Wykaz kodów Dell Gw324

Dell Gw324 to wykaz kodów, który służy do identyfikacji oprogramowania i sprzętu w systemie Dell. Wykaz ten jest dostępny na stronie internetowej producenta i jest używany do identyfikacji produktów i aktualizacji oprogramowania. Wykaz kodów Dell Gw324 składa się z trzech sekcji, które są oznaczone jako "Kod producenta", "Kod modelu" i "Kod systemu". Każda sekcja zawiera unikalny numer identyfikacyjny pozwalający na identyfikację sprzętu i oprogramowania. Wykaz kodów Dell Gw324 jest bardzo przydatny dla użytkowników, ponieważ pozwala im identyfikować sprzęt i oprogramowanie, a także łatwo znaleźć aktualizacje.

Ostatnia aktualizacja: Wykaz kodów Dell Gw324

Do jakiego kodu przypisać poszczególne rodzaje odpadów aby prowadzić ewidencję w BDO w sposób prawidłowy? W odpowiedzi na to pytanie pomoże aktualna lista kodów odpadów.

Co oznaczają cyfry w kodzie odpadów i jak prawidłowo wybrać kod?

Przeanalizujmy na przykładzie: 01 01 80

Krok 1: Należy wybrać grupę odpadów

 • Dwie pierwsze cyfry (xx xx xx) oznaczają grupę odpadów wskazującą źródło powstawania odpadów:

Przykład:

01 01 80 – Grupa: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

Krok 2: Należy wybrać podgrupę odpadów

 • Dwie kolejne cyfry w kodzie (xx xx xx) identyfikują podgrupę odpadów w ramach danej grupy (wskazanej przez dwie pierwsze cyfry w kodzie)
 • 01 01 80 – Grupa: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin; Podgrupa: Odpady z wydobywania kopalin

  Krok 3: Należy wybrać rodzaj odpadów

 • Dwie kolejne cyfry w kodzie (xx xx xx) identyfikują rodzaj odpadów w ramach danejBDOBDO grupy (wskazanej przez dwie pierwsze cyfry w kodzie) i podgrupy (wskazanej przez dwie kolejne cyfry w kodzie). Kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.
 • 01 01 80 – Grupa: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin; Podgrupa: Odpady z wydobywania kopalin; Rodzaj odpadów: Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

  Kody oznaczone gwiazdką oznaczają odpady niebezpieczne

  Aktualna lista kodów odpadów niezbędna w BDO:

