Zainstaluj Brother Jk2500nt

Installing the Brother JK2500NT printer is a relatively simple process that can be done in just a few steps. First, connect the printer to your computer using either a USB or Ethernet cable. Next, download and install the printer driver and software package from Brother's website. Finally, follow the on-screen instructions to complete the setup process. Once the installation is complete, the printer will be ready for use. With the Brother JK2500NT, you'll be able to take advantage of high-quality printing, scanning, and copying capabilities, as well as a range of useful features.

Ostatnia aktualizacja: Zainstaluj Brother Jk2500nt

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Jak podłączyć drukarkę do komputera

Aby drukować, należy zainstalować sterownik drukarki w komputerze.

Nazwa modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu drukarki.
Upewnij się, że pobierany jest prawidłowy sterownik dla Twojego modelu:
TJ-4420TN/TJ-4422TN: BROTHER TJ-44
TJ-4520TN/TJ-4522TN: BROTHER TJ-45
TJ-4620TN: Brother TJ-46

Metoda instalacji sterownika zależy od typu połączenia:

> połączenie USB (Windows/Mac/Linux)

> połączenie Bluetooth® (Windows)

> połączenie z siecią Wi-Fi® (Windows)

> połączenie z siecią przewodową (Windows)

Połączenie USB (Windows/Mac/Linux)

Więcej
informacji na temat instalacji sterowników można znaleźć w instrukcji instalacji sterownika dostarczonej ze sterownikiem.

 1. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.

 2. Pobierz najnowszy sterownik drukarki i oprogramowanie z sekcji [Pobieranie].
  Uruchom aplikację Seagull Driver Wizard i wybierz opcję Zainstaluj sterowniki drukarki i urządzenie USB.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.. Jeśli nie można zainstalować sterownika drukarki:

   Zainstaluj sterownik drukarki ręcznie:
   W aplikacji Seagull Driver Wizard wybierz opcję Instaluj sterowniki drukarki > inne. Usuń sterowniki drukarki:
   W aplikacji Seagull Driver Wizard wybierz opcję Usuń sterowniki drukarki > automatycznie usuń wszystkie sterowniki przez Seagull lub użyj zaawansowanych opcji usuwania sterowników drukarki. Zresetuj ustawienia drukarki:
   Uruchom narzędzie BPM (Narzędzie do zarządzania drukarką Brother), a następnie kliknij kolejno opcje Funkcja drukarki > domyślne ustawienia fabryczne.
Połączenie Bluetooth® (Windows)

Połączenie Bluetooth nie jest dostępne dla komputerów Mac. Aby korzystać z funkcji Bluetooth, wymagany jest opcjonalny interfejs WLAN/BT (PA-WB-001).
Szczegółowe informacje na temat instalacji interfejsu Bluetooth można znaleźć w sekcji często zadawane pytania: "jak podłączyć drukarkę za pośrednictwem sieci Bluetooth®/Wi-Fi®/przewodowej? Sprawdź nazwę lokalną Bluetooth:BPM: Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Kliknij kolejno opcje Konfiguracja drukarki > Bluetooth. LCD Wybierz kolejno interfejs > Bluetooth. Włącz funkcję Bluetooth w komputerze, a następnie sparuj ją z drukarką, wybierając kolejno Start > Ustawienia > urządzenia > Bluetooth i inne urządzenia i włączając Bluetooth. Następnie wybierz opcję Dodaj Bluetooth lub inne urządzenie i wybierz drukarkę.
Uruchom aplikację Seagull Driver Wizard i wybierz opcję Zainstaluj sterowniki drukarki i Bluetooth.
Połączenie z siecią Wi-Fi® (Windows)

Upewnij się, że ustawienia punktu dostępu bezprzewodowego/routera i sieci drukarki są prawidłowo skonfigurowane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępu/ruterem lub skontaktuj się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych.

Skonfiguruj ustawienia sieciowe:
Korzystanie z diod BPMPodłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Uruchomić BPM. Kliknij kolejno opcje Konfiguracja drukarki > Wi-Fi. Określ ustawienia SSID, Encryption (Szyfrowanie) i Key (hasło sieciowe), a następnie kliknij Set (Ustaw). Kliknij przycisk Pobierz. Kliknij kolejno opcje funkcje drukarki > Strona konfiguracji.
Zostaną wydrukowane ustawienia sieciowe. Sprawdź, czy adres IP drukarki jest prawidłowy. Korzystanie z wyświetlacza LCD/ekranu dotykowegoWybierz polecenie Interface > Wi-Fi. Określ ustawienia SSID, Securityi hasło. Po zakończeniu na ekranie pojawi się ikona Wi-Fi i adres IP drukarki. Pobierz najnowszy sterownik drukarki i oprogramowanie z sekcji [Pobieranie] tej witryny internetowej.
Uruchom aplikację Seagull Driver Wizard i wybierz opcję Zainstaluj sterowniki drukarki i sieć.
Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Jeśli port TCP/IP nie jest widoczny na liście, kliknij przycisk Utwórz port i wybierz opcję standardowy port TCP/IP > nowy port.
Wpisz adres IP i nazwę portu drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Kliknij Zakończ.
Wróć do okna Określ port i wybierz utworzony port.
Uruchom program BPM, a następnie kliknij kolejno opcje funkcje drukarki > domyślne ustawienia fabryczne. Połączenie z siecią przewodową (Windows)

Podłącz drukarkę i komputer do punktu dostępu/routera za pomocą kabli LAN. Drukarka automatycznie otrzymuje domyślny adres IP i wyświetla go na ekranie.

Powiązane modele

TJ-4420TN, TJ-4422TN, TJ-4520TN, TJ-4522TN

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Zainstaluj Brother Jk2500nt

Bezpośredni link do pobrania Zainstaluj Brother Jk2500nt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zainstaluj Brother Jk2500nt