączniki do uchwały nr 3430/52a/2019 z późniejszymi zmianami, w tym zmianami wynikającymi z uchwały nr 1107/16a/2020 w przedmiocie przyjęcia KSB 540 (Zmienionego) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” (więcej na ten temat w aktualności pt. „Zatwierdzony już jest KSB 540 (Zmieniony)”) oraz – tam, gdzie ma to zastosowanie – uchwały nr 1975/32a/2021 w sprawie KSUA 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” (więcej na ten temat w aktualności pt. „Nowy standard do badania ESEF”), i obejmują:

 • sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego jednostki niebędącej JZP sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki notowanej na giełdzie (JZP) sporządzonego zgodnie z MSSF,
 • sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest jednostką niebędącą JZP sporządzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest spółką notowaną na giełdzie (JZP) sporządzonego zgodnie z MSSF.
 • Te same praktyczne przykłady znajdą się w opracowaniu pt. „Alert specjalny – badanie za 2021 r. ”.

  O PIBROrgany PIBRBiuro PIBRRegionalne oddziałyPatronat PIBRKontaktPrawo i standardySamorządWspółpraca międzynarodowaRejestr biegłych rewidentówLista firm audytorskichWydarzenia PIBRZgłoś naruszeniee-BibliotekaProjekty standardówNajczęściej zadawane pytaniaPytania i odpowiedzi do ustawyKsięgarnia biegłego rewidentaAlerty PIBRZapytania ofertoweNadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

  Znajdź nas na

  Słownik skrótów| BIP| Mapa strony| Polityka prywatności

  Program Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej
  Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiegoprogramu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

  Zapisz się na newsletter

  Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

  Masz pytania dotyczące strony?

  zadzwoń

  728 871 871

  napisz

  strona@pibr. pl

  Nasza strona używa plików cookie. pl/cookie. php? type=accept_cookie">ok Dowiedz się więcej o polityce prywatności.Nasza strona używa plików cookie.
  ok
  Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Sprawozdanie z badania Canon Arizona 1300 Series

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Canon Arizona 1300 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Canon Arizona 1300 Series