  Kod1)Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów
  1201Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin01 01Odpady z wydobywania kopalin01 01 01Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)01 01 02Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali01 01 80Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu01 03Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali01 03 04*Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania01 03 05*Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)01 03 06Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 8101 03 07*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali01 03 08Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 0701 03 09Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 0701 03 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne01 03 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 8001 03 99Inne nie wymienione odpady01 04Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali01 04 07*Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali01 04 08Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 0701 04 09Odpadowe piaski i iły01 04 10Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 0701 04 11Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 0701 04 12Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 1101 04 13Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 0701 04 80*Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne01 04 81Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 8001 04 82*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne01 04 83Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 8201 04 84*Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancjeniebezpieczne01 04 85Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 8401 04 9901 05Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze01 05 04Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej01 05 05*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową01 05 06*Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne01 05 07Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0601 05 08Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 0601 05 9902Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności02 01Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa02 01 01Osady z mycia i czyszczenia02 01 02Odpadowa tkanka zwierzęca02 01 03Odpadowa masa roślinna02 01 04Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)02 01 06Odchody zwierzęce02 01 07Odpady z gospodarki leśnej02 01 08*Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)02 01 09Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 0802 01 10Odpady metalowe02 01 80*Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca wykazujące właściwości niebezpieczne02 01 81Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 8002 01 82Zwierzęta padłe i ubite z konieczności02 01 83Odpady z upraw hydroponicznych02 01 9902 02Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego02 02 01Odpady z mycia i przygotowywania surowców02 02 0202 02 03Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa02 02 04Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków02 02 80*Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne02 02 81Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 8002 02 82Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 8002 02 9902 03Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)02 03 01Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców02 03 02Odpady konserwantów02 03 03Odpady poekstrakcyjne02 03 0402 03 0502 03 80Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)02 03 81Odpady z produkcji pasz roślinnych02 03 82Odpady tytoniowe02 03 9902 04Odpady z przemysłu cukrowniczego02 04 01Osady z oczyszczania i mycia buraków02 04 02Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)02 04 0302 04 80Wysłodki02 04 9902 05Odpady z przemysłu mleczarskiego02 05 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania02 05 0202 05 80Odpadowa serwatka02 05 9902 06Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego02 06 01Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa02 06 0202 06 0302 06 80Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze02 06 9902 07Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)02 07 01Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców02 07 02Odpady z destylacji spirytualiów02 07 03Odpady z procesów chemicznych02 07 04Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa02 07 0502 07 80Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary02 07 9903Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury03 01Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli03 01 01Odpady kory i korka03 01 04*Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne03 01 05Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0403 01 80*Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne03 01 81Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 8003 01 8203 01 9903 02Odpady powstające przy konserwacji drewna03 02 01*Środki do konserwacji i impregnacji drewna nie zawierające związków chlorowcoorganicznych03 02 02*Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne03 02 03*Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna03 02 04*Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna03 02 05*Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne03 02 9903 03Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury03 03 01Odpady z kory i drewna03 03 02Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)03 03 05Szlamy z odbarwiania makulatury03 03 07Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury03 03 08Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu03 03 09Odpady szlamów defekosaturacyjnych03 03 10Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji03 03 11Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 1003 03 80Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem03 03 81Szlamy z innych procesów bielenia03 03 9904Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego04 01Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego04 01 01Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)04 01 02Odpady z wapnienia04 01 03*Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)04 01 04Brzeczka garbująca zawierająca chrom04 01 05Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu04 01 06Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków04 01 07Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków04 01 08Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)04 01 09Odpady z polerowania i wykańczania04 01 9904 02Odpady z przemysłu tekstylnego04 02 09Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)04 02 10Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)04 02 14*Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne04 02 15Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 1404 02 16*Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne04 02 17Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 1604 02 19*Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne04 02 20Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 1904 02 21Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych04 02 22Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych04 02 80Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych04 02 9905Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla05 01Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej05 01 02*Osady z odsalania05 01 03*Osady z dna zbiorników05 01 04*Kwaśne szlamy z procesów alkilowania05 01 05*Wycieki ropy naftowej05 01 06*Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń05 01 07*Kwaśne smoły05 01 08*Inne smoły05 01 09*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne05 01 10Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 0905 01 11*Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw05 01 12*Ropa naftowa zawierająca kwasy05 01 13Osady z uzdatniania wody kotłowej05 01 14Odpady z kolumn chłodniczych05 01 15*Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)05 01 16Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej05 01 17Bitum05 01 9905 06Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla05 06 01*05 06 03*05 06 0405 06 80*Odpady ciekłe zawierające fenole05 06 9905 07Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego05 07 01*Osady zawierające rtęć05 07 02Odpady zawierające siarkę05 07 9906Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej06 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych06 01 01*Kwas siarkowy i siarkawy06 01 02*Kwas chlorowodorowy06 01 03*Kwas fluorowodorowy06 01 04*Kwas fosforowy i fosforawy06 01 05*Kwas azotowy i azotawy06 01 06*Inne kwasy06 01 9906 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków06 02 01*Wodorotlenek wapniowy06 02 03*Wodorotlenek amonowy06 02 04*Wodorotlenek sodowy i potasowy06 02 05*Inne wodorotlenki06 02 9906 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali06 03 11*Sole i roztwory zawierające cyjanki06 03 13*Sole i roztwory zawierające metale ciężkie06 03 14Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 1306 03 15*Tlenki metali zawierające metale ciężkie06 03 16Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 1506 03 9906 04Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 0306 04 03*Odpady zawierające arsen06 04 04*Odpady zawierające rtęć06 04 05*Odpady zawierające inne metale ciężkie06 04 9906 05Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków06 05 02*06 05 03Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 0206 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania06 06 02*Odpady zawierające niebezpieczne siarczki06 06 03Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 0206 06 9906 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru06 07 01*Odpady azbestowe z elektrolizy06 07 02*Węgiel aktywny z produkcji chloru06 07 03*Osady siarczanu baru zawierające rtęć06 07 04*Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)06 07 9906 08Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu06 08 02*Odpady zawierające niebezpieczne silikony06 08 9906 09Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu06 09 02Żużel fosforowy06 09 03*Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi06 09 04Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 8006 09 80Fosfogipsy06 09 81Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)06 09 9906 10Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych06 10 02*Odpady zawierające substancje niebezpieczne06 10 9906 11Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych06 11 01Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu06 11 80Odpady z produkcji związków cyrkonu06 11 81Odpady z produkcji związków chromu06 11 82Odpady z produkcji związków kobaltu06 11 83Odpadowy siarczan żelazaowy06 11 9906 13Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych06 13 01*Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy06 13 02*Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)06 13 03Czysta sadza06 13 04*Odpady z przetwarzania azbestu06 13 05*Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi06 13 9907Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej07 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej07 01 01*Wody popłuczne i ługi macierzyste07 01 03*Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste07 01 04*Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste07 01 07*Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców07 01 08*Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne07 01 09*Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców07 01 10*Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne07 01 11*07 01 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 1107 01 80Wapno pokarbidowe nie zawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)07 01 9907 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych07 02 01*07 02 03*07 02 04*07 02 07*07 02 08*07 02 09*07 02 10*07 02 11*07 02 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 1107 02 13Odpady tworzyw sztucznych07 02 14*Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)07 02 15Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 1407 02 16*07 02 17Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 1607 02 80Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy07 02 9907 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)07 03 01*07 03 03*07 03 04*07 03 07*07 03 08*07 03 09*07 03 10*07 03 11*07 03 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 1107 03 9907 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów07 04 01*07 04 03*07 04 04*07 04 07*07 04 08*07 04 09*07 04 10*07 04 11*07 04 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 1107 04 13*Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne07 04 80*Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)07 04 81Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 8007 04 9907 05Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków07 05 01*07 05 03*07 05 04*07 05 07*07 05 08*07 05 09*07 05 10*07 05 11*07 05 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 1107 05 13*07 05 14Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 1307 05 80*Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne07 05 81Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 8007 05 9907 06Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków07 06 01*07 06 03*07 06 04*07 06 07*07 06 08*07 06 09*07 06 10*07 06 11*07 06 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 1107 06 80Ziemia bieląca z rafinacji oleju07 06 81Zwroty kosmetyków i próbek07 06 9907 07Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych nie wymienionych produktów chemicznych07 07 01*07 07 03*07 07 04*07 07 07*07 07 08*07 07 09*07 07 10*07 07 11*07 07 12Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 1107 07 9908Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich08 01Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów08 01 11*Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 01 12Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1108 01 13*Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 01 14Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1308 01 15*Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 01 16Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 1508 01 17*Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 01 18Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 1708 01 19*Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 01 20Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 1908 01 21*Zmywacz farb lub lakierów08 01 9908 02Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)08 02 01Odpady proszków powlekających08 02 02Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne08 02 03Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne08 02 9908 03Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich08 03 07Szlamy wodne zawierające farby drukarskie08 03 08Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie08 03 12*Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne08 03 13Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1208 03 14*Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne08 03 15Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 1408 03 16*Zużyte roztwory trawiące08 03 17*Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne08 03 18Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 1708 03 19*Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne08 03 80Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 1908 03 9908 04Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)08 04 09*Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 04 10Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 0908 04 11*Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 04 12Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1108 04 13*Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 04 14Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1308 04 15*Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne08 04 16Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 1508 04 17*Olej żywiczny08 04 9908 05Odpady nie ujęte w innych podgrupach grupy 0808 05 01*Odpady izocyjanianów09Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych09 0109 01 01*Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów09 01 02*Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych09 01 03*Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach09 01 04*Roztwory utrwalaczy09 01 05*Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających09 01 06*Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro09 01 07Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra09 01 08Błony i papier fotograficzny nie zawierające srebra09 01 10Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii09 01 11*Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 0309 01 12Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 1109 01 13*Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 0609 01 80*Przeterminowane odczynniki fotograficzne09 01 9910Odpady z procesów termicznych10 01Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)10 01 01Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)10 01 02Popioły lotne z węgla10 01 03Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej10 01 04*Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych10 01 05Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych10 01 07Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu10 01 09*Kwas siarkowy10 01 13*Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo10 01 14*Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne10 01 15Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1410 01 16*Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne10 01 17Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 1610 01 18*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne10 01 19Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 1810 01 20*10 01 21Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 2010 01 22*Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne10 01 23Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 2210 01 24Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)10 01 25Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni10 01 26Odpady z uzdatniania wody chłodzącej10 01 80Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych10 01 81Mikrosfery z popiołów lotnych10 01 82Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)10 01 9910 02Odpady z hutnictwa żelaza i stali10 02 01Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)10 02 02Nieprzerobione żużle z innych procesów10 02 07*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne10 02 08Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 0710 02 10Zgorzelina walcownicza10 02 11*Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje10 02 12Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 1110 02 13*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne10 02 14Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 1310 02 15Inne szlamy i osady pofiltracyjne10 02 80Zgary z hutnictwa żelaza10 02 81Odpadowy siarczan żelazawy10 02 9910 03Odpady z hutnictwa aluminium10 03 02Odpadowe anody10 03 04*Żużle z produkcji pierwotnej10 03 05Odpady tlenku glinu10 03 08*Słone żużle z produkcji wtórnej10 03 09*Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej10 03 15*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielająca w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach10 03 16Zgary z wytopu inna niż wymieniona w 10 03 1510 03 17*Odpady zawierające smołę z produkcji anod10 03 18Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 1710 03 19*Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne10 03 20Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 1910 03 21*Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne10 03 22Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 2110 03 23*10 03 24Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2310 03 25*10 03 26Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 2510 03 27*10 03 28Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 2710 03 29*Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne10 03 30Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 2910 03 9910 04Odpady z hutnictwa ołowiu10 04 01*Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej10 04 02*Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej10 04 03*Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)10 04 04*Pyły z gazów odlotowych10 04 05*Inne cząstki i pyły10 04 06*Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych10 04 07*Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych10 04 09*10 04 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 0910 04 9910 05Odpady z hutnictwa cynku10 05 01Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)10 05 03*10 05 0410 05 05*10 05 06*10 05 08*10 05 09Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 0810 05 10*Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach10 05 11Zgary inne niż wymienione w 10 05 1010 05 80Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych10 05 9910 06Odpady z hutnictwa miedzi10 06 0110 06 0210 06 03*10 06 0410 06 06*10 06 07*10 06 09*10 06 10Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 0910 06 80Żużle szybowe i granulowane10 06 9910 07Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny10 07 0110 07 0210 07 0310 07 0410 07 0510 07 07*10 07 08Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 0710 07 9910 08Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych10 08 04Cząstki i pyły10 08 08*Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej10 08 09Inne żużle10 08 10*10 08 11Zgary inne niż wymienione w 10 08 1010 08 12*10 08 13Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 1210 08 1410 08 15*10 08 16Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1510 08 17*10 08 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 1710 08 19*10 08 20Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 1910 08 9910 09Odpady z odlewnictwa żelaza10 09 03Żużle odlewnicze10 09 05*Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne10 09 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 0510 09 07*Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne10 09 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 0710 09 09*10 09 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 0910 09 11*Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne10 09 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 1110 09 13*Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne10 09 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 1310 09 15*Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów10 09 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 1510 09 80Wybrakowane wyroby żeliwne10 09 9910 10Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych10 10 03Zgary i żużle odlewnicze10 10 05*10 10 06Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 0510 10 07*10 10 08Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 0710 10 09*10 10 10Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 0910 10 11*10 10 12Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 1110 10 13*10 10 14Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 1310 10 15*10 10 16Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 1510 10 9910 11Odpady z hutnictwa szkła10 11 03Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego10 11 0510 11 09*Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne10 11 10Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 0910 11 11*Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)10 11 12Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 1110 11 13*Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne10 11 14Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 1310 11 15*10 11 16Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1510 11 17*10 11 18Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 1710 11 19*Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne10 11 20Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 1910 11 80Szlamy fluorokrzemianowe10 11 81*Odpady zawierające azbest10 11 9910 12Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów konstrukcyjnych)10 12 01Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej10 12 0310 12 0510 12 06Zużyte formy10 12 08Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)10 12 09*10 12 10Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 0910 12 11*Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie10 12 12Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 1110 12 13Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków10 12 9910 13Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów10 13 0110 13 04Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego10 13 06Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)10 13 0710 13 09*Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych10 13 10Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 0910 13 11Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 1010 13 12*10 13 13Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 1210 13 14Odpady betonowe i szlam betonowy10 13 80Odpady z produkcji cementu10 13 81Odpady z produkcji gipsu10 13 82Wybrakowane wyroby10 13 9910 14Odpady z krematoriów10 14 01*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć10 80Odpady z produkcji żelazostopów10 80 01Żużle z produkcji żelazokrzemu10 80 02Pyły z produkcji żelazokrzemu10 80 03Żużle z produkcji żelazochromu10 80 04Pyły z produkcji żelazochromu10 80 05Żużle z produkcji żelazomanganu10 80 06Pyły z produkcji żelazomanganu10 80 9911Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych11 01Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)11 01 05*Kwasy trawiące11 01 06*Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 0511 01 07*Alkalia trawiące11 01 08*Osady i szlamy z fosforanowania11 01 09*Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne11 01 10Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 0911 01 11*Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne11 01 12Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 1111 01 13*Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne11 01 14Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 1311 01 15*Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne11 01 16*Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne11 01 98*Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne11 01 9911 02Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych11 02 02*Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)11 02 03Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy11 02 05*Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne11 02 06Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 0511 02 07*11 02 9911 03Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali11 03 01*Odpady zawierające cyjanki11 03 02*Inne odpady11 05Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania11 05 01Cynk twardy11 05 02Popiół cynkowy11 05 03*11 05 04*Zużyty topnik11 05 9912Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych12 0112 01 01Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12 01 02Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów12 01 03Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych12 01 04Cząstki i pyły metali nieżelaznych12 01 05Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych12 01 06*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)12 01 07*Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali nie zawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)12 01 08*Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce12 01 09*Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców12 01 10*Syntetyczne oleje z obróbki metali12 01 12*Zużyte woski i tłuszcze12 01 13Odpady spawalnicze12 01 14*Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne12 01 15Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 1412 01 16*Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne12 01 17Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 1612 01 18*Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)12 01 19*Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji12 01 20*Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne12 01 21Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 2012 01 9912 03Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)12 03 01*Wodne ciecze myjące12 03 02*Odpady z odtłuszczania parą13Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)13 01Odpadowe oleje hydrauliczne13 01 01*Oleje hydrauliczne zawierające PCB13 01 04*Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne13 01 05*Emulsje olejowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych13 01 09*Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne13 01 10*Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych13 01 11*Syntetyczne oleje hydrauliczne13 01 12*Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji13 01 13*Inne oleje hydrauliczne13 02Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 02 04*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne13 02 05*Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych13 02 06*Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 02 07*Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji13 02 08*Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 03Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła13 03 01*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB13 03 06*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 0113 03 07*Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła nie zawierające związków chlorowcoorganicznych13 03 08*Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 0113 03 09*Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji13 03 10*Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła13 04Oleje zęzowe13 04 01*Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej13 04 02*Oleje zęzowe z nabrzeży portowych13 04 03*Oleje zęzowe ze statków morskich13 05Odpady z odwadniania olejów w separatorach13 05 01*Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach13 05 02*Szlamy z odwadniania olejów w separatorach13 05 03*Szlamy z kolektorów13 05 06*Olej z odwadniania olejów w separatorach13 05 07*Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach13 05 08*Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach13 07Odpady paliw ciekłych13 07 01*Olej opałowy i olej napędowy13 07 02*Benzyna13 07 03*Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)13 08Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach13 08 01*Szlamy lub emulsje z odsalania13 08 02*Inne emulsje13 08 80Zaolejone odpady stałe ze statków13 08 99*14Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów(z wyłączeniem grup 07 i 08)14 06Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach14 06 01*CFC, HCFC, HFC14 06 02*Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników14 06 03*Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników14 06 04*Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne14 06 05*Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki15Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach15 01Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)15 01 01Opakowania z papieru i tektury15 01 02Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 03Opakowania z drewna15 01 04Opakowania z metali15 01 05Opakowania wielomateriałowe15 01 06Zmieszane odpady opakowaniowe15 01 07Opakowania ze szkła15 01 09Opakowania z tekstyliów15 01 10*Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)15 01 11*Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi15 02Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne15 02 02*Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)15 02 03Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0216Odpady nie ujęte w innych grupach16 01Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)16 01 03Zużyte opony16 01 04*Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy16 01 06Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów16 01 07*Filtry olejowe16 01 08*Elementy zawierające rtęć16 01 09*Elementy zawierające PCB16 01 10*Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)16 01 11*Okładziny hamulcowe zawierające azbest16 01 12Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 1116 01 13*Płyny hamulcowe16 01 14*Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje16 01 15Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 1416 01 16Zbiorniki na gaz skroplony16 01 17Metale żelazne16 01 18Metale nieżelazne16 01 19Tworzywa sztuczne16 01 20Szkło16 01 21*Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 1416 01 22Inne nie wymienione elementy16 01 9916 02Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych16 02 09*Transformatory i kondensatory zawierające PCB16 02 10*Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 0916 02 11*Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC16 02 12*Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest16 02 13*Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1216 02 14Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1316 02 15*Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń16 02 16Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1516 03Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku16 03 03*Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne16 03 04Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8016 03 05*Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne16 03 06Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8016 03 80Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 04Odpady materiałów wybuchowych16 04 01*Odpadowa amunicja16 04 02*Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)16 04 03*Inne materiały wybuchowe16 05Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia16 05 04*Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne16 05 05Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 0416 05 06*Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych16 05 07*Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)16 05 08*Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)16 05 09Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 0816 06Baterie i akumulatory16 06 01*Baterie i akumulatory ołowiowe16 06 02*Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe16 06 03*Baterie zawierające rtęć16 06 04Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)16 06 05Inne baterie i akumulatory16 06 06*Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów16 07Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)16 07 08*Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty16 07 09*Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne16 07 9916 08Zużyte katalizatory16 08 01Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)16 08 02*Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe (2) lub ich niebezpieczne związki16 08 03Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 0216 08 04Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)16 08 05*Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy16 08 06*Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory16 08 07*Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi16 09Substancje utleniające16 09 01*Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)16 09 02*Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)16 09 03*Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)16 09 04*Inne nie wymienione substancje utleniające16 10Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania16 10 01*Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne16 10 02Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 0116 10 03*Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne16 10 04Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 0316 11Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe16 11 01*Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne16 11 02Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0116 11 03*Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne16 11 04Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0316 11 05*Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne16 11 06Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 0516 80Odpady różne16 80 01Magnetyczne i optyczne nośniki informacji16 81Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych16 81 01*Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne16 81 02Odpady inne niż wymienione w 16 81 0116 82Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych16 82 01*16 82 02Odpady inne niż wymienione w 16 82 0117Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)17 01Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów17 01 02Gruz ceglany17 01 03Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne17 01 07Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 80Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 17 01 81Odpady z remontów i przebudowy dróg17 01 8217 02Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych17 02 01Drewno17 02 0217 02 0317 02 04*Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)17 03Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych17 03 01*Asfalt zawierający smołę17 03 02Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 0117 03 03*Smoła i produkty smołowe17 03 80Odpadowa papa17 04Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali17 04 01Miedź, brąz, mosiądz17 04 02Aluminium17 04 03Ołów17 04 04Cynk17 04 05Żelazo i stal17 04 06Cyna17 04 07Mieszaniny metali17 04 09*Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi17 04 10*Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 1017 05Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)17 05 03*Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)17 