Wskazówka dotycząca instalacji Cadet Ce162t

Instalacja Cadet Ce162t może być prosta, ale istnieją pewne wskazówki, których należy przestrzegać. Przede wszystkim, zalecane jest, aby zainstalować ją w pomieszczeniu, w którym jest stabilna temperatura. Urządzenie powinno być daleko od źródeł ciepła i silnych źródeł światła. Ponadto, należy pamiętać o dokładnym podłączeniu wszystkich przewodów i ustawić wszystkie parametry w odpowiedniej konfiguracji. Następnie, użytkownik może zainstalować aplikację Cadet, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówka dotycząca instalacji Cadet Ce162t

1 Wskazówka dotycząca dokumentacji 2 Opis urządzenia h Wskazówka! Przydatne informacje i wskazówki. • Symbol sygnalizujący konieczność działania 1. 3 Ważność instrukcji Niniejsza <strong>instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> ważna jest wyłącznie dla kotłów z następującymi numerami art. : Oznaczenie typu Numer artykułu <strong>VKS</strong> INT 196 0010005700 <strong>VKS</strong> INT 246 0010005701 <strong>VKS</strong> INT 306 0010005702 <strong>VKS</strong> INT 356 0010005703 Tab. 1. 1 Oznaczenia typów i numery artykułów Numer artykułu urządzenia jest wskazany na tabliczce znamionowej. 2 Opis urządzenia 2. 1 Tabliczka znamionowa W wypadku urządzeń <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> tabliczka znamionowa jest umieszczona nad komorą niskiego ciśnienia. Jest widoczna po zdejmowaniu górnej pokrywy okładzinowej. 2. 2 Oznaczenie CE Oznaczenie CE dokumentuje, iż zgodnie z tabliczką znamionową kotły spełniają podstawowe wymagania następujących dyrektyw rady: – Dyrektywa 90/396/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o dostosowaniu przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie <strong>instalacji</strong> gazowych" (Dyrektywa o Instalacjach Gazowych) – Dyrektywa 92/42/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o skuteczności nowego kotła grzejnego do ciepłej wody, napełnionym paliwem gazowym lub ciekłym" (Dyrektywa o Skuteczności) – Dyrektywa 73/23/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o urządzeniach elektrycznych dla zastosowania w ramach znanych napięć granicznych" (Dyrektywa o Niskich Napięciach) – Dyrektywa 89/336/EHS Rady ze zmianami "Dyrektywa o Zgodności Elektromagnetycznej" Urządzenia są zgodne z opisanymi w zaświadczeniu wzorów konstrukcyjnych UE wzorami budowy. PIN: CE-0085BL0481 Urządzenia są zgodne z następującymi normami: – EN 483 – EN 625 – EN 677 – EN 50165 – EN 55014 – EN 60335-1 – EN 60529 – EN 61000-3-2 – EN 61000-3-3 Stosując oznakowanie CE jako producent kotła zaświadczamy, że spełnione zostały wymogi bezpieczeństwa zgodnie z § 2, 7. GSGV i że seryjnie wytwarzane urządzenie jest zgodne ze sprawdzonym wzorem konstrukcyjnym. 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Gazowe kotły grzejne <strong>Vaillant</strong> z urządzeniem kondensacyjnym <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> są zbudowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i zgodnie z uznanymi powszechnie przepisami bezpieczeństwa. W przypadku nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania mogą jednak powstać zagrożenia dla zdrowia i życia Użytkownika lub osób trzecich, wzgl. może dojść do uszkodzenia kotła lub wystąpienia innych szkód rzeczowych. Wymieniony w niniejszej Instrukcji kocioł grzejny <strong>Vaillant</strong> <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> może być instalowany i eksploatowany tylko razem z osprzętem, wskazanym w załączanej Instrukcji montażu LAZ (patrz rozdział "Dokumenty dodatkowe"). Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) cierpiące na zaburzenia psychiczne, czuciowe lub zmysłowe albo nie mające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo albo udzielającej instrukcji stosownie użytkowania urządzenia. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby być pewnym, że nie bawią się urządzeniem. Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania jako źródło ciepła w zamkniętych instalacjach gorącej wodycentralnego ogrzewania. Inne lub wykraczające poza ten zakres stosowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikłe z tego powodu szkody producent lub dostawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ryzyko takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie instrukcji obsługi i <strong>instalacji</strong> oraz warunków przeprowadzania przeglądów i konserwacji. a Uwaga! Zabrania się wszelkiego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Kotły grzewcze muszą zostać zainstalowane przez autoryzowanego instalatora, odpowiedzialnego za przestrzeganie obowiązujących przepisów, zasad i dyrektyw. 4 Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> 0020055038_00