05 04Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0317 05 05*Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi17 05 06Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 0517 05 07*Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne17 05 08Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 0717 06Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest17 06 01*Materiały izolacyjne zawierające azbest17 06 03*Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne17 06 04Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 0317 06 05*Materiały konstrukcyjne zawierające azbest17 08Materiały konstrukcyjne zawierające gips17 08 01*Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi17 08 02Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0117 09Inne odpady z budowy, remontów i demontażu17 09 01*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć17 09 02*Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)17 09 03*Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne17 09 04Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 0318Odpady medyczne i weterynaryjne18 01Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej18 01 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)18 01 02*Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)18 01 03*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 8218 01 04Inne odpady niż wymienione w 18 01 0318 01 06*Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne18 01 07Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 0618 01 08*Leki cytotoksyczne i cytostatyczne18 01 09Leki inne niż wymienione w 18 01 0818 01 10*Odpady amalgamatu dentystycznego18 01 80*Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych18 01 81Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 8018 01 82*Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych18 02Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej18 02 01Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)18 02 02*Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt18 02 03Inne odpady niż wymienione w 18 02 0218 02 05*18 02 06Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 0518 02 07*18 02 08Leki inne niż wymienione w 18 02 0719Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych19 01Odpady z termicznego przekształcania odpadów19 01 02Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych19 01 05*Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych19 01 06*Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych19 01 07*19 01 10*Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych19 01 11*Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne19 01 12Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 1119 01 13*Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne19 01 14Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 1319 01 15*Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne19 01 16Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 1519 01 17*Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne19 01 18Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 1719 01 19Piaski ze złóż fluidalnych19 01 9919 02Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)19 02 03Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne19 02 04*Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej z jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych19 02 05*Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne19 02 06Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 0519 02 07*Oleje i koncentraty z separacji19 02 08*Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne19 02 09*Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne19 02 10Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 0919 02 11*19 02 9919 03Odpady stabilizowane lub zestalone( )19 03 04*Odpady niebezpieczne częściowo (4) stabilizowane19 03 05Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 0419 03 06*Odpady niebezpieczne zestalone19 03 07Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 0619 04Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania19 04 01Zeszklone odpady19 04 02*Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych19 04 03*Nie zeszklona faza stała19 04 04Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania19 05Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)19 05 01Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych19 05 02Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego19 05 03Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania)19 05 9919 06Odpady z beztlenowego rozkladu odpadów19 06 03Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych19 06 04Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych19 06 05Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych19 06 06Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych19 06 9919 08Odpady z oczyszczalni ścieków nie ujęte w innych grupach19 08 01Skratki19 08 02Zawartość piaskowników19 08 05Ustabilizowane komunalne osady ściekowe19 08 06*19 08 07*Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych19 08 08*Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie19 08 09Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze19 08 10*Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 0919 08 11*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych19 08 12Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1119 08 13*Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych19 08 14Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 1319 08 9919 09Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych19 09 01Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki19 09 02Osady z klarowania wody19 09 03Osady z dekarbonizacji wody19 09 04Zużyty węgiel aktywny19 09 0519 09 0619 09 9919 10Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale19 10 01Odpady żelaza i stali19 10 02Odpady metali nieżelaznych19 10 03*Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne19 10 04Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 0319 10 05*Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne19 10 06Inne frakcje niż wymienione w 19 10 0519 11Odpady z regeneracji olejów19 11 01*Zużyte filtry iłowe19 11 02*19 11 03*Uwodnione odpady ciekłe19 11 04*Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw19 11 05*19 11 06Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 0519 11 07*Odpady z oczyszczania gazów odlotowych19 11 9919 12Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nie ujęte w innych grupach19 12 01Papier i tektura19 12 0219 12 0319 12 04Tworzywa sztuczne i guma19 12 0519 12 06*Drewno zawierające substancje niebezpieczne19 12 07Drewno inne niż wymienione w 19 12 0619 12 08Tekstylia19 12 09Minerały (np. piasek, kamienie)19 12 10Odpady palne (paliwo alternatywne)19 12 11*Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne19 12 12Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 1119 13Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych19 13 01*Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne19 13 02Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0119 13 03*Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne19 13 04Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 0319 13 05*Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne19 13 06Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0519 13 07*Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne19 13 08Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 0719 80Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nie ujęte w innych podgrupach19 80 01Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych20Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie20 01Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)20 01 0120 01 0220 01 08Odpady kuchenne ulegające biodegradacji20 01 10Odzież20 01 1120 01 13*Rozpuszczalniki20 01 14*Kwasy20 01 15*Alkalia20 01 17*Odczynniki fotograficzne20 01 19*Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)20 01 21*Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć20 01 23*Urządzenia zawierające freony20 01 25Oleje i tłuszcze jadalne20 01 26*Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 2520 01 27*Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne20 01 28Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 2720 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne20 01 30Detergenty inne niż wymienione w 20 01 2920 01 31*20 01 32Leki inne niż wymienione w 20 01 3120 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie20 01 34Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 3320 01 35*Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)20 01 36Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 3520 01 37*20 01 38Drewno inne niż wymienione w 20 01 3720 01 3920 01 40Metale20 01 41Odpady zmiotek wentylacyjnych20 01 80Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 1920 01 99Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny20 02Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)20 02 01Odpady ulegające biodegradacji20 02 02Gleba i ziemia, w tym kamienie20 02 03Inne odpady nie ulegające biodegradacji20 03Inne odpady komunalne20 03 01Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 02Odpady z targowisk20 03 03Odpady z czyszczenia ulic i placów20 03 04Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości20 03 06Odpady ze studzienek kanalizacyjnych20 03 07Odpady wielkogabarytowe20 03 99Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

  Objaśnienia dodatkowe:

  (1) Do niebezpiecznych składników z elektrycznych i elektronicznych urządzeń można zaliczyć akumulatory i baterie wymienione w 16 06 i oznaczone jako niebezpieczne, przełączniki rtęciowe, szkło z lamp kineskopowych i inne szkło aktywne, itp.

  (2) Do metali przejściowych zalicza się: skand, wanad, mangan, kobalt, miedź, itr, niob, hafn, wolfram, tytan, chrom, żelazo, nikiel, cynk, cyrkon, molibden, tantal. Metale te lub ich związki są niebezpieczne, jeżeli są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Klasyfikacja substancji niebezpiecznych jest określona w przepisach odrębnych.

  (3) Procesy stabilizowania zmieniają niebezpieczne własności składników odpadów, a przez to przekształcają odpady niebezpieczne w inne niż niebezpieczne. Procesy zestalania zmieniają tylko stan fizyczny odpadów poprzez zastosowanie dodatków (np. przekształcają odpady ciekłe w stałe) nie zmieniając chemicznych własności odpadów.

  (4) Odpady uważa się za częściowo stabilizowane, jeśli po procesie stabilizowania składniki niebezpieczne, które nie zmieniły się całkowicie w składniki bezpieczne, można uwalniać do środowiska w krótkim, średnim lub długim horyzoncie czasowym.

  Bądź na bieżąco

  Chcesz być na bieżąco z nowościami Głównego Inspektoratu Weterynarii? Zapisz się do newslettera.

  Wybierz zakres informacji:

  Kod pomocniczy pojawia się na ekranie komputera po wystąpieniu błędu.

  „Kod pomocniczy” to numer błędu, który pojawia się razem z komunikatem o błędzie.

  Jeśli wystąpi błąd, sprawdź kod pomocniczy widoczny na ekranie komputera i wykonaj odpowiednią czynność.

  Kod pomocniczy pojawia się na ekranie komputera

  • Od 1000 do 1ZZZ

   1200

   1203

   1300

   1401

   1403

   1430

   1485

   1682

   1684

   1686

   1688

   168A

   1700

   1701

   1712

   1713

   1714

   1715

   1890

   1000

  • Od 2000 do 2ZZZ

   2114

   2123

   2900

   2901

   Od 3000 do 3ZZZ

   3412

   3439

   3440

   3441

   3442

   3443

   3444

   3445

   3446

   Od 4000 do 4ZZZ

   4100

   4102

   4103

   495A

   Od 5000 do 5ZZZ

   5011

   5012

   5050

   5100

   5200

   5205

   5206

   5B00

   5B01

   5B12

   5B13

   5B14

   5B15

   Od 6000 do 6ZZZ

   6000

   6500

   6800

   6801

   6900

   6901

   6902

   6910

   6911

   6930

   6931

   6932

   6933

   6936

   6937

   6938

   6940

   6941

   6942

   6943

   6944

   6945

   6946

   Od A000 do ZZZZ

   B202

   B203

   B204

   B205

  Kody pomocnicze związane z zacięciami papieru można też znaleźć w części Lista kodów pomocniczych dotyczących błędu (zacięcia papieru).

  Wykaz kodów Dell Gw324

  Bezpośredni link do pobrania Wykaz kodów Dell Gw324

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Wykaz kodów Dell Gw324