Opis urządzenia 2 2. 4 Budowa <strong>VKS</strong> Gazowe kotły grzejne <strong>Vaillant</strong> z urządzeniem kondensacyjnym <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> są stosowane jako źródło ciepła w instalacjach gorącej wody-centralnego ogrzewania przy podłączeniu do zasobnika zewnętrznego dla centralnej termy gorącej wody. Mogą być one stosowane zarówno w instalacjach nowych, jak i już istniejących modernizowanych, w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w zakładach przemysłowych. Kocioł typu <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> jest kotłem wartości opałowej i opcjonalnie może być stosowany razem z regulatorem calorMATIC. Dla centralnej termy gorącej wody jest potrzebne podłączenie do zasobnika zewnętrznego. 5 Wyposażenie – Pompa obwodu kotła (z regulowaną prędkością obrotową), sprzęgło hydrauliczne, pompa obwodu grzejnego (trzystopniowa)*, naczynie rozszerzalnościowe*, automatyczny zawór odpowietrzający, zawór bezpieczeństwa 3 bar, syfon dla wody kondensacyjnej * tylko w wypadku <strong>VKS</strong> – Wbudowany kondensacyjny wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej – Palnik gazowy z mieszalnikiem i wentylatorem, o niskiej emisji szkodliwych substancji – Elektroniczne dostrajanie mocy do obciążenia niepełnego – Listwa sterownicza kotła z systemem ProE, tj. z kodowanymi, kolorowymi wtyczkami do łatwego łączenia z elektrycznymi podzespołami <strong>instalacji</strong> – Wbudowane przyrządy pomiarowe, sterownicze i regulacyjne: wewnętrzny regulator temperatury kotła, przełącznik WŁĄCZONY/WYŁĄCZONY, ogranicznik przegrzewu, wyświetlacz dla diagnozy i usunięcia zakłóceń – Pole montażowe dla modułowego regulatora ogrzewania <strong>Vaillant</strong> calorMATIC – Kocioł przystosowany jest do podłączenia układu powietrzno-spalinowego marki <strong>Vaillant</strong> (wyposażenie dodatkowe) Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>ecoVIT</strong> <strong>plus</strong> 0020055038_00 5

Mounting instruction U6001

Mounting instruction U2003Mounting instruction U2005Mounting instruction U2001Mounting instruction U2029Universal Lambda Sensors connector fitting instruction

Uwaga: Jeśli na urządzeniu działa Windows 10, możesz jeszcze łatwiej skorzystać z funkcji Windows Hello, aby jeszcze łatwiej logować się bez użycia hasła. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz następujące Windows 10 opcje logowania i ochrona konta Dowiedz się więcej


Windows się i skonfiguruj ją.

W przypadku logowania się do systemu Windows za pomocą konta Microsoft trzeba użyć hasła. Hasło pomaga w zabezpieczaniu konta niezależnie od tego, na jakim komputerze się logujesz oraz jakich aplikacji, ustawień i usług używasz po zalogowaniu.

Jeśli nie chcesz wpisywać hasła przy każdym logowaniu, możesz utworzyć inne opcje logowania dla swojego konta, takie jak hasło obrazkowe lub numer PIN. Jeśli komputer jest wyposażony w skaner linii papilarnych, możesz logować się także przy użyciu linii papilarnych. (Niezależnie od wybranej opcji logowania korzystanie z konta Microsoft nadal wymaga „normalnego” hasła).

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Szukaj.
    (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukaj).

  2. Wprowadź tekst logowania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Zmień opcje logowania.

    Wybierz odpowiadającą Ci opcję logowania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwagi: 

  • Możesz także zmienić zasady haseł, aby nie trzeba było wpisywać hasła przy każdym wznowieniu pracy komputera po wyjściu z trybu uśpienia. Na stronie Opcje logowania w obszarze Zasady haseł naciśnij lub kliknij pozycję Zmień i postępuj zgodnie z instrukcjami.

    Jeśli komputer należy do domeny, niektóre opcje logowania, takie jak karty inteligentne lub hasła obrazkowe, mogą być zarządzane przez administratora systemu.

W przypadku logowania się do systemu Windows za pomocą konta lokalnego możesz wybrać opcję niewpisywania hasła. Jednak nie jest to zalecane, ponieważ jest to najmniej bezpieczny sposób logowania się na komputerze. Możesz także zamienić konto Microsoft na konto lokalne, jednak przy użyciu konta lokalnego nie można pobierać aplikacji ze Sklepu Windows ani synchronizować ustawień w trybie online.

Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
(Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij przycisk Ustawienia , a następnie kliknij pozycję Zmień ustawieniakomputera).

Naciśnij lub kliknij pozycję Konta, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Twoje konto.

Naciśnij lub kliknij pozycję Odłącz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli używasz konta lokalnego z hasłem, możesz usunąć to hasło, aby logować się bez niego, jednak nie jest to zalecane.

Wprowadź tekst logowania, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje logowania.

W obszarze Hasło naciśnij lub kliknij pozycję Zmień.

Sprawdź bieżące hasło dla konta lokalnego.

Pozostaw pola Nowe hasło, Wprowadź hasło ponownie i Wskazówka dotycząca hasła puste, naciśnij lub kliknij przycisk Dalej, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Zakończ.

Teraz ty (lub każda osoba) możesz zalogować się na swoim koncie lokalnym i korzystać z komputera bez hasła.

Wskazówka dotycząca instalacji Cadet Ce162t

Bezpośredni link do pobrania Wskazówka dotycząca instalacji Cadet Ce162t

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówka dotycząca instalacji Cadet Ce